• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Άμυνα σε διχρωμίες - Παραδείγματα

  Παραδείγματα

  Έστω ότι ο συμπαίκτης ανοίγει 1 και ο αντίπαλος παρεμβάλλεται με 2ΧΑ (+)
  1-(2ΧΑ)-Κοντρ: Διάθεση τιμωρίας για ένα τουλάχιστον από τα δύο χρώματα
  1-(2ΧΑ)-3: Χαμηλό κιουμπίντ, προτασιακό+ με 4φ φιτ 
  1-(2ΧΑ)-3: Υψηλό κιουμπίντ, φόρσινγκ με 4φ+ πίκα
  1-(2ΧΑ)-3: 5φ πίκα, όχι φόρσινγκ
  1-(2ΧΑ)-3: Φιτ , συναγωνιστικό
  1-(2ΧΑ)-4Φιτ , να παιχθεί

  Έστω ότι ο συμπαίκτης ανοίγει 1 και ο αντίπαλος παρεμβάλλεται με 2 (+)
  1-(2)-Κοντρ: Διάθεση τιμωρίας για ένα τουλάχιστον από τα δύο χρώματα
  1-(2)-2: Κράτημα κούπα
  1-(2)-2: Κράτημα πίκα
  1-(2)-2: Κατοχή του χρώματος, φόρσινγκ
  1-(2)-3: Συναγωνιστικό
  1-(2)-3ΧΑ: Να παιχθεί, κρατήματα και στα 2 χρώματα

  Έστω ότι ο συμπαίκτης ανοίγει 1 και ο αντίπαλος παρεμβάλλεται με 2 (+μινέρ)

  1-(2)-Κοντρ: Διάθεση τιμωρίας
  1-(2)-2: Προτασιακό+ με 4φ φιτ ♥ (θέμα συμφωνίας)
  Άλλες αγορές: Φυσικές

  Έστω ότι ο συμπαίκτης ανοίγει 1ΧΑ και ο αντίπαλος παρεμβάλλεται με 2 (+)
  1ΧΑ-(2)-Κοντρ: Διάθεση τιμωρίας για ένα τουλάχιστον από τα δύο χρώματα
  1ΧΑ-(2)-2: Κράτημα κούπα
  1ΧΑ-(2)-2: Κράτημα πίκα
  1ΧΑ-(2)-2: Κατοχή του χρώματος, αδύνατο
  1ΧΑ-(2)-2ΧΑ: Φυσικό
  1ΧΑ-(2)-3: Κατοχή του χρώματος, φόρσινγκ (θέμα συμφωνίας)
  1ΧΑ-(2)-3: Κατοχή του χρώματος, φόρσινγκ (θέμα συμφωνίας)
  1ΧΑ-(2)-3ΧΑ: Φυσικό

  Έστω ότι ο συμπαίκτης ανοίγει 1ΧΑ και ο αντίπαλος παρεμβάλλεται με 2 (+ άγνωστο χρώμα)
  1ΧΑ-(2)-Κοντρ: Νέγκατιβ, συνήθως υπόσχεται 4φ πίκα
  1ΧΑ-(2)-2: 5φυλλο, αδύνατο
  1ΧΑ-(2)-2ΧΑ: Lebensohl
  1ΧΑ-(2)-3: Κατοχή του χρώματος, φόρσινγκ (θέμα συμφωνίας)
  1ΧΑ-(2)-3: Κατοχή του χρώματος, φόρσινγκ (θέμα συμφωνίας)
  1ΧΑ-(2)-3: Stayman χωρίς κράτημα κούπα
  1ΧΑ-(2)-3: 5φυλλο, φόρσινγκ
  1ΧΑ-(2)-3ΧΑ: Φυσικό, χωρίς κράτημα κούπα
  1ΧΑ-(2)-4: Texas (Transfer για πίκες)
  Αν τιμωρούμε το χρώμα, περνάμε αρχικά πάσο ελπίζοντας να κάνει κοντρ νέγκατιβ ο ανοίξας.
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ