• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ο Κανόνας των 7

  Ο κανόνας των 7 εφαρμόζεται από τον εκτελεστή σε συμβόλαια 3ΝΤ.

  Για να αποφασίσει ο εκτελεστής πόσες φορές είναι σωστό να κάνει Ducking στο χρώμα της αντάμ, αφαιρεί από το 7 το σύνολο των χαρτιών που κρατάει  ο ίδιος σε συνδυασμό με τον μορ. Το αποτέλεσμα δείχνει πόσες φορές πρέπει να αφήσει έξω.

  Ο κανόνας μπορεί να εφαρμοστεί γενικότερα σε συμβόλαια ΝΤ οποιουδήποτε ύψους. Αν το επίπεδο του τελικού συμβολαίου είναι "ν", τότε αφαιρείται το σύνολο των χαρτιών εκτελεστή και μορ στο χρώμα της αντάμ από το άθροισμα "ν+4", Το αποτέλεσμα δείχνει πόσες φορές πρέπει να κρατήσουν το χέρι οι αντίπαλοι, πριν πιάσει ο εκτελεστής.

  Παράδειγμα  ♣ A 9 7
  ♣ J 8 6 3
  ♣ K 10 5 2
  ♣ Q 4
  Στο παράδειγμα, έστω ότι ο Ν εκτελεί 3ΝΤ και γίνεται αντάμ το 3. Το άθροισμα των φύλλων στο χρώμα σε Ν και Β είναι 5. Σύμφωνα με τον κανόνα, ο Ν αρκεί να αφήσει έξω (7-5) 2 φορές.
  Αν ο άξονας ΒΝ είχε άλλο ένα σπαθί, τότε ο εκτελεστής θα μπορούσε να κερδίσει τον δεύτερο γύρο (να αφήσει έξω (7-6) 1 μόνο φορά). Αυτό επειδή αν η Δ κρατούσε εξαρχής 5 σπαθιά και οι ΒΝ 6, θα περισσεύανε μόνο 2 για την Α και δεν θα έχει να επιστρέψει αν έχουν παιχθεί 2 γύροι στο χρώμα. Αν είχε και τρίτο σπαθί, θα σήμαινε ότι η Δ είχε ξεκινήσει με 4 και επομένως ο άξονας ΑΔ θα μπορούσε να εισπράξει το πολύ 3 λεβέ στο χρώμα, υποθέτοντας ότι είχε πιάσιμο και σε πλαϊνό χρώμα.

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ