• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ο Κανόνας των 11

  Αν κάνει έξοδο ο συμπαίκτης σας και παίζετε το τέταρτο καλύτερο δύναμης, τότε μπορείτε να εφαρμόσετε έναν κανόνα που σας δείχνει κάθε φορά, πόσα φύλλα μεγαλύτερα από αυτό της αντάμ, κρατάει ο εκτελεστής. Πρόκειται για τον Κανόνα των 11:
  Αφαιρώντας από το 11 το φύλλο της αντάμ (πχ αν ο συμπαίκτης σας βγει το 6, αφαιρείτε από το 11 το 6) γνωρίζετε πόσα συνολικά φύλλα στα άλλα τρία χέρια (το δικό σας, του μορ και του εκτελεστή) είναι μεγαλύτερα από αυτό. Άρα βλέποντας πόσα έχετε εσείς μαζί με τον μορ, καταλαβαίνετε πόσα έχει ο εκτελεστής.
  Πχ έστω ότι γίνεται αντάμ το 5. Εσείς κρατάτε Κ32 και βλέπετε στον μορ Τ86. Αφαιρείτε από το 11 το 5 και το αποτέλεσμα σας δίνει πόσες κούπες μεγαλύτερες του 5 υπάρχουν στα τρία χέρια (το δικό σας και των αντιπάλων). Βλέπετε 4 από αυτές στον μορ και στο χέρι σας, συνολικά υπάρχουν 11-5=6, άρα γνωρίζετε ότι ο εκτελεστής κρατάει τις άλλες 2.

  Από τον κανόνα, δεν επωφελείται μόνο ο σύντροφος του παίκτη που βρίσκεται στην αντάμ. Με την ίδια λογική, και ο εκτελεστής μπορεί να δει πόσα φύλλα μεγαλύτερα της αντάμ, κρατάει ο παίκτης δεξιά του: πχ, έστω γίνεται αντάμ το 4 και ο εκτελεστής βλέπει στον μορ Τ8 ενώ ο ίδιος κρατάει A93. Βλέποντας 4 πίκες μεγαλύτερες από το 4, και γνωρίζοντας ότι συνολικά υπάρχουν 11-4=7 στα τρία χέρια, γνωρίζει ότι ο δεξιά του αντίπαλος κρατάει 3 από αυτές.
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ