• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Lebensohl vs WeakTwo  Μετά από κλασσικό άνοιγμα Weak Two (2, 2, 2) των αντιπάλων οι συνέχειες των αγορών διαμορφώνονται ως εξής:  1. Α] Κοντρ: Αξίες ανοίγματος, υποστήριξη (τυπικά τετράφυλλη αλλά απαιτείται τουλάχιστον τρίφυλλη) σε όλα τα μη αγορασθέντα χρώματα ή χέρι πολύ δυνατό για απλή παρεμβολή σε χρώμα. Απαντήσεις στο κοντρ:


  1. Νέο χρώμα: Ποσοτικές απαντήσεις. Αν γίνουν στο επίπεδο 3 (χωρίς άλμα) δείχνουν 7+ π. (πχ 2-κοντρ-πάσο-3). Η αγορά 3 αν γίνει με άλμα (πχ 2-κοντρ-πάσο-3) είναι forcing με 5φυλλο
  2. Cue-bid: Stayman χωρίς κράτημα, Game Forcing
  3. 3ΧΑ: Να παιχθεί, με κράτημα, 12-15 π.
  4. 2ΧΑ: Lebensohl     Συνέχειες μετά από το 2ΧΑ:
                                           3: Κανονικό κοντρ ομιλίας
                                           3 σε χρώμα: 5φυλλο+, δυνατό αλλά όχι forcing
                                           Cue Bid: Game Forcing
                                           3XA: Να παιχθεί, με κράτημα
                                            
                                           Συνέχειες μετά το 3:
                                           3 σε χρώμα: Αδύνατο, sign-off
                                           Cue-bid: Stayman με κράτημα
                                           3 (μετά από 2): Προτασιακό
                                           3ΧΑ: Να παιχθεί, με κράτημα, 16-18 π.

           Β] Παρεμβολή με χρώμα: Αξίες ανοίγματος, 5φυλλο (καλό) χρώμα. Συνέχειες μετά την παρεμβολή:
  1. Νέο χρώμα (στο επίπεδο 3): Forcing για έναν γύρο
  2. Cue-bid: Game Forcing
  3. 2XA: Προτασιακό, με κράτημα
  4. 3ΧΑ: Να παιχθεί, με κράτημα
  5. Άλμα σε νέο χρώμα: Splinter

     Γ] 2ΧΑ: 15-18 π. Συνέχειες: Ισχύει η ανάπτυξη του ανοίγματος ΧΑ

           Δ] 3ΧΑ: Να παιχθεί (με μακρύ μινέρ και κράτημα)

           Ε] Cue-bid: Ζητάει κράτημα, με μακρύ μινέρ ή πολύ δυνατό χέρι, ακατάλληλο για κοντρ, το οποίο μετά το 3ΧΑ ξαναγοράζει

         ΣΤ] 4/: Διχρωμία το μινέρ με το άλλο μαζέρ

           Ζ] 4ΧΑ: Ισχυρή διχρωμία τα μινέρ

           Η] 3 (σε άνοιγμα 2): Demi-fort

         Θ] Reopening: Όπως παραπάνω αλλά το κοντρ και η παρεμβολή ίσως είναι πιο αδύνατα. Iσχύει Lebensohl.
                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
    
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ