• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Άνοιγμα 2 σπαθιά (Για νέους παίκτες)

  Είναι το πιο δυνατό άνοιγμα στο μπριτζ (στα περισσότερα φυσικά συστήματα). Είναι συμβατική αγορά που δεν έχει σχέση με σπαθιά αλλά δηλώνει ότι το χέρι έχει σχεδόν μόνο του την μανς.
  Αν έχει ομαλή κατανομή, τότε έχει τουλάχιστον 23 πόντους (με 22 θα άνοιγε 2ΧΑ). Αν η κατανομή είναι ανώμαλη (μονοχρωμία, διχρωμία ή τριχρωμία) τότε δηλώνει ότι έχει 10+ λεβέ.
  Μετά από άνοιγμα του συμπαίκτη με 2, το συμβόλαιο θα καταλήγει σχεδόν πάντα στην μανς και αρκετές φορές στο σλεμ.  Το 2 είναι φυσικά επιτακτική αγορά: ο απαντητής απαγορεύεται να περάσει πάσο, ακόμα και με μηδέν πόντους. Αν ο συμπαίκτης σας ανοίξει 2, οι απαντήσεις είναι οι εξής:

  • Με 5φυλλο+ μαζέρ με ονέρ εκεί και 7+ π. συνολικά, αγοράζετε το χρώμα (πχ 2-2-...,  2-2-...)
  • Με 6φυλλο+ μινέρ και 2 μεγάλα ονέρ (τα δύο από τα 3 μεγαλύτερα) εκεί (πχ ΑΚxxxx), αγοράζετε το χρώμα στο επίπεδο 3 (πχ 2-3-..., 2-3-...)
  • Χωρίς καλό χρώμα αλλά με 6+ π., αγοράζετε 2ΧΑ (2-2ΧΑ-...)**
  • Αν δεν έχετε τίποτα από τα παραπάνω, απαντάτε αρνητικά με 2 (2-2-...)** και περιμένετε να ακούσετε την περιγραφή του χεριού του συμπαίκτη σας.


  Σχεδόν ποτέ το τελικό συμβόλαιο δεν θα είναι το λιγότερο μανς. Η μόνη περίπτωση να πασαριστεί η αγορά σε μερικό συμβόλαιο είναι όταν η αγορά πάει: 2-2-2ΧΑ (αγορά που σημαίνει ακριβώς 23-24 π. και ομαλή κατανομή) και ο απαντών έχει 0-1 π.
  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αγορές θα γίνονται μεν οικονομικά (ο καθένας θα περιγράφει το χέρι του στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο) αλλά και οι δύο θα γνωρίζουν ότι καμία αγορά κάτω από την μανς ΔΕΝ πασάρεται.

  Παραδείγματα
  Με A2 AK6532 KQJ AK ανοίγουμε 2 με σκοπό να αγοράσουμε στην συνέχεια τις κούπες μας  (πχ 2-2-2...)
  Με A65AK32 KQJ AK ανοίγουμε 2 με σκοπό να αγοράσουμε στην συνέχεια 2ΧΑ αν δεν ακούσουμε κάποιο χρώμα από τον σύντροφο (πχ 2-2-2ΧΑ...). Ισχύουν οι συμφωνίες του ανοίγματος 2ΧΑ, όμως τώρα ο συμπαίκτης γνωρίζει ότι έχουμε 23-24 πόντους  **Σημείωση για προχωρημένους
  Στην συνέχεια θα δείτε ότι η απάντηση 2, δεν είναι υποχρεωτικά αρνητική απάντηση (ο απαντών μπορεί να έχει και 10+ π. αλλά όχι καλό χρώμα να αγοράσει), αλλά περισσότερο απάντηση αναμονής.
  Το 2 σε πρώτη φάση απλώς αρνείται την κατοχή καλού χρώματος. Μετά την δεύτερη αγορά του ανοίξαντα, που θα είναι μία πρώτη περιγραφή του χεριού του, ο απαντητής θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για το χέρι του.
  Αυτό γίνεται για λόγους οικονομίας (το 2ΧΑ από τον απαντητή καταναλώνει πολύτιμο αγοραστικό χώρο, καθώς τώρα ο ανοίξας πρέπει να δώσει την πρώτη περιγραφή του χεριού του στο επίπεδο 3) αλλά και γιατί διαφορετικά, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο απαντών θα αγόραζε 2ΧΑ, δείχνοντας 6+ π. και επομένως, αν τελικά το συμβόλαιο κατέληγε σε ΧΑ, θα εκτελούσε το αδύνατο χέρι.
  Τα παραπάνω ακολουθούν την αρχή της οικονομίας: όταν γνωρίζουμε ότι ο άξονας μας είναι πολύ δυνατός, οι αγορές γίνονται όσο το δυνατόν πιο οικονομικά (στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, αρκεί φυσικά να είναι forcing). Αυτό συμβαίνει για να γίνει καλύτερη διερεύνηση στην συνέχεια. 
  Αντίθετα, με λίγους πόντους αλλά ευνοϊκή κατανομή, οι αγορές γίνονται πολύ συχνά με άλματα.  Για προχωρημένους
  Ανάπτυξη του ανοίγματος 2                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
          
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ