• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Συνδυασμός Πιθανοτήτων

  Συνδυασμός Πιθανοτήτων: Όταν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης και χρειάζεστε έναν από αυτούς να λειτουργήσει ώστε να βγάλετε το συμβόλαιο (πχ όταν λείπουν οι ντάμες σε δύο χρώματα στα οποία έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε εμπάς και αρκεί να βρούμε την μία για να βγάλουμε το συμβόλαιο, μπορούμε να εισπράξουμε Α και Κ στο μακρύτερο χρώμα και αν δεν πέσει να κάνουμε την εμπάσα στο άλλο) προσπαθήστε να δοκιμάσετε αρχικά αυτόν που ακόμα και αν αποτύχει δεν ακυρώνει τον άλλον και η μη πραγματοποίηση του οποίου δεν βάζει αυτόματα το συμβόλαιο μέσα. Ο συνδυασμός πιθανοτήτων είναι στην ουσία ο προγραμματισμός του παιχνιδιού με τέτοια σειρά ώστε η αποτυχία της μίας πιθανότητας, από όσες έχετε διαθέσιμες, να πραγματοποιηθεί, σας επιτρέπει να δοκιμάσετε την επόμενη, αυξάνοντας τελικά τα ποσοστά επίτευξης του συμβολαίου. Ο συνδυασμός πιθανοτήτων μπορεί να χαρακτηριστεί ως υποκατηγορία του Percentage Play         

  Σχετικά Προβλήματα  
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ