• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Support Double

  Στις συναγωνιστικές αγορές παίζει μεγάλο ρόλο η γρήγορη και σαφής περιγραφή των χεριών (αξίες από ονέρ και κατανομή) ώστε η συνέχεια της αγοράς να βασίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Σε πολλές περιπτώσεις οι παρεμβολές γίνονται για αυτόν ακριβώς τον λόγο, να εμποδίσουν δηλαδή την ομαλή εξέλιξη της αγοράς, ώστε να οι συνέχειες να βασίζονται περισσότερο σε υποθέσεις και λιγότερο σε ακριβείς πληροφορίες.

  Το support double (και redouble) επινοήθηκε για να γίνεται καταρχήν ένας πρώτος διαχωρισμός μεταξύ 3φυλλου και 4φυλλου φιτ του ανοίξαντα στο χρώμα του απαντώντα.


  Πιο συγκεκριμένα, μετά από απάντηση σε χρώμα του συντρόφου και παρεμβολή του αντιπάλου (με χρώμα ή double) η βοήθεια από τον ανοίξαντα στο χρώμα του συμπαίκτη δείχνει 4φυλλο φιτ, ενώ το double (ή redouble αν ο αντίπαλος κοντράρει) δείχνει 3φυλλο: 
  1♣-(pass)-1♥-(1♠)-2♥: 4φυλλη ♥ ενώ 
  1♣-(pass)-1♥-(1♠)-x: 3φυλλη ♥ 
  1♣-(pass)-1♥(x-)-2♥: 4φυλλη ♥ ενώ
  1♣-(pass)-1♥-(x)-xx: 3φυλλη ♥


  Συνήθως το support ισχύει μόνο για τα μαζέρ και μέχρι παρεμβολές ύψους 2♥. Όταν ο απαντητής αγοράσει καρά ή όταν το επίπεδο της παρεμβολής είναι ψηλότερο, τότε το double από τον ανοίξαντα δείχνει πρόσθετες αξίες.                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ