• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ο Κανόνας των 20

  Ο κανόνας των 20 είναι μία μέθοδος αξιολόγησης που αποδίδεται στον Marty Bergen. Σύμφωνα με τον κανόνα, κάποια χέρια έχουν το απαραίτητο δυναμικό για να ανοίξουν την αγορά, ακόμα και αν έχουν λιγότερους από 12 πόντους από ονέρ.

  Για να παρθεί η απόφαση του ανοίγματος ή μη, αθροίζονται οι πόντοι του χεριού με το μήκος των δύο μακρύτερων χρωμάτων. Αν το τελικό αποτέλεσμα είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20, το χέρι (συνήθως) έχει αξίες ανοίγματος.   Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται μόνο στις 2 πρώτες θέσεις. Ο M. Bergen πάντως προτείνει να συνδυάζεται και με τις γρήγορες λεβέ (quick tricks) του χεριού. Για να ανοίξει κάποιος την αγορά, τυπικά θα πρέπει να έχει 1,5 (αν όχι 2) άμεσες λεβέ. Σε κάθε χρώμα, ο ανώτατος αριθμός άμεσων λεβέ είναι το πολύ 2.
  Υπολογισμός Γρήγορων Λεβέ:

  • ΑΚ: 2 Λεβέ
  • ΑQ: 1 Λεβέ
  • A: 1 Λεβέ
  • KQ: 1 Λεβέ
  • Kx: 0.5 Λεβέ
  Για την τελική απόφαση πάντως πρέπει να ληφθούν υπόψιν και άλλοι παράγοντες, όπως η ύπαρξη ή μη ενδιάμεσων καρτών, τα χαμηλά ονέρ σε κοντά χρώματα (αποθαρρυντικό) ή τα συγκεντρωμένα ονέρ στα δύο μακριά χρώματα.

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, μεταξύ των τριών χεριών που ακολουθούν, τα δύο πρώτα σαφώς ανοίγουν την αγορά, αν και έχουν μόνο 10 πόντους ενώ το τρίτο μάλλον πρέπει να πασάρει σε πρώτη και δεύτερη θέση αν και έχει περισσότερους πόντους από ονέρ:

  1) x AKxxx Kxxxx xx
  2) Axxxxx AQxx x xx
  3) QJ QJxxx QJxxx Q
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ