• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Puppet Stayman

  Καθώς το άνοιγμα 2ΝΤ δεν αποκλείει την κατοχή 5φυλλου μαζέρ έχει επινοηθεί η σύμβαση Puppet η οποία εξετάζει ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο.
  Το 3♣ μετά από άνοιγμα 2ΝΤ ζητάει από τον ανοίξαντα να αγοράσει το 5φυλλο μαζέρ ή να δείξει αν έχει, τουλάχιστον ένα από τα δύο, 4φυλλο:


  • 2Ν-3♣-3♥/♠: 5φυλλο χρώμα 
  • 2Ν-3♣-3♦: Τουλάχιστον ένα 4φυλλο μαζέρ 
  • 2Ν-3♣-3Ν: Αρνείται την ύπαρξη 4φυλλου+ μαζέρ 
  • 2Ν-3♣-3♦-3M*: O απαντητής, σε περίπτωση θετικής απάντησης στο Puppet, αγοράζει το μαζέρ στο οποίο δεν έχει 4φυλλο (όπως στο Smolen), ώστε αν υπάρχει φιτ, να γίνει εκτελεστής το δυνατό χέρι. Αν ο ανοίξας έχει το άλλο μαζέρ το αγοράζει, αλλιώς αγοράζει ΧΑ. 
  • 2Ν-3♣-3♦-4♣/♦: Μετά από θετική αγορά του ανοίξαντα, ο απαντητής αν κρατάει και τα δύο μαζέρ το δείχνει με την αγορά 4♣/♦: Συνήθως το 4♣ δείχνει ενδιαφέρον για σλεμ ενώ το 4♦ αξίες για μανς. Ο ανοίξας μπορεί μετά το 4♣ να κάνει υπεραποδοχή αγοράζοντας το προηγούμενο ή το επόμενο βήμα αντί για το μαζέρ (4♦ υπεραποδοχή στις κούπες, 4Ν στις πίκες). 
  Από ορισμένα ζευγάρια το Puppet χρησιμοποιείται και μετά από άνοιγμα 1Ν:

  • 1N-2♣-2♥/♠: 5φυλλο χρώμα 
  • 1N-2♣-2♦: Τουλάχιστον ένα 4φυλλο μαζέρ 
  • 1N-2♣-2N: Αρνείται την ύπαρξη 4φυλλου+ μαζέρ 
  • 1N-2♣-2♦-2M*: O απαντητής, σε περίπτωση θετικής απάντησης στο Puppet, αγοράζει το μαζέρ στο οποίο δεν έχει 4φυλλο (όπως στο Smolen), ώστε αν υπάρχει φιτ, να γίνει εκτελεστής το δυνατό χέρι. Αν ο ανοίξας έχει το άλλο μαζέρ το αγοράζει ποσοτικά, αλλιώς αγοράζει ΧΑ. 
  • 1N-2♣-2♦-2N: Μετά από θετική απάντηση στο Puppet, το 2N από τον απαντώντα υπόσχεται και τα 2 μαζέρ.
  •  1N-2♣-2♦-3M*: Smolen: Μετά από θετική απάντηση, ο απαντών με 54 στα μαζέρ και αξίες μανς αγοράζει το κοντύτερο μαζέρ του στο επίπεδο 3.
  •  1N-2♣-2♦-3N: Sign off: Ο απαντητής δείχνει ότι δεν έχει 4φυλλο μαζέρ.
                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                   Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ