• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα άμυνας 23

  Όλοι στην πρώτη
   K754
   Αντάμ:;          
   Μοίρασε ο Ν
   K7


   9642


   J84
  ♠ Q98
  Β
  ♥ Q98
  Δ       Α
  ♦ 875
  Ν
  ♣ KQ95


   


   


   


   


  Τι αντάμ κάνετε;

         Β
        Α
         Ν
         Δ


       1ΧΑ
  όλοι πάσο
                                                             

                                                 

                                                        

                                                     ΛΥΣΗ


  Όλοι στην πρώτη
   9753
   Αντάμ:8          
   Μοίρασε ο Ν
   J62


   K732


   K8
   864
  Β
   AK
   KQ95
  Δ       Α
   73
   J98
  Ν
   Q654
   Q63

   109752

   QJ102


   A1084


   A10


   AJ4


  Βγείτε παθητικά με το 8. Με ομαλά χέρια και όχι ισχυρά χρώματα, είναι καλύτερο να περιμένετε τον εκτελεστή. Αν αποφασίσετε να βγείτε επιθετικά σε οποιοδήποτε από τα 3 άλλα χρώματα, χαρίζετε λεβέ στον Ν.  Σχετικές ενότητες: Αμυντικό πλάνοΠαθητική άμυνα

                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
                                                                             
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ