• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Απαντήσεις σε άνοιγμα 1ΧΑ


  Απαντήσεις σε άνοιγμα 1ΧΑ
  Όταν ο συμπαίκτης έχει ανοίξει 1ΧΑ έχει δώσει ήδη πολλές πληροφορίες για το χέρι του. Η συνέχεια της αγοράς εξαρτάται από εμάς. Υπάρχουν απλές αγοραστικές ακολουθίες με τις οποίες μαθαίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς κρατάει ο ανοίξας ή δίνουμε περιγραφή του δικού μας ώστε στην συνέχεια να καταλήξουμε στο κατάλληλο συμβόλαιο.


  Η συνέχεια εξαρτάται από την κατανομή και τους πόντους μας.


  Σε γενικές γραμμές:

  Με αδύνατα χέρια 0-7 πόντων δεν θέλουμε να πάμε μανς αφού και 17 να βρούμε απέναντι, οι πόντοι δεν είναι αρκετοί. Θα παίξουμε λοιπόν ένα μερικό συμβόλαιο: ή θα πασάρουμε το 1ΧΑ ή αν έχουμε κάποια ιδιαίτερη κατανομή θα παίξουμε μερικό χρωματιστό συμβόλαιο.


  Με οριακά χέρια 8-9 πόντων θέλουμε να μάθουμε αν ο σύντροφος έχει minimum ή maximum χέρι, άρα θα του κάνουμε μία προτασιακή αγορά. Ο συμπαίκτης αν έχει 16+-17 θα αποδεχτεί την πρόταση για μανς αλλιώς θα παίξουμε κάποιο μερικό συμβόλαιο.

  Με χέρια 10+ πόντων θα παίξουμε μανς. Γνωρίζουμε ότι ο άξονας έχει 25+ π. άρα απλώς θα πρέπει να βρούμε το σωστό συμβόλαιο (χρωματιστό ή 3ΧΑ).

  Με πολύ δυνατά χέρια (16+  (συνολικών αν βρεθεί φιτ) πόντων) αρχίζουμε να βλέπουμε σλεμ. Το μικρό σλεμ στα ΧΑ απαιτεί 34-35 π. ενώ σε χρώμα 32-33 π. Με κατάλληλες αγορές μαθαίνουμε αν υπάρχουν οι προδιαγραφές για να αγοραστεί.


  Οι συνέχειες της αγοράς


  Η αγορά Stayman
  Ανάπτυξη του ανοίγματος 2ΧΑ


                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                   Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ