• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 56

  BN στη δεύτερη
   AQ7
   Αντάμ:J             
   Μοίρασε o N
   Q


   AJ1083


   A1073
  Β
  Δ       Α
  Ν


   4


   K752


   K42


   KQJ82


  Ο Βορράς, με διπλό φιτ στα μινέρ αγοράζει ένα αισιόδοξο σλεμ, δίνοντας την ευκαιρία με την αγορά του στον Ν να διορθώσει στα 6.
  Η Q του μορ χάνει από τον Α της Α, η οποία επιστρέφει κούπα.
  Κάντε πλάνο
       Β
        Α
       Ν
       Δ


         1
  πάσο
  1
    1*
  πάσο
  πάσο
  1
  3
  πάσο
  πάσο
  6
  όλοι πάσο

                                                             

                                                 

  1*: Τέταρτο χρώμα forcing


                                                        

                                                     ΛΥΣΗ


  BN  στη δεύτερη
   AQ7
   Αντάμ:J              
   Μοίρασε o N
   Q


   AJ1083


   A1073
   J9852
  Β
   K1063
   J1098
  Δ       Α
   A643
   965
  Ν
   Q7
   5

   964

   4


   K752


   K42


   KQJ82


  Ο Ν κερδίζει το γύρισμα κούπα με τον Κ. Στην συνέχεια μαζεύει τα ατού των αντιπάλων.
  Για να πραγματοποιήσει το συμβόλαιο του, δεν θα πρέπει να χάσει καρό.
  Έχει δύο εναλλακτικούς τρόπους εκτέλεσης: την εμπάσα καρό και την εμπάσα πίκα. Οποιαδήποτε από τις δύο περνάει, θα βγάλει το συμβόλαιο αφού στην δεύτερη περίπτωση θα πετάξει καρό στον Α.
  Σε παρόμοιες περιπτώσεις, ενδείκνυται να παίζει ο εκτελεστής πρώτα ΑΚ στο ένα χρώμα και, αν δεν πέσει η ντάμα, τότε να κάνει την εμπάσα στο δεύτερο. Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού αυξάνει τις πιθανότητες από 50% σε περίπου 70%.                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
                                                                             
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ