• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Η ανιούσα αγορά

  Η ανιούσα αγορά του ανοίξαντα (Reverce)

  Έστω ότι ανοίγει ο συμπαίκτης σας 1 ή 1 και εσείς με 7 π. και 4φυλλη πίκα του απαντάτε 1:
  α) 1-1-2-...
  β) 1-1-2-...
  Τι διαφορά βλέπετε ανάμεσα στις δύο προηγούμενες ακολουθίες; Και στις δύο περιπτώσεις, ο ανοίξας δείχνει δίχρωμο χέρι (αφού δεν επαναδηλώνει ΧΑ) και σας ζητάει να δώσετε προτίμηση σε ένα από τα δύο χρώματα, αν δεν έχετε να αγοράσετε κάτι άλλο (επανάληψη του δικού σας χρώματος θα έδειχνε 5φυλλο+ και αγορά ΧΑ θα έδειχνε κράτημα σπαθί και άρνηση φιτ στις κούπες).


  Στην πρώτη περίπτωση (α) έχει δείξει 5φυλλη κούπα (αφού τις αγοράζει πριν τα καρά). Αν είστε αδύνατοι, μπορείτε να πασάρετε τα 2 ( 1-1-2-πάσο) ή να διορθώσετε στις 2 αν έχετε καλύτερο φιτ εκεί ( 1-1-2-2). Σε κάθε περίπτωση θα παίξετε στο επίπεδο 2 για 8 λεβέ.
  Στην δεύτερη όμως περίπτωση (β) αν προτιμάτε τα καρά θα πρέπει να το δείξετε στο επίπεδο 3 (1-1-2-3). Εφόσον ο ανοίξας εις γνώση του οδηγεί την αγορά σε ψηλό επίπεδο, θα πρέπει να βασίζεται σε κάποιους ιδιαίτερους λόγους: σας δείχνει ότι έχει δύναμη και κάποια ιδιαίτερη κατανομή. 
  Η αγορά του στην (β) περίπτωση ονομάζεται ανιούσα: Αγοράζει το ακριβότερο χρώμα (τις κούπες) σε επίπεδο μεγαλύτερο του αρχικού, χωρίς πήδημα και δείχνει κατανομή 54 τουλάχιστον (5φυλλο+ το πρώτο χρώμα, 4φυλλο το δεύτερο) και 16 καλούς πόντους.

  Άρα η ανιούσα αγορά είναι η δήλωση ενός χρώματος, ανώτερου του αρχικού, σε μεγαλύτερο επίπεδο (1-1ΧΑ-2, 1-1-2, 1-2-2) και υπόσχεται:

  • 16+ πόντους
  • ανώμαλη κατανομή (τουλάχιστον 54)

   Η ανιούσα αγορά είναι φόρσινγκ για έναν γύρο: ο απαντών συνήθως δίνει προτίμηση σε ένα από τα δύο χρώματα του ανοίξαντα, ξανααγοράζει το δικό του αν έχει 5φυλλο+ ή αγοράζει ΧΑ

  **Το βασικό συμπέρασμα από τα προηγούμενα είναι ότι δεν κάνουμε ανιούσα μόνο λόγω κατανομής. Πρέπει να υπάρχει και η απαραίτητη δύναμη. Άρα με ανώμαλη κατανομή αλλά αδύνατο χέρι (13-15 π.) δεν μπορούμε να αγοράσουμε το δεύτερο χρώμα μας αν για να το κάνουμε θα πρέπει να ανέβουμε επίπεδο. Οπότε προτιμάμε κάποια άλλη εναλλακτική που περιγράφει κάπως το χέρι μας: είτε επαναδηλώνουμε το αρχικό μας χρώμα, είτε αγοράζουμε οικονομικά ΧΑ  Η ανιούσα αγορά του απαντώντα

  Παρόμοια με την αγορά ρέβερ (reverece) του ανοίξαντα είναι και η ανιούσα αγορά από τον απαντώντα
  Αν η δεύτερη απάντηση του γίνει σε χρώμα ανώτερο από αυτό της πρώτης απάντησης και σε επίπεδο ανώτερο του αρχικού (χωρίς πήδημα) τότε δείχνει 11+ πόντους και κατανομή και είναι επιτακτική (forcing) για έναν γύρο. Συνήθως μετά από ανιούσα του απαντώντα, το τελικό συμβόλαιο δεν θα είναι μικρότερο από μανς.
  Παραδείγματα
  α) 1-1-2-2: Το 2 είναι επιτακτική απάντηση. Δείχνει 5φυλλη κούπα και 4φυλλη πίκα μαζί με 11+ π. και ζητάει από τον ανοίξαντα να επιλέξει το είδος του τελικού συμβολαίου (ο ανοίξας δίνει φιτ  στο πρώτο χρώμα αν έχει 3φυλλη κούπα (1-1-2-2-3-...), αλλιώς γενικά αγοράζει ΧΑ  (1-1-2-2-2ΧΑ-...) αν έχει κράτημα σπαθί ή 3  (1-1-2-2-3-...) σε αντίθετη περίπτωση)
  Αγορές νέου χρώματος στο επίπεδο 3

  α)1-2-3: Το 3 είναι επιτακτική αγορά (δεν πασάρεται). Δείχνει 5φυλλη πίκα (εφόσον αγοράστηκε πριν τα σπαθιά) και 4φυλλο+ σπαθί μαζί με 15+ π. (όταν η πρώτη απάντηση είναι στο επίπεδο 2, τότε αγορά χωρίς πήδημα από τον ανοίξαντα στο επίπεδο 3 μπορεί να δείχνει και 15 καλούς πόντους, αντί για τους 16 που απαιτεί το ρέβερ) και ζητάει από τον απαντώντα να δώσει προτίμηση σε  ένα από τα δύο χρώματα, αλλιώς να περιγράψει καλύτερα το χέρι του (αν αγοράσει πχ ΧΑ δείχνει ότι έχει κράτημα στο τέταρτο χρώμα)
  β) 1-1-2-3Το 3 είναι επιτακτική απάντηση. Δείχνει 5φυλλη+ πίκα και 4φυλλη+ κούπα (αφού αγοράστηκε πρώτα το ακριβότερο χρώμα). Παρόλο που δεν είναι ανιούσα αγορά (το δεύτερο χρώμα είναι φθηνότερο του αρχικού), είναι επιτακτική για μανς αφού γίνεται αγορά νέου χρώματος στο επίπεδο 3. Ο ανοίξας είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την αγορά και το κάνει συνήθως είτε δίνοντας φιτ στο πρώτο χρώμα με τρίφυλλη πίκα (1-1-2-3-3), είτε αγοράζοντας την μανς στις κούπες αν έχει 4φυλλο φιτ εκεί (1-1-2-3-4), είτε αγοράζοντας ΧΑ αν έχει αξίες στο σπαθί (1-1-2-3-3ΧΑ). 

  Αν δεν ισχύει κάτι από τα προηγούμενα, μπορεί να αναγκαστεί να προτείνει να παιχθεί μανς σε κάποιο από τα δύο μαζέρ με μισφίτ (αγοράζει 4 με 3φυλλη κούπα ή 3 με 2φυλλη πίκα, αν πιστεύει ότι τα 3ΧΑ δεν είναι ασφαλές συμβόλαιο). Σπανιότερα ξανααγοράζει τα καρά του δείχνοντας μονόχρωμο χέρι χωρίς άλλα χαρακτηριστικά.

  Γενικά για τις αγορές νέου χρώματος στο 3 επίπεδο, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της επαναγοράς του ανοίξαντα και της συνέχειας της αγοράς θα πρέπει να συμφωνήσετε με τον συμπαίκτη σας ότι θα ακολουθείτε τον εξής απλό κανόνα:
  Κανόνας: Νέο χρώμα στο επίπεδο 3 είναι επιτακτική αγορά, τόσο από τον ανοίξαντα, όσο και από τον απαντώντα (δηλώνουμε ότι θα παιχθεί τουλάχιστον μανς)

                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
       
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ