• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Άμυνα σε διχρωμίες
  Μετά από παρεμβολή των αντιπάλων με καθορισμένη διχρωμία έχουμε στην διάθεση μας 2 επιπλέον αγορές εκτός από το κοντρ, την βοήθεια στο χρώμα του ανοίγματος, το χρώμα που λείπει και το 3ΧΑ.

  Πρόκειται για τα δύο cue-bids στα χρώματα της παρεμβολής:
  Το cue-bid στο χαμηλότερο χρώμα ονομάζεται χαμηλό cue-bid και το cue-bid στο υψηλότερο χρώμα  υψηλό cue-bid.
  Στην περίπτωση που το άνοιγμα είναι σε μαζέρ, τα cue-bids χρησιμοποιούνται για να δείξουν δυνατά χέρια με φιτ ή με το χρώμα που λείπει.
  Όταν όμως το άνοιγμα είναι μινέρ, μπορεί να προτιμηθεί η εναλλακτική του να δείχνουν κράτημα στο συγκεκριμένο χρώμα (ή κοντρόλ αν η αγορά συνεχιστεί). Αναλυτικά:

  Όταν οι αντίπαλοι παρεμβάλλονται με συγκεκριμένη διχρωμία μετά από άνοιγμα σε μαζέρ

  • Κοντρ: Διάθεση τιμωρίας (τιμωρεί το ένα τουλάχιστον από τα δύο χρώματα)
  • Χαμηλό cue-bid: Limit+ με 4φυλλο φιτ στο μαζέρ
  • Υψηλό cue-bid: Game Forcing με το χρώμα που λείπει
  • Το τέταρτο χρώμα: Κατοχή του χρώματος, Non Forcing
  • Βοήθεια στο μαζέρ: Συναγωνιστικό (sign-off)
  • Μανς στο μαζέρ: Αδύνατο (sign-off)
  • 3ΧΑ: Φυσικό, να παιχθεί


  Όταν οι αντίπαλοι παρεμβάλλονται με συγκεκριμένη διχρωμία μετά από άνοιγμα σε μινέρ

  • Κοντρ: Διάθεση τιμωρίας (τιμωρεί το ένα τουλάχιστον από τα δύο χρώματα)
  • Cue-bid: Κράτημα εκεί
  • Το τέταρτο χρώμα: Κατοχή του χρώματος, Forcing
  • Βοήθεια στο μινέρ: Συναγωνιστικό (sign-off)
  • 3ΧΑ: Φυσικό, να παιχθεί (με κρατήματα στα 2 χρώματα)

       Αν οι αντίπαλοι παρεμβληθούν με μη καθορισμένη διχρωμία τότε το cue-bid στο γνωστό χρώμα δείχνει χέρι limit+ με 4φυλλο φιτ στο χρώμα του ανοίγματος. Το κοντρ εκφράζει διάθεση τιμωρίας ενώ οι υπόλοιπες αγορές είναι φυσικές (αγορές νέου χρώματος είναι forcing).


  Παραδείγματα

  Έστω ότι ο συμπαίκτης ανοίγει 1 και ο αντίπαλος παρεμβάλλεται με 2ΧΑ (+)
  1-(2ΧΑ)-Κοντρ: Διάθεση τιμωρίας για ένα τουλάχιστον από τα δύο χρώματα
  1-(2ΧΑ)-3: Χαμηλό κιουμπίντ, προτασιακό+ με 4φ φιτ 
  1-(2ΧΑ)-3: Υψηλό κιουμπίντ, φόρσινγκ με 4φ+ πίκα
  1-(2ΧΑ)-3: 5φ πίκα, όχι φόρσινγκ
  1-(2ΧΑ)-3: Φιτ , συναγωνιστικό
  1-(2ΧΑ)-4Φιτ , να παιχθεί

  Έστω ότι ο συμπαίκτης ανοίγει 1 και ο αντίπαλος παρεμβάλλεται με 2 (+)
  1-(2)-Κοντρ: Διάθεση τιμωρίας για ένα τουλάχιστον από τα δύο χρώματα
  1-(2)-2: Κράτημα κούπα
  1-(2)-2: Κράτημα πίκα
  1-(2)-2: Κατοχή του χρώματος, φόρσινγκ
  1-(2)-3: Συναγωνιστικό
  1-(2)-3ΧΑ: Να παιχθεί, κρατήματα και στα 2 χρώματα

  Έστω ότι ο συμπαίκτης ανοίγει 1 και ο αντίπαλος παρεμβάλλεται με 2 (+μινέρ)
  1-(2)-Κοντρ: Διάθεση τιμωρίας
  1-(2)-2: Προτασιακό+ με 4φ φιτ ♥ (θέμα συμφωνίας)
  Άλλες αγορές: Φυσικές

  Έστω ότι ο συμπαίκτης ανοίγει 1ΧΑ και ο αντίπαλος παρεμβάλλεται με 2 (+)
  1ΧΑ-(2)-Κοντρ: Διάθεση τιμωρίας για ένα τουλάχιστον από τα δύο χρώματα
  1ΧΑ-(2)-2: Κράτημα κούπα
  1ΧΑ-(2)-2: Κράτημα πίκα
  1ΧΑ-(2)-2: Κατοχή του χρώματος, αδύνατο
  1ΧΑ-(2)-2ΧΑ: Φυσικό
  1ΧΑ-(2)-3: Κατοχή του χρώματος, φόρσινγκ (θέμα συμφωνίας)
  1ΧΑ-(2)-3: Κατοχή του χρώματος, φόρσινγκ (θέμα συμφωνίας)
  1ΧΑ-(2)-3ΧΑ: Φυσικό

  Έστω ότι ο συμπαίκτης ανοίγει 1ΧΑ και ο αντίπαλος παρεμβάλλεται με 2 (+ άγνωστο χρώμα)
  1ΧΑ-(2)-Κοντρ: Νέγκατιβ, συνήθως υπόσχεται 4φ πίκα
  1ΧΑ-(2)-2: 5φυλλο, αδύνατο
  1ΧΑ-(2)-2ΧΑ: Lebensohl
  1ΧΑ-(2)-3: Κατοχή του χρώματος, φόρσινγκ (θέμα συμφωνίας)
  1ΧΑ-(2)-3: Κατοχή του χρώματος, φόρσινγκ (θέμα συμφωνίας)
  1ΧΑ-(2)-3: Stayman χωρίς κράτημα κούπα
  1ΧΑ-(2)-3: 5φυλλο, φόρσινγκ
  1ΧΑ-(2)-3ΧΑ: Φυσικό, χωρίς κράτημα κούπα
  1ΧΑ-(2)-4: Texas (Transfer για πίκες)
  Αν τιμωρούμε το χρώμα, περνάμε αρχικά πάσο ελπίζοντας να κάνει κοντρ ομιλίας ο ανοίξας.                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ