• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Αγορές

  Για νέους παίκτες
  Εισαγωγικές έννοιες
  Το σύστημα SAYC
  Τι ανοίγουμε;
  Τι επιδιώκουμε;

  Ανοίγματα στο επίπεδο 1 και συνέχειες
  Απαντήσεις στο άνοιγμα 1 σε μαζέρ (1♥/♠) 
  Συνέχειες μετά από άνοιγμα 1 σε μαζέρ
  Απαντήσεις στο άνοιγμα 1 σε μινέρ (1♣/♦) 
  Συνέχειες μετά από άνοιγμα 1 σε μινέρ

  Τα ανοίγματα ΧΑ (Χωρίς Ατού)
  Προδιαγραφές ανοίγματος 1ΧΑ
  Απαντήσεις σε άνοιγμα 1ΧΑ
  Η αγορά 2♣ Stayman μετά από άνοιγμα 1ΧΑ
  Οι αγορές Transfer μετά από άνοιγμα 1ΧΑ
  Ερώτηση άσων Gerber 4♣ μετά από άνοιγμα 1ΧΑ
  Ποσοτικό 4ΧΑ
  Ανάπτυξη του ανοίγματος 1ΧΑ
  Ανάπτυξη του ανοίγματος 2ΧΑ
  Διερεύνηση σλεμ
  Άνοιγμα 2♣ δυνατό
  Ερώτηση Άσων Blackwood 4XA
  Ερώτηση 5 Άσων RKCB 4XA
  Κιουμπίντς (Cue Bids)
  Splinter

  Ανοίγματα φραγμού (Preemptive Bids)
  Άνοιγμα 2♦/♥/♠ αδύνατο (weak two)

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ