• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • 2ΧΑ Unusual No Trump  2ΧΑ Unusual No Trump

  Η σύμβαση σχεδιάστηκε αρχικά από τον Alvin Roth γύρω στο 1948H ανάπτυξη της προέκυψε από την συνεργασία του Roth με τον Tobias Stone. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να περιγράψει δίχρωμα χέρια μετά από αντίπαλο άνοιγμα στο επίπεδο 1.
  Η σύμβαση είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να καταναλώνει τον αγοραστικό χώρο των αντιπάλων και ταυτόχρονα να ειδοποιεί τον συμπαίκτη έγκαιρα και με ακρίβεια  για την κατανομή του χεριού, χρησιμοποιώντας μία μόνο αγορά.

  Αναλυτικά: Μετά από αντίπαλο άνοιγμα στο επίπεδο 1:

  • (1)-2ΧΑ-πάσο-3: Το 2ΧΑ δείχνει καρά και κούπες (τα δύο χαμηλότερα χρώματα σε σχέση με το χρώμα του ανοίγματος). Το 3 είναι απλή προτίμηση
  • (1)-2ΧΑ-πάσο-3: Το 2ΧΑ δείχνει σπαθιά και κούπες. Το 3 είναι απλή προτίμηση
  • (1)-2ΧΑ-πάσο-3: Το 2ΧΑ δείχνει σπαθιά και καρά (τα μινέρ). Το 3 είναι απλή προτίμηση
  • (1)-2ΧΑ-πάσο-3: Το 2ΧΑ δείχνει τα μινέρ. Το 3 είναι απλή προτίμηση  Προϋποθέσεις

  • Η κατανομή πρέπει να είναι 55+ στα δύο χαμηλότερα χρώματα (σε σχέση με το άνοιγμα) και οι πόντοι τυπικά πρέπει να βρίσκονται στα δύο πεντάφυλλα
  • Τα μακριά χρώματα, εκτός από ονέρ, θα πρέπει να έχουν και καλές ενδιάμεσες κάρτες (1098)
  • Οι πόντοι από ονέρ δεν είναι τόσο σημαντικοί όσο η κατανομή του χεριού. Το Unusual NT μπορεί να γίνει και με 7 π. Παίζει όμως ρόλο ο συσχετισμός των μανς.


  Συνέχεια της αγοράς
  Οι απαντήσεις σε ένα από τα 2 χρώματα στο χαμηλότερο επίπεδο είναι απλή προτίμηση.
  Με περισσότερες αξίες ή για λόγους φραγμού ο συμπαίκτης μπορεί να απαντήσει σε υψηλότερο επίπεδο, ανάλογα και με τον σκοπό της αγοράς του (πρόταση για τελικό συμβόλαιο ή μπαράζ).
  Τα αδύνατα δίχρωμα χέρια  (μέχρι 11 π.) δεν ξαναγοράζουν στην συνέχεια, αντίθετα με τα δυνατά (16+) που συνεχίζουν δείχνοντας παράλληλα το εύρος της δύναμης τους.
  Από πολλά ζευγάρια το Unusual χρησιμοποιείται μόνο για να δείξει έναν από τους 2 παραπάνω τύπους χεριών, ενώ αντίθετα με ενδιάμεσα χέρια (12-15 π.) αγοράζονται τα χρώματα με την σειρά. 
     Άλλες ακολουθίες στις οποίες το ΧΑ είναι Unusual [Σε παρένθεση είναι οι αγορές των αντιπάλων]

  Πάσο-(1)-Πάσο-(1)-
  -1ΧΑ: Το 1ΧΑ από το πασαρισμένο αρχικά χέρι είναι συμβατικό  και δείχνει διχρωμία στα 2 άλλα χρώματα (πίκες-σπαθιά)   Πάσο-(1)-Πάσο-(3)-
  -3ΧΑ: Το 3ΧΑ από το πασαρισμένο αρχικά χέρι είναι συμβατικό και δείχνει διχρωμία στα 2 χαμηλά χρώματα (καρά-σπαθιά)


  Πάσο-Πάσο-Πάσο-(1)-
  -1ΧΑ: Το 1ΧΑ από το πασαρισμένο αρχικά χέρι είναι συμβατικό και δείχνει διχρωμία στα 2 χαμηλά χρώματα (κούπες-σπαθιά)


  Πάσο-(1)-Πάσο-Πάσο-
  -2ΧΑ: Σε θέση reopening το 2ΧΑ, από πασαρισμένο αρχικά χέρι, δείχνει διχρωμία στα 2 χαμηλά χρώματα (κούπες-καρά). Αντίθετα το 1ΧΑ θα έδειχνε 10-11 π. (max του πάσο) και κράτημα σπαθί.
  *Από απασάριστο χέρι, η αγορά 2ΧΑ σε θέση reopening είναι φυσική (20-21 π., (ημι)ομαλή κατανομή)


  (1)-Πάσο-(2)-4ΧΑ: Το 4ΧΑ δείχνει τα μινέρ


  (1)-Πάσο-(2)-2ΧΑ: Το 2ΧΑ δείχνει διχρωμία στα 2 άλλα χρώματα (κούπες-σπαθιά)
       Άμυνα στο Unusual No Trump


                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ