• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Επιθετική άμυνα

  Προηγούμενο κεφάλαιο: Το πλάνο στην άμυνα

  Πότε;                Όταν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν οι λεβέ που δικαιούμαστε
  Τι κάνουμε;       Βγαίνουμε επιθετικά, σε χρώμα με ονέρ

  Οι συνθήκες που μας επιβάλλουν να παίξουμε επιθετικά είναι γενικά οι εξής:

  • Όποτε υπάρχει περίπτωση να χαθούν οι λεβέ
  • Όταν γνωρίζουμε ότι ένα πλευρικό χρώμα σπάει ευνοϊκά για το εκτελεστή
  • Ο εκτελεστής έχει δείξει διχρωμία
  • Όταν έχουν προηγηθεί ισχυρές αγορές (πχ ενδιαφέρον για σλεμ)
  • Όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποιο ισχυρό και μακρύ χρώμα (πχ Gambling 3XA)


  Παράδειγμα: Πρόβλημα άμυνας 22
  Σχετικά προβλήματα: Επιθετική άμυνα
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ