• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Διπλό σκουίζ (Double Squeeze)


  Διπλό σκουίζ (Double Squeeze)

  Αν και ακόμα και η απλή αναφορά του είναι αρκετή για να προκαλέσει δέος σε πολλούς νέους παίκτες, στην πραγματικότητα το διπλό σκουίζ δεν είναι ούτε σπάνιο, ούτε τόσο δύσκολο όσο δείχνει αρχικά. Προκύπτει αρκετά συχνά στο τραπέζι οπότε αρκεί να μάθετε τις προϋποθέσεις για την λειτουργία του και να έχετε μία όσο το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα για την κατανομή των κρυφών φύλλων στους αντιπάλους, η οποία θα βασίζεται σε όλα τα στοιχεία που σας έχουν γίνει γνωστά μέχρι την κρίσιμη λεβέ (αγορά, αντάμ, προηγούμενες λεβέ) ή σε υποθέσεις που πρέπει να κάνετε για το ποιος συνδυασμός φύλλων είναι αυτός που θα βγάζει το συμβόλαιο.

  Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που εφαρμόζονται σε κάθε διπλό σκουίζ, το οποίο στην πραγματικότητα είναι συνδυασμός δύο απλών, ενός για κάθε αμυνόμενο. Αν το ίδιο φύλλο σκουιζάρει και τους δύο αμυνόμενους, το σκουίζ θα ονομάζεται ταυτόχρονο (simultaneous).
  Σε όλα τα διπλά σκουίζ θα υπάρχουν τρία χρώματα που περιέχουν απειλές: η μία θα προστατεύεται μόνο από τον έναν αμυνόμενο, η δεύτερη μόνο από τον άλλον και η τρίτη θα είναι κοινή και για τους δύο. Καθώς υπάρχουν μόνο 4 χρώματα, το φύλλο που θα σκουιζάρει την άμυνα (squeeze card) θα είναι επομένως στο τέταρτο χρώμα (αν το σκουίζ δεν είναι ταυτόχρονο τότε ως squeeze card θα θεωρείται το φύλλο που σκουιζάρει τον πρώτο από τους δύο).
  Θα πρέπει να υπάρχουν επικοινωνίες στο χρώμα της κοινής απειλής.

  Αν η κοινή απειλή βρίσκεται πριν από έναν αμυνόμενο, τότε η απειλή στο χρώμα που ελέγχει μόνο αυτός θα πρέπει να βρίσκεται μετά. Αν και οι δύο απειλές βρίσκονται πριν από αυτόν (αριστερά του) τότε καθώς παίζει μετά, απλώς θα πετάει ότι και ο εκτελεστής και το σκουίζ θα αποτύχει.

  Έστω για παράδειγμα ότι η κοινή απειλή βρίσκεται στο χέρι του Ν. Την απειλή στο χέρι της Δ (αριστερά αντίπαλος σε σχέση με τον Ν) θα την ονομάζουμε αριστερή απειλή, ενώ την απειλή στο χέρι της Α (δεξιά αντίπαλος) δεξιά απειλή.

  Αν ο Ν έχει την κοινή απειλή, τότε ο Β θα πρέπει να έχει την αριστερή. Ο λόγος είναι ότι αν ο Ν έχει και την αριστερή, τότε και οι δύο απειλές που προστατεύει η Δ θα βρίσκονται πριν από αυτήν, οπότε ο Ν θα έπρεπε να επιλέξει ποιο φύλλο να πετάξει πριν την Δ, η οποία φυσικά απλώς θα κράταγε ότι και ο Ν. Η δεξιά απειλή μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε.

  Παραδείγματα (σε όλα τα επόμενα ο εκτελεστής έχει ήδη διορθώσει το μέτρημα (rectification), δηλαδή έχει δώσει όλες τις λεβέ που επρόκειτο να χάσει και προσπαθεί να κερδίσει όλες όσες έχουν μείνει). Το υπογραμμισμένο φύλλο είναι το squeeze card:
  1
   


  2
  A6


  3
   

  Α9
   
  J
   
   
  2
  10
  10
  J
   
      Β    
   
  Q8
       Β    
  K4
   
       Β    
  7
  Κ3
  Δ       Α
  J2
   
  Δ       Α
  9
  Q9
  Δ          Α
  K10
   

  J
   

   
   

   
  Q
      Ν
   
  J
       Ν
   
  Q
       Ν
   

  5


  J


  6

  10
  5
  A8
  8
  10
   
   
   
   

  1.     H κοινή απειλή είναι το 9. Η απειλή για την Δ είναι το 10 και για την Α το 8. Όταν παίζεται το 5 η Δ δεν μπορεί να διώξει την Q γιατί έτσι θα μετραριστεί το 10, οπότε επιλέγει να πετάξει κούπα. Από τον Β ο εκτελεστής διώχνει το 10. Τώρα ότι και να πετάξει η Α δίνει μπάζα: αν πετάξει τον J, o εκτελεστής θα εισπράξει το 8, αν πετάξει και αυτή κούπα, μετράρεται πλέον το 9
  2.     Η κοινή απειλή είναι το 6. Η απειλή για την Δ είναι το 10 και για την Α το 5. Στο 10 η Δ πετάει πίκα αλλιώς θα μετράριζε το 10 άρα ο Ν πετάει το 10 από τον μορ. Αν η Α πετάξει επίσης πίκα, μετράρεται το 6. Αν πετάξει το 9, ο εκτελεστής εισπράττει το 5 του χεριού του και μετά κατεβαίνει με πίκα στον Α για την τελευταία λεβέ
  3.     Η κοινή απειλή είναι το 8. Η απειλή για την Δ είναι ο J και για την Α το 6. Στο 2 η A πετάει κούπα αλλιώς θα μετράριζε το 6 άρα ο Ν πετάει το 6 από το χέρι του. Αν η Δ πετάξει επίσης κούπα, μετράρεται το 8. Αν πετάξει την Q, ο εκτελεστής κάνει τον J του μορ                                                            
                                                       ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                        ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                         ♦                 ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                     ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ