• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Reopening (Ξανάνοιγμα της αγοράς)  To Reopening (Ξανάνοιγμα της αγοράς ή Balancing) γίνεται στην θέση pass-out (μετά από δύο διαδοχικά πάσο) όταν η αγορά σε διαφορετική περίπτωση θα έσβηνε, πχ μετά από (1)-p-p. Όταν βρίσκεστε σε ανάλογη θέση και έχετε αποφασίσει ότι είναι θα είναι καλύτερο για τον άξονα να συναγωνιστείτε από το να κλείσετε την αγορά λέγοντας πάσο, έχετε να επιλέξετε μεταξύ των εξής διαθέσιμων αγορών: Κοντρ, Χρώμα, Χωρίς Ατού ή Cue-bid.  Α) Έχει αγοράσει μόνο ένας αντίπαλος, πχ (1)-p-p-...

  • Μετά από 1 σε χρώμα-p-p-...
  1] Κοντρ
  Ισχύουν οι γνωστές προϋποθέσεις του κοντρ ομιλίας, μόνο που τώρα οι απαιτήσεις σε πόντους είναι πολύ μικρότερες αν το επιτρέπει η κατανομή.
  Εφόσον υπάρχει υποστήριξη σε όλα τα αμίλητα χρώματα και δεν έχουμε μήκος στο αγορασμένο χρώμα, το κοντρ μπορεί να γίνει ακόμα και με 6-7 π.
  Με αδύνατα χέρια πάντως θα πρέπει να έχουμε σχεδόν ιδανική κατανομή (σόλο ή σικάν στο αγορασμένο χρώμα και τρίφυλλη τουλάχιστον υποστήριξη σε όλα τα άλλα) και επίσης να προβλέψουμε το επίπεδο στο οποίο ίσως υποχρεωθεί να μιλήσει ο συμπαίκτης. Έτσι μετά από [(1)-p-p-] πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί σε σχέση με την αγορά [(1)-p-p-] αφού είναι σχεδόν βέβαιο ότι απέναντι θα πρέπει να αγοράσει στο επίπεδο 2 (εκτός αν αγοράσει 1ΧΑ).
  Απαντήσεις
  α) Αν ο ανοίξας πασάρει, πχ μετά από (1)-p-p-x-p-...
  1. Ένα σε χρώμα: Μέχρι 10 π. αν δεν υπάρχει 5φυλλο. Είναι πιθανόν να είναι ακόμα και τρίφυλλο αν δεν υπάρχει τετράφυλλο μη αγορασμένο
  2. 1ΧΑ:  7-11 π. (αν το κοντρ έχει γίνει από πασαρισμένο σύντροφο μπορεί να υπάρχουν και περισσότεροι πόντοι)
  3. Άλμα σε χρώμα: 11-13 π. (από ονέρ και κατανομή)
  4. 2ΧΑ: 12-14 π.
  5. 3ΧΑ: 15+ π.
  6. Cue-bid: Είτε με ανοχή και στα δύο μαζέρ (όχι game forcing, μπορεί να έχει και 11 π.) είτε ζητάει κράτημα για τα ΧΑ (14+ π.) είτε γενικό Game Forcing
  7. Πάσο: 5φυλλο πολύ καλό χρώμα (ονέρ και καλές ενδιάμεσες), όχι μήκος σε καλό άλλο χρώμα (ειδικά σε μαζέρ), ευνοϊκή σχέση των μανς (ώστε να ελπίζουμε να πάρουμε καλό αποτέλεσμα ακόμα και αν χάνουμε μανς)
  β) Αν ο ανοίξας ξαναγοράσει, πχ μετά από (1)-p-p-x-(2)-...
  1. Νέο χρώμα: Δείχνει 8+ π. εφόσον γίνεται ελεύθερη αγορά (free bid)
  2. Κοντρ: Τιμωρίας αν ο ανοίξας αγοράσει νέο χρώμα ή ΧΑ. Συναγωνιστικό αν ξαναγοράσει το χρώμα του (κάτι αντίστοιχο του responsive)
  3. Άλλες αγορές: Αντίστοιχες με τις παραπάνω


  2] 1ΧΑ, πχ (1)-p-p-1ΧΑ-...
  Δείχνει 12-15 π. και κράτημα στο χρώμα του ανοίγματος (από πασαρισμένο χέρι: 10-12 π.). Με 16-18 αγοράζουμε πρώτα κοντρ και μετά ΧΑ στο χαμηλότερο επίπεδο.
  Απαντήσεις
  α) Αν ο ανοίξας πασάρει
  Ισχύει όλη η ανάπτυξη του ανοίγματος 1ΧΑ (Stayman, Transfer κτλ). Το Transfer στο χρώμα του ανοίγματος είναι θέμα συμφωνίας (μπορεί να είναι τύπου Michaels [55 με το άλλο μαζέρ και κάποιο μινέρ] ή τρίχρωμο χέρι με τα 3 άλλα χρώματα).
  β) Αν ο ανοίξας ξαναγοράσει
  Το κοντρ είναι συναγωνιστικό και παύουν να ισχύουν τα transfers.

  3] 1 σε χρώμα, πχ (1)-p-p-1-...
  Μπορεί να γίνει ακόμα και με 4φυλλο αν το χέρι είναι ακατάλληλο για κοντρ ή για ΧΑ.
  Απαντήσεις
  α) Αν ο ανοίξας πασάρει, πχ μετά από (1)-p-p-1-p-...
  1. Νέο χρώμα: Όχι forcing. Στο επίπεδο 1 μπορεί και 4φυλλο, στο επίπεδο 2 καλό 5φυλλο
  2. 1ΧΑ:  9-11 π. (αν το κοντρ έχει γίνει από πασαρισμένο σύντροφο μπορεί να υπάρχουν και περισσότεροι πόντοι)
  3. Απλή βοήθεια στο επίπεδο 2: 8-12 π., τρίφυλλο+ φιτ
  4. 2ΧΑ: 12-14 π.
  5. 3ΧΑ: 15+ π.
  6. Cue-bid: Δυνατό χέρι, μπορεί και χωρίς φιτ αν ζητάει κράτημα
  7. Φιτ με άλμα: 4φυλλο+ φιτ, χέρι κατανομής χωρίς αμυντικές λεβέ
  8. Cue-bid με άλμα4φυλλο+ φιτ, δυνατό χέρι με αμυντικές λεβέ
  β) Αν ο ανοίξας ξαναγοράσει, πχ μετά από (1)-p-p-1-(2)-...
  1. Απλή βοήθεια: Μπορεί να γίνει και με λιγότερους από 8 π.
  2. Cue-bid: Αν δεν δείχνει δυνατό χέρι με φιτ, τότε είναι κράτημα εκεί (και ταυτόχρονα ερώτηση για κράτημα στο άλλο χρώμα του ανοίξαντα αν έχει εν τω μεταξύ αγοράσει νέο χρώμα)
  3. Κοντρ: Συναγωνιστικό (κάτι αντίστοιχο του responsive)


  4] 2 σε χρώμα χωρίς άλμα, πχ (1)-p-p-2-...
  Δείχνει καλό 5φυλλο ή 6φυλλο χρώμα και 9-15 π. 
  Απαντήσεις
  Αντίστοιχες με τις απαντήσεις σε χρώμα στο επίπεδο 1. Το 2ΧΑ όμως μπορεί να γίνει και με 11 π.


  5] 2 σε χρώμα με άλμα, πχ (1)-p-p-2-...
  Δυνατό χέρι, δείχνει καλό 6φυλλο χρώμα και 14-16 π. 
  Απαντήσεις
  Το 2ΧΑ είναι φυσικό και forcing για έναν γύρο. Η επανάληψη όμως του χρώματος δείχνει minimum χέρι και μπορεί να πασαριστεί

  6] 2 σε χρώμα με διπλό άλμα (κάτω από την μανς), πχ (1)-p-p-3-...
  Δείχνει 7φυλλο χρώμα και αξίες κοντά στο άνοιγμα


  7] 2XA, πχ (1)-p-p-2XA-..
  Φυσικό (από απασάριστο χέρι): 19-21 π. και κράτημα. Τα πιο δυνατά χέρια (22-23 π.) αγοράζουν πρώτα κοντρ και μετά ΧΑ με άλμα
  Απαντήσεις
  Ισχύει όλη η ανάπτυξη του ανοίγματος 2ΧΑ (Stayman, Transfer κτλ). 

  8] 3XA, πχ (1)-p-p-3XA-..
  Χέρι με μακρύ μινέρ, κράτημα στο χρώμα του ανοίγματος και πόντους

  9] Cue-bid, πχ (1)-p-p-2-..

  Χέρι πολύ δυνατό, Game Forcing (Δεν ισχύουν διχρωμίες σε απασάριστα χέρια)
  Απαντήσεις
  Ο ανοίξας απλώς αγοράζει τα χρώματα του. Αν υπάρχει κράτημα μπορεί να προτιμήσει να αγοράσει ΧΑ.


  • Μετά από 1ΧΑ-p-p-...
  1] Reopening σε χρώμα
  Αν υπάρχει πολύ καλό 6φυλλο (πχ KQJxxx) ή λιγότερο καλό 6φυλλο και κατανομή (σόλο ή πλευρικό 4φυλλο) οι υπόλοιποι πόντοι του χεριού δεν παίζουν μεγάλο ρόλο αφού υπολογίζουμε να βρούμε αξίες στο χέρι του συντρόφου. Αντίστοιχα και ο συμπαίκτης θα πρέπει να έχει επίγνωση του ότι αγοράζουμε στην ουσία "το χέρι του" και θα πρέπει να δείξει σύνεση μετά από σχετική αγορά μας.
  Με 5φυλλο χρώμα όμως, θα πρέπει και η ποιότητα του χρώματος να είναι πολύ καλή και το χέρι να έχει περισσότερους πόντους

  2] Κοντρ
  Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη συμφωνία (πχ Woolsey) δείχνει 15+ π. και ομαλή κατανομή.
  Ο συμπαίκτης, αν έχει εντελώς ομαλή κατανομή πρέπει να πασάρει ακόμα και με λίγους πόντους (5-6 π.) ενώ αν έχει 5φυλλο χρώμα και κατανομή είναι καλύτερο να το αγοράσει. Στην περίπτωση όμως που είναι πολύ αδύνατος (λιγότεροι από 4 πόντους) τότε αν έχει κάποιο 5φυλλο το αγοράζει αλλιώς λέει 2 (ακόμα και με τρίφυλλο) ώστε να βρεθεί το καλύτερο δυνατό φιτ.

  3] Κάποια διχρωμία (πχ Landy)
  Σε θέση reopening μπορεί να γίνει και με λιγότερους από τους συμφωνημένους πόντους, αν το επιτρέπει η κατανομή. 
  Β) Έχουν αγοράσει και οι δύο αντίπαλοι, πχ (1)-p-(1)-p-(2)-p-p-...
  Το ιδανικό θα είναι να μην έχουμε χαμηλές αξίες στα χρώματα των αντιπάλων (ονέρ εκτός του άσου) και είτε να είμαστε κοντοί εκεί είτε αντίθετα να έχουμε μήκος (4 λιμά).
  Επίσης είναι θα ήταν καλύτερο να μην έχουν αγοραστεί πολλά χρώματα από τους αντιπάλους και ασφαλέστερο να έχουν βρει φιτ (όχι όμως με την μορφή προτίμησης, πχ (1)-p-(1)-p-(2)-p-(2)-p-p-...).

  α) Οι αντίπαλοι έχουν βρει φιτ
  Σχεδόν υποχρεωτικό είναι το balancing μετά από την αγορά 1 σε μινέρ-2 στο μινέρ-πάσο. Όταν όμως το φιτ των αντιπάλων είναι στο μαζέρ, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το επίπεδο στο οποίο αναγκάζουμε τον συμπαίκτη να μιλήσει.
  Όταν πάντως οι αντίπαλοι φιτάρονται με προτίμηση (πχ (1)-p-(1)-p-(1ΧΑ)-p-(2)-p-p-...) τότε το reopening δεν είναι καθόλου ασφαλές ως προς την έκβαση του και καλύτερα να αποφεύγεται.
  β) Οι αντίπαλοι δεν έχουν βρει φιτ
  1) Η αγορά έχει σταματήσει στο 1ΧΑ
  Το κοντρ δείχνει δυνατό χέρι με κατοχή του χρώματος που έχει αγοράσει ο δεξιά αντίπαλος. Πχ (1)-p-(1ΧΑ)-p-p-x-... όπου το κοντρ δείχνει δυνατό χέρι με κούπες (το οποίο δεν μπορούσε να πει κοντρ άμεσα μετά την 1) ή (1)-p-(1)-p-(1ΧΑ)-p-p-x-...όπου το κοντρ δείχνει δυνατό χέρι με πίκες (διαφορετικά, αν είχε τα μινέρ θα έλεγε άμεσα κοντρ μετά την 1)
  Το reopening με χρώμα δείχνει μήκος στο χρώμα αλλά χέρι ακατάλληλο για άμεση παρεμβολή είτε λόγω κακής ποιότητας χρώματος, είτε λόγω μικρής παικτικής αξίας.
  Το cue-bid μετά από αγορά 1 σε μινέρ-1ΧΑ-πάσο (πχ (1)-p-(1ΧΑ)-p-p-2) δείχνει τα μαζέρ (44+)

  2) Ο ένας αντίπαλος επαναδηλώνει το χρώμα του (πχ (1)-p-(1ΧΑ)-p-(2)-p-p-...
  Συνήθως θα είναι καλύτερα να συναγωνιζόμαστε, ειδικά αν είμαστε κοντοί στα αντίπαλα χρώματα (είναι πολύ πιθανόν ο συμπαίκτης μας να τιμωρεί το χρώμα και να μετατρέψει το κοντρ σε τιμωρίας). Επίσης αν ο απαντών έχει αγοράσει μαζέρ, είναι δυνατόν να είναι πολύ αδύνατος ή ακόμα και να έχει κάνει κλειδί [Για αυτό και η αγορά εκ μέρους μας του χρώματος που έχει αγοραστεί δεξιά μας είναι φυσική, πχ (1)-p-(1)-p-(2)-p-p-2: φυσική αγορά (πίκες) (ακριβώς όπως στην περίπτωση (1)-p-(1)-2♠ όπου το 2 είναι φυσική αγορά, με πίκες και δυνατό χέρι)]

  3) Ο ανοίξας πασάρει την αγορά του πασαρισμένου (αρχικά) συντρόφου του (πχ p-p-(1)-p-(1)-p-p-...)
  Όταν η αγορά σταματάει στο επίπεδο 1 τότε μπορούμε να είμαστε αρκετά επιθετικοί αφού ξέρουμε ότι δεξιά μας το χέρι είναι αδύνατο ενώ ο και ανοίξας έχει minimum αξίες.
  Όταν όμως η απάντηση έχει δοθεί στο 2 επίπεδο (πχ p-p-(1)-p-(2)-p-p-...), πρέπει να λάβουμε προσεκτικά υπόψη όλους τους παράγοντες που θα κρίνουν την συνέχεια της αγοράς.


  Περισσότερα για τον Συναγωνισμό:

                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ