• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα άμυνας 3

  Όλοι στη δεύτερη
  K1098
   Αντάμ: 4               
   Μοίρασε ο Ν
  KJ94


  75


  KJ10
  643
  Β
  75
  Δ       Α
  AJ94
  Ν
  8743  Η Δύση βγαίνει αντάμ το τέταρτο καλύτερο καρό, η Ανατολή κερδίζει με τον Κ και συνεχίζει με το 8; Όταν η Δύση κερδίζει το 10 του εκτελεστή με τον J είναι η κατάλληλη στιγμή για να τραβήξει και τα υπόλοιπα καρά; Γιατί ή γιατί όχι;  Β
  Α
  Ν
  Δ


  1ΧΑ
  Πάσο
  2
  Πάσο
  2
  Πάσο
  3ΧΑ
  Όλοι πάσο

                                                                 ΛΥΣΗ

  Όλοι στη δεύτερη
  K1098
   Αντάμ: ¨4               
   Μοίρασε ο Ν
  KJ94


  75


  KJ10
  643
  Β
  A52
  75
  Δ       Α
  8632
  AJ94
  Ν
  K82
  8743

  652

  QJ7


  AQ10


  Q1063


  AQ9


  Αν η Δύση τραβήξει τον Α, ελπίζοντας να πέσει η Q του Νότου, του δίνει και το συμβόλαιο. Θα χάσει 3 λεβέ από καρό και μία πίκα και φυσικά θα πραγματοποιήσει εννιά λεβέ. Πρέπει λοιπόν να περιμένει.

  Η εξήγηση είναι απλή και έχει να κάνει με το καρό που γύρισε η Ανατολή. Αν είχε 4φύλλο ή μακρύτερο καρό θα επέστρεφε το τέταρτο καλύτερο φύλλο αλλά με λιγότερα το μεγαλύτερο φύλλο. Και αυτό ακριβώς δείχνει το 8. Ένας ακόμη λόγος για την Δύση να περιμένει είναι ότι ακόμα και αν η Q πέφτει, με το χέρι του μπορεί να πάρει μόνον 4 λεβέ. Για να μπει το συμβόλαιο μέσα χρειάζεται η Ανατολή να έχει τουλάχιστον μία ακόμα λεβέ. Έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης. Όταν η Ανατολή κερδίσει τον Α θα γυρίσει το τελευταίο της καρό και το συμβόλαιο θα μπει μία μέσα.           


                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ