• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Κατανομή Χρώματος στους Αντιπάλους

  Οι μαθηματικές πιθανότητες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο μπριτζ. Ο εκτελεστής θα πρέπει να προσαρμόζει την στρατηγική του βασιζόμενος στην πιθανότερη κατανομή των φύλλων στους αντιπάλους. Γα την τελική επιλογή του ορθότερου πλάνου, θα πρέπει να κατέχει το λιγότερο κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις πιθανοτήτων.

  Οι πίνακες που ακολουθούν, αναφέρονται στις διάφορες πιθανότητες, λαμβάνοντας υπόψιν ότι δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία μπορεί να βασίζονται στην αγορά, την αντάμ ή τα φύλλα που αποκαλύπτονται στην εξέλιξη της διανομής. Στην πράξη, κατά την διάρκεια της αγοράς και του παιχνιδιού, γίνονται διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν στους παίκτες να καταλήγουν σε πιο ακριβή συμπεράσματα και εκτιμήσεις.

  Α] Πιθανότητες Κατανομής ενός Χρώματος στους αντιπάλους ανάλογα με τον Αριθμό Φύλλων που Λείπει
  Παρατηρήσεις:
  Όταν λείπει μονός αριθμός φύλλων, το χρώμα τείνει να είναι ομοιόμορφα 
  κατανεμημένο (πχ 4-3, 2-1 κλπ)
  Αντίθετα, όταν λείπει ζυγός αριθμός (με εξαίρεση την περίπτωση που λείπουν 2 φύλλα) το χρώμα
  συνήθως θα είναι κατανεμημένο
  ανομοιόμορφα 
  (3-1 αντί για 2-2 κλπ)


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ