• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Εισαγωγή στο Two Over One (2/1)

  Η αγορά 2 επί ένα (Two over One) και οι συνέχειες

  H ένταξη του 2/1 στο αγοραστικό σύστημα μπορεί να είναι σταδιακή και καταρχήν να είναι forcing μέχρι το 2ΧΑ (μόνο όμως μετά από συγκεκριμένες ακολουθίες οι οποίες θα εξεταστούν στην συνέχεια). Από κάποια ζευγάρια πάντως, το 2/1 (η αγορά δηλαδή του απαντώντα στο επίπεδο 2) είναι Game Forcing ενώ για άλλα, η αγορά είναι γενικά G. F. εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων.

  Η εισαγωγική αγορά στο 2/1 είναι η 1-2, η οποία αποτελεί ξεχωριστή ενότητα.
  Η άλλη περιλαμβάνει τις συνέχειες μετά από 2/1 σε άνοιγμα μαζέρ, και καλό θα είναι να παίζεται σε συνδυασμό με το 1ΧΑ forcing, ακόμα και αν οι συνέχειες δεν είναι επιτακτικές για μανς.

  Το Two over One μετά από άνοιγμα σε μαζέρ
  Τα παρακάτω αποτελούν την εισαγωγή στο Two over One. Η πρώτη απάντηση στο επίπεδο 2 δεν είναι πάντα επιτακτική για μανς, δείχνει όμως χέρια που έχουν το δυναμικό για την συνέχεια της αγοράς για έναν τουλάχιστον γύρο.
  Οι μόνες συνέχειες που μπορούν να πασαριστούν είναι το 2ΧΑ και η επανάληψη του χρώματος του απαντώντα, μόνο όμως εάν γίνουν μετά από κατιούσα αγορά του ανοίξαντα (αγορά χαμηλότερου χρώματος από το αρχικό) ή επανάληψη του αρχικού του χρώματος (πχ 1-2-2-2ΧΑ, 1-2-2-3).

  Τα σημαντικά σημεία του 2/1 μετά από άνοιγμα μαζέρ είναι τα εξής:
  1) Η αγορά του απαντώντα στο επίπεδο 2 (πχ 1-2) υπόσχεται επαναδήλωση (άρα καμία δεύτερη αγορά του ανοίξαντα δεν πασάρεται)
  2) Μετά από 2/1 του συμπαίκτη του, ο ανοίξας με 14 π. θα αγοράσει την μανς ακόμα και αν ο συμπαίκτης του κάνει δήλωση που μπορεί να πασαριστεί (αφού η απάντηση στο επίπεδο 2 δείχνει πλέον 11 π. - ή το ισοδύναμο τους)
  3) Ο απαντών με 12 π. δεν πρέπει σε κανένα σημείο να κάνει αγορά που πασάρεται, αφού γνωρίζει ότι απέναντι βρίσκονται τουλάχιστον 12 π. και 5φυλλο χρώμα (ή γενικά χέρι με αξίες τουλάχιστον ανοίγματος)
  4) Το φιτ στο μαζέρ του ανοίγματος στον δεύτερο γύρο της αγοράς (πχ 1-2-2-2) δείχνει τρίφυλλο και είναι Game Forcing (και αν γίνει με άλμα, πχ 1-2-2-3 είναι προσπάθεια για σλεμ, δηλαδή ζητάει cuebid από τον ανοίξαντα) 
  5) Με 4φυλλο+ φιτ στο μαζέρ, ο απαντών πρέπει να κάνει άλλη αγορά για να το δείξει άμεσα, ακόμα και αν έχει πλευρικό 5φυλλο και πόντους για να απαντήσει νέο χρώμα στο επίπεδο 2. Για αυτόν τον λόγο, το ζευγάρι θα πρέπει  να εντάξει στο αγοραστικό του σύστημα τις συμβάσεις Splinter, Bergen Raises και Jacoby 2XA.
  6) Το 2/1 παίζεται σε συνδυασμό με το 1ΧΑ forcing, το οποίο περιγράφει ένα μεγάλο πλήθος χεριών και είναι μία από τις συμβάσεις που θα ήταν καλό να ενταχθούν σχετικά νωρίς στο αγοραστικό σύστημα του ζευγαριού, ανεξάρτητα από το αν το 2 επί 1 θα παίζεται Forcing Game ή όχι.


  Συνέχειες μετά από 1-2   [Η απάντηση 2 δείχνει 5φυλλο+ χρώμα και 11-12+ π. (μπορεί και 6φυλλο+ με 10+ π.). Με 5φυλλο χρώμα αλλά λιγότερους πόντους ή με 12-15 π. χωρίς 5φυλλο, ο απαντών αγοράζει 1ΧΑ forcing]
  1-2♣-2 : 11+ π., 5+4+Forcing για 1 γύρο (F1)
  1-2♣-2 : 11+ π., 5+4+F1
  1-2♣-2 : 11+ π., 5+F1
  1-2♣-2XA : 13-14 π., Game Forcing
  1-2♣-3 : 14+ π., 5+4+GF
  1-2♣-3 : 16+ π., 5+5+GF
  1-2♣-3 : 16+ π., 5+5+GF
  1-2♣-315+ π., 6+♠  με 3 από τα 4 ονέρGF
  1-2♣-3XA : 17-19 π.
  1-2♣-4 : Minimum, 7+
  1-2♣-4XA : RKCB (Ερώτηση άσων με ατού τα σπαθιά)

  Στην συνέχεια:
  • Αν δοθεί φιτ στο μαζέρ ως δεύτερη απάντηση (πχ 1-2♣-2-2είναι τρίφυλλο και GF
  • Αν δοθεί φιτ στο μαζέρ με άλμα (πχ 1-2♣-2-3) είναι τρίφυλλο και προσπάθεια για σλεμ
  • Νέο χρώμα από τον απαντώντα ως δεύτερη απάντηση, μπορεί να είναι και τρίφυλλο κράτημα (διερευνώντας τα 3ΧΑ)
  • Στην συνέχεια, ο κανόνας είναι ότι αγορά νέου χρώματος κάτω από τα 3ΧΑ δείχνει αξίες εκεί (εκτός αν είναι το τέταρτο χρώμα, το οποίο αρχικά ζητάει κράτημα) με σκοπό να διερευνηθεί αν θα παίζονται τα ΧΑ.
  • Αγορά νέου χρώματος πάνω από τα 3ΧΑ είναι γενικά cuebid (προσπάθεια για σλεμ)  Η αγορά 1-2
  Πρόκειται για την εισαγωγική αγορά στο 2/1.  Η απάντηση 2 στο άνοιγμα 1 περιγράφει χέρια με 5φυλλο+ σπαθί και 11+ πόντους.
  Οι μόνες συνέχειες που μπορούν να πασαριστούν είναι το 2ΧΑ και η επανάληψη του χρώματος του απαντώντα, μόνο όμως εάν γίνουν μετά από επανάληψη του αρχικού του χρώματος (πχ 1-2-2-2ΧΑ, 1-2-2-3).


  Τα σημαντικά σημεία του 2/1 μετά από άνοιγμα 1♦ είναι τα εξής:
  1) Η αγορά του απαντώντα 2 υπόσχεται επαναδήλωση (άρα καμία δεύτερη αγορά του ανοίξαντα δεν πασάρεται)
  2) Μετά από το 2/1 του συμπαίκτη του δεν υπάρχει reverse του ανοίξαντα στο επίπεδο 2, αφού η αγορά αυτή (1-2♣-2♥ ή 1-2♣-2) ξεκινάει από 14 πόντους
  3) Μετά από 2/1 του συμπαίκτη του, ο ανοίξας με 14 π. θα αγοράσει την μανς ακόμα και αν ο συμπαίκτης του κάνει δήλωση που μπορεί να πασαριστεί (αφού η απάντηση 2 δείχνει πλέον 11 π. - ή το ισοδύναμο τους)
  4) Ο απαντών με 13+ π. δεν πρέπει σε κανένα σημείο να κάνει αγορά που πασάρεται, αφού γνωρίζει ότι απέναντι βρίσκονται αξίες τουλάχιστον ανοίγματος
  5) Το φιτ στα καρά σε δεύτερη φάση της αγοράς (πχ  1-2-2-3) είναι Game Forcing


  Συνέχειες μετά από 1-2   [Η απάντηση 2 δείχνει 5φυλλο+ χρώμα και 11-12+ π. (μπορεί και 6φυλλο+ με 10+ π.)]
  1-2♣-2 : 11+ π., 3+Forcing για 1 γύρο (F1)
  1-2♣-2 : 14+ π., 4+4 GF
  1-2♣-2 : 14+ π., 4+4 GF
  1-2♣-2XA : 13-14 π., GF
  1-2♣-3 : 15+ π., 4+4+, GF
  1-2♣-3 : 16+ π., 6+  με 3 από τα 4 ονέρ GF
  1-2♣-3 : 16+ π., 5+6+ GF
  1-2♣-3 : 16+ π., 5+6+, GF
  1-2♣-3XA : 17-19 π., GF


  Στην συνέχεια:
  • Αν δοθεί φιτ στο καρό ως δεύτερη απάντηση (πχ 1-2-2-3είναι GF
  • Νέο χρώμα από τον απαντώντα ως δεύτερη απάντηση, μπορεί να είναι και τρίφυλλο κράτημα (διερευνώντας τα 3ΧΑ)


                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ