• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 24

  Όλοι  στη δεύτερη
  A106
   Αντάμ: 3                 
   Μοίρασε ο N
  K7


  J865


  A943
  Β
  Δ       Α
  Ν


  K92


  AQ83


  AQ432


  J


   
   Η Δύση κάνει αντάμ το 3 και ο Κ του εκτελεστή κερδίζει τον J της Ανατολής. Κούπα στον Κ του μορ και συνέχεια με το 5 όπου η Ανατολή βάζει το 7, ο Νότος την Q και η Δύση ακο­λου­θεί με το 5.
  Πώς πρέπει να συνεχίσει ο εκτελεστής;


       Β
        Α
       Ν
       Δ


  1
  πάσο
  2
  πάσο
  2
  πάσο
  4
  πάσο
  4ΧΑ
  πάσο
  5
  πάσο
  6
  όλοι πάσο
                                                                                                                 ΛΥΣΗ


  Όλοι  στη δεύτερη
  A106
   Αντάμ: 3                 
   Μοίρασε ο N
  K7


  J865


  A943
  8753
  Β
  QJ4
  10654
  Δ       Α
  J92
  -
  Ν
  K1097
  Q8765

  K102

  K92


  AQ83


  AQ432


  J


   Αν ο Νότος ανακαλύψει την κατά­νομή της Ανατολής, είναι πολύ πιθανόν να της κάνει “end-play“ κλείνοντας την στα ατού (αφήνοντας την μόνο με τα 3 καρά που περισσεύουν).

  Από την αντάμ ο εκτελεστής ξέρει ότι η Ανατολή πρέ­πει να έχει 3 πίκες καθώς και 4 καρά. Άρα πρέπει να βρει πως εί­ναι μοιρασμένα τα άλλα 6 χαρτιά της στα σπαθιά και τις κούπες. Σπαθί λοιπόν στον Α και σπαθί από τον μορ, όπου η Ανατολή παίζει τον Κ και ο Νότος κόβει με καρό. Συνεχίζει με Α και Q όπου πετάει μια πίκα από τον μορ. Πίκα στον Α και σπαθί που κόβει στο χέρι του. Πίκα που κόβει στον μορ και σπαθί που κόβει η Ανατολή ενώ ο εκτελεστής πετάει την τελευταία κούπα του χεριού του. Η Ανατολή τώρα έχει μείνει με Κ10 και αναγκαστικά δίνει ότι και να παίξει 2 ακόμα λεβέ στον εκτελεστή που κρατάει Α4 στο χέρι του και J8 στον μορ.  


                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                   Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ