• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Χανόμενη αντί χανόμενης (loser on loser)

  • Χανόμενη αντί χανόμενης (loser on loser): Εκτελεστικό τέχνασμα που εφαρμόζεται συνήθως σε χρωματιστά συμβόλαια. Ο εκτελεστής αντί να κόψει μία χανόμενη, ξεσκαρτάρει φύλλο το οποίο θα έχανε ούτως ή άλλως. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι πολλά, όπως το να αποτρέψουμε το επικίνδυνο χέρι να πιάσει, την αποφυγή πανωτσάκας, την εδραίωση ενός μακριού χρώματος κλπ. Αν πετύχει, χάνουμε μία λεβέ που θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει αλλά σε αντάλλαγμα κερδίζουμε τουλάχιστον δύο άλλες.
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ