• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Trump Coup


   Trump Coup

  Τεχνική εκτέλεσης που αναφέρεται σε positions όπου ο εκτελεστής κερδίζει τα ατού του ενός από τους αμυνόμενους (τα οποία ήταν εξαρχής εντός εμπάσας) χωρίς εμπάς.
  Η επίτευξη του trump coup πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κάποιο πλευρικό χρώμα του χεριού που βρίσκεται δεξιά του αμυνόμενου (τυπικά του μορ). Το σχέδιο είναι να αναγκαστεί ο αμυνόμενος να κόψει μόνο και μόνο για να πανωκόψει ο εκτελεστής.

  Το κλειδί σε παρόμοιες καταστάσεις είναι να έχει μειώσει ο εκτελεστής το πλήθος των ατού στο χέρι του ώστε να κρατάει τον ίδιο αριθμό φύλλων στο χρώμα με τον αμυνόμενο, πριν αρχίσει να παίζει το πλαϊνό χρώμα. Αν δεν γίνει αυτό, τότε ο εκτελεστής θα αναγκαστεί να κόψει πριν τον αμυνόμενο και στην συνέχεια θα πρέπει να παίξει από το χέρι του.  Στα παρακάτω παραδείγματα τα ατού είναι οι κούπες. 3 φύλλα πριν το τέλος ο εκτελεστής παίζει καρό από τον μορ:  1
  AKQ
  2
  AKQ
  3
  AKQ

  B


  Δ                     A                          

  Ν
  J8
  5
  -
  B


  Δ                   A                          

  Ν
  J8
  5
  -

  B


  Δ                     A                          

  Ν
  ΚQ9
  Q104
  -

  Q10
  A

  1084

  1) Στην πρώτη περίπτωση ο Ν έχει μείνει με ένα ατού παραπάνω από την Α. Αναγκαστικά λοιπόν κόβει το καρό και υποχρεώνεται να παίξει την Q του χεριού του, οπότε στην τελευταία λεβέ θα κερδίσει ο J της A.

  2) Στην δεύτερη περίπτωση, ο Ν έχει μειώσει τα ατού του χεριού του ώστε να κρατάει τον ίδιο αριθμό με την Α. Τώρα όταν παίζει καρό πετάει το σπαθί του χεριού του. Στην επόμενη λεβέ η Α είναι υποχρεωμένη να κόψει, όμως τώρα ο Ν απλώς πανωτσακίζει και κερδίζει και τις τρεις λεβέ.

  3) H τεχνική δεν εφαρμόζεται μόνο όταν λείπει ένα ατού, όπως φαίνεται και στο τρίτο διάγραμμα: παίζοντας καρό από τον μορ, ο αμυνόμενος θα δώσει υποχρεωτικά μία από ατού, είτε άμεσα κόβοντας με το 9, είτε στην συνέχεια αν κόψει με ονέρ.  Η τεχνική χρονολογείται από προηγούμενους αιώνες. Στην πραγματικότητα προϋπήρχε του ίδιου του παιχνιδιού καθώς εφαρμοζόταν ήδη στο Whist, τον πρόδρομο του μπριτζ, όπως περιγράφεται και σε μία έκδοση του 1880, το “Cavendish on Whist” του Henry Jones.  Το trump coup είναι εφαρμόσιμο σε κάθε περίπτωση που ένας συνδυασμός φύλλων βρίσκεται μεν εντός εμπάσας αλλά η εμπάς στο ίδιο το χρώμα δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρίσκεστε στον μορ πριν παίξετε την κρίσιμη λεβέ άρα ο αριθμός των εισόδων (entries) εκεί θα πρέπει να είναι κατά ένα μεγαλύτερος από τον αριθμό των κοφτών που πρέπει να κάνει ο εκτελεστής, ώστε να μειώσει τα ατού του χεριού του. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι πρέπει να έχετε μετρήσει την κατανομή του αμυνόμενου στα υπόλοιπα χρώματα ώστε να τον αναγκάσετε να ακολουθεί το δικό σας πλάνο, αποφεύγοντας τσάκες σε πλαϊνά χρώματα ή ανεπιθύμητα ντισκάρτα.


  Άρα η εκτέλεση ενός trump coup συνίσταται στους παρακάτω 3 κανόνες:
  1. Τα ατού του αντιπάλου θα πρέπει να βρίσκονται πριν (δεξιά) από τα δικά μας (Αν εκτελείτε από την θέση του Νότου και τα ατού τα έχει η Ανατολή, τότε θα πρέπει να κρατάτε εσείς τα ατού και να παίζετε από τον μορ)
  2. Πριν το coup θα πρέπει να βρίσκεστε στο χέρι δεξιά του αμυνόμενου που κρατάει τα ατού
  3. Αν δεν έχετε μείνει μόνο με ατού στο χέρι, τότε θα πρέπει τα φύλλα στα πλευρικά χρώματα να είναι μετραρισμένα.

  Εκτέλεση
  1. Μειώνετε τον αριθμό των ατού που κρατάτε ώστε να εξισωθεί με αυτόν του αντιπάλου (αν ο αμυνόμενος κρατάει 2 ατού, τότε πρέπει να κρατάτε και εσείς 2)
  2. Εισπράττετε τα μετρ φύλλα στα υπόλοιπα χρώματα (με προσοχή για να μην σας τσακίσουν)
  3. Παίζετε από τον μορ: ο αντίπαλος θα τσακίσει αλλά εσείς θα πανωτσακίσετε πραγματοποιώντας το coup

  Για προβλήματα σχετικά με το Trump Coup δείτε εδώ                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                                                       ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ