• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Παθητική άμυνα


  Προηγούμενο κεφάλαιο: Το πλάνο στην άμυνα

  Πότε;                Όταν παίζοντας επιθετικά, διευκολύνουμε τον εκτελεστή. Όταν οι λεβέ μας δεν κινδυνεύουν να χαθούν.
  Τι κάνουμε;       Βγαίνουμε παθητικά, σε χρώμα χωρίς ονέρ ή από σειρά ή ατού

  Οι συνθήκες που μας επιβάλλουν να παίξουμε παθητικά είναι γενικά οι εξής:

  • Όποτε ο μορ έχει δείξει αδυναμία ενώ ο εκτελεστής ισχυρό χέρι
  • Όταν κρατάμε όλους τους πόντους που λείπουν
  • Όταν δεν έχει φανεί από την αγορά ότι ο εκτελεστής έχει κάποιο δυνατό πλαϊνό χρώμα
  • Όταν οι κατανομές των αντιπάλων είναι ομαλές
  • Όταν γνωρίζουμε ότι ένα πλευρικό χρώμα δεν σπάει ευνοϊκά για τον εκτελεστή
  • Ο εκτελεστής παίζει σε μισφίτ
  • Όταν δεν έχουμε καλό χρώμα για να βγούμε εναντίον συμβολαίου ΧΑ
  • Όταν αμυνόμαστε εναντίον μεγάλου σλεμ ή 6ΧΑ


  Παράδειγμα: Πρόβλημα άμυνας 23
  Σχετικά προβλήματα: Παθητική άμυνα
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ