• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Τι επιδιώκουμε

  Προηγούμενο Κεφάλαιο: Τι ανοίγουμε;

  Ο συμπαίκτης μου άνοιξε την αγορά. Τι γίνεται στην συνέχεια;
  Καταρχήν μετράμε τους πόντους μας. Αν έχει ανοίξει 1 σε χρώμα και έχουμε περισσότερους από 6 πρέπει να αγοράσουμε.
   Στην συνέχεια βλέπουμε αν έχουμε φιτ σε κάποιο χρώμα. Αν έχει ανοίξει 1 κούπα (ή μία πίκα) μας δείχνει ότι έχει 5φυλλο εκεί. Άρα αν βλέπουμε 3+ κούπες ανάμεσα στα φύλλα μας ξέρουμε ότι έχουμε φιτ κούπα και πρέπει να τον πληροφορήσουμε για αυτό.

  Γενικά μετά από άνοιγμα του συμπαίκτη 1 σε χρώμα, εμείς προσπαθούμε να τον πληροφορήσουμε για 2 πράγματα: καταρχήν το κατώτερο εύρος πόντων που έχουμε (τουλάχιστον 6, τουλάχιστον 10 και ούτως καθεξής αναλόγως την αγορά μας) και κατά δεύτερον για την κατανομή μας. Αγοράζουμε περιγραφικά και στην συνέχεια δεν κάνουμε αγορά για να δηλώσουμε κάτι που έχουμε ήδη δείξει.


  Οι αγορές χωρίζονται σε κατηγορίες:

  ·       Επιτακτικές (forcing) αγορές που δεν πασάρονται: Ο συμπαίκτης είναι υποχρεωμένος να μιλήσει

  ·       Προτασιακές (invitational), οριακές (limit) αγορές: Δείχνουμε στον συμπαίκτη ακριβώς τι έχουμε και του ζητάμε να επιλέξει εκείνος το τελικό συμβόλαιο

  ·       Για πάσο (sign-off). Αγοράζουμε το τελικό συμβόλαιο (αυτό που πιστεύουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε) και ο συμπαίκτης δεν πρέπει να συνεχίσει.

  ·       Μη επιτακτικές (non forcing): Ο συμπαίκτης μπορεί να συνεχίσει μόνο αν έχει αξίες που δεν τις έχει δείξει μέχρι το συγκεκριμένο σημείο της αγοράς  Απάντηση σε νέο χρώμα είναι πάντα επιτακτική. Έχουμε απεριόριστο εύρος πόντων (6+ αν το νέο χρώμα αγοραστεί στο 1 επίπεδο και 10+ αν αγοραστεί στο 2). Ο συμπαίκτης είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την αγορά περιγράφοντας καλύτερα το χέρι του. Άρα νέο χρώμα αγοράζουμε πάντα οικονομικά, αφού δεν διατρέχουμε τον κίνδυνο να πασαριστούμε και έτσι μπορούμε να κάνουμε καλύτερη διερεύνηση.


  Μπορείτε να δείτε την αγορά σαν έναν διάλογο μεταξύ των δύο συμπαικτών. Έστω ότι είστε Νότος και ο συμπαίκτης σας από την θέση του Βορρά ανοίγει την αγορά με 1 κούπα. Εσείς κρατάτε ♠Α984 ♥Κ2 ♦Α543 ♣Κ43.

  Η αγορά αρχικά πάει:
  Α
  Β
  Δ
  Ν
  Πάσο
  1♥ (1)
  Πάσο
  1♠ (2)
  Πάσο
  1ΧΑ (3)
  Πάσο
                                                                         
      


  Η οποία μεταφράζεται ως εξής:
  (1) Β: Έχω 12+ πόντους και 5+ κούπες
  (2) Ν: Εγώ έχω 6+ πόντους και 4+ πίκες.
  (3) Β: Έχω ακριβώς 12-14 πόντους, ομαλή κατανομή (5332) και δεν έχω 4φυλλη πίκα (Ο Βορράς με την δεύτερη αγορά του οριοθετεί σχεδόν απόλυτα το χέρι του άρα η συνέχεια εξαρτάται από εσάς)                                                                                     
                                                                          
  Κάθε αγορά συνδυάζεται με τις προηγούμενες και φέρνει νέες πληροφορίες στο τραπέζι. Όταν γίνει γνωστό το πού κυμαίνεται το άθροισμα των πόντων στον άξονα και η ύπαρξη ή μη φιτ σε κάποιο χρώμα, αγοράζεται ή προτείνεται το τελικό συμβόλαιο.

  Θυμόμαστε 3 βασικά σημεία:
  1)            Για να αγοραστεί μανς στα μαζέρ ή στα χωρίς ατού, πρέπει να είναι εξακριβωμένο ότι ο άξονας έχει 25+ πόντους (για τα μινέρ 27+). Χωρίς τους απαιτούμενους πόντους μένουμε πιο χαμηλά.
  2)            Όταν είναι εξακριβωμένο ότι υπάρχει φιτ, τότε στους πόντους από ονέρ προσθέτουμε και τους πόντους από κατανομή και αγοράζουμε βάσει των συνολικών πόντων του χεριού μας.
  3)            Με φιτ σε μαζέρ σχεδόν πάντα προτιμάμε να παίξουμε χρωματιστό συμβόλαιο με ατού το μαζέρ. Χωρίς φιτ σε κανένα χρώμα προσανατολιζόμαστε στα ΧΑ (χωρίς ατού). Με φιτ μόνο σε κάποιο μινέρ, το τελικό συμβόλαιο εξαρτάται και από άλλους παράγοντες.

  Στο προηγούμενο παράδειγμα ο Βορράς έχει περιγράψει πλήρως το χέρι του. Τι ξέρουμε; Έχει ομαλή κατανομή (αγόρασε ΧΑ στον δεύτερο γύρο), έχει 5 κούπες (με 6φυλλη+ κούπα θα είχε επαναλάβει το χρώμα του), δεν έχει 4φυλλο πίκα (θα είχε αγοράσει 2♠ αντί 1ΧΑ), μάλλον δεν έχει 4 καρά (με 5422 πιθανόν να είχε προτιμήσει να πει 2♦, άρα μάλλον έχει κάτι σε 5332) και έχει ακριβώς 12-14 πόντους (το 1ΧΑ σαν επαναδήλωση δείχνει minimum χέρι).
  Άρα τι γνωρίζουμε; Δεν έχουμε φιτ σε κάποιο μαζέρ αλλά έχουμε αρκετούς πόντους (12 τουλάχιστον απέναντι + 14 οι δικοί μας = 26 τουλάχιστον) για να αγοράσουμε μανς. Επομένως το δηλώνουμε αγοράζοντας 3ΧΑ το οποίο θα είναι και το τελικό συμβόλαιο.
  Η πλήρης αγορά επομένως γίνεται:
  Α
  Β
  Δ
  Ν
  Πάσο
  1♥
  Πάσο
  1♠
  Πάσο
  1ΧΑ
  Πάσο
  3ΧΑ
  Πάσο
  Πάσο
  Πάσο
  Για μία πιο λεπτομερή ανάλυση της έννοιας των αγορών δείτε εδώ
                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ