• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 19

  Όλοι στην δεύτερη
  A2
   Αντάμ:10                 
   Μοίρασε ο Ν
  K3


  AQ105


  A10943
  Β
  Δ       Α
  Ν


  KQ109


  AQJ6


  K6


  J52  Πως πρέπει να παίξει ο εκτελεστής για να βγάλει το συμβόλαιό του, μετά την έξοδο κούπα από την Δύση;

                                                            
  Β
  Α
  Ν
  Δ


  1ΧΑ
  Πάσο
  6ΧΑ
  Όλοι πάσο                                                   ΛΥΣΗ


  Όλοι στην δεύτερη
  A2
   Αντάμ:10                  
   Μοίρασε ο Ν
  K3


  AQ105


  A10943
  J643
  Β
  875
  10987
  Δ       Α
  542
  732
  Ν
  J984
  76

  KQ8

  KQ109


  AQJ6


  K6


  J52


  Ο Νότος κέρδισε με τον J και έπαιξε σπαθί προς το 9 του μορ που έχασε από την ντάμα. Κέρδισε το γύρισμα κούπα με τον Κ στον μορ και τράβηξε τα καρά και τις πίκες, ελπίζοντας να πέσει ο βαλές, το οποίο όμως δεν έγινε.
  Έτσι συνέχισε με τον J, που τον άφησε να τρέξει και έχασε από τον Κ.
  Αν η Ανατολή δεν έχει περισσότερες από 4 κούπες έχουμε σίγουρο τρόπο εκτέλεσης.  Κερδίζουμε την πρώτη λεβέ και παίζουμε 3 ακόμα γύρους κούπα, διώχνοντας δύο σπαθιά από τον μορ. Τώρα παίζουμε σπαθί προς το 9 του μορ. Η Ανατολή θα κερδίσει αλλά δεν έχει άλλη κούπα και έτσι θα μας δώσει ελεύθερη  εμπάς σε κάποιο άλλο χρώμα και την δωδέκατη λεβέ.
                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ