• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Responsive Double


  Έστω ότι η αγορά πάει (1)-x-(2)-x: Οι αντίπαλοι φιτάρονται ενώ ο συμπαίκτης σας έχει κάνει κοντρ ομιλίας. Τι είναι το δεύτερο κοντρ από εσάς; Είναι τιμωρίας; Δείχνει ή αρνείται και τα δύο μαζέρ; Τι αξίες δείχνει;

  Όταν ο συμπαίκτης μας κάνει κοντρ ομιλίας α) μετά από άνοιγμα του αντιπάλου με τον δεξιά αντίπαλο να δίνει βοήθεια στο χρώμα του ανοίγματος ή β) μετά από φιτάρισμα των αντιπάλων ενώ εμείς έχουμε περάσει αρχικά πάσο και με τον ανοίξαντα να ανεβάζει την αγορά στο επίπεδο 3 στο χρώμα του ανοίγματος, τότε το κοντρ από εμάς ονομάζεται responsive (απαντητικό).  Τo Responsive Double είναι το κοντρ ως απάντηση στο κοντρ ομιλίας του συμπαίκτη, μετά από φιτάρισμα των αντιπάλων στο χρώμα του ανοίγματος.

  Μερικά τυπικά παραδείγματα είναι τα εξής (ο αντίπαλος ανοίγει την αγορά και ο συμπαίκτης του του δίνει φιτ):
  (1)-x-(2)-x: To κοντρ του συμπαίκτη μετά το 1 είναι ομιλίας. Μετά το 2 το δικό μας κοντρ είναι responsive
  (1)-x-(3)-x: Και μετά από βοήθεια με άλμα, το δικό μας κοντρ είναι responsive
  (1)-πάσο-(2)-x-
  -(3)-x:          Το κοντρ από εμάς είναι πάλι responsive

  H λογική του responsive double έγκειται στο γεγονός ότι γενικά τα κοντρ όταν οι αντίπαλοι έχουν φιταριστεί σε χαμηλό επίπεδο δεν έχει νόημα να είναι τιμωρίας. Δείχνουν απλώς αξίες και διάθεση για συναγωνισμό

  Οι αξίες είναι ανάλογες του επιπέδου της αγοράς. Σε χαμηλά επίπεδα, μπορούν να γίνουν και με 7-8 π. Άνω όριο δεν υπάρχει, πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το χέρι που κάνει R. D. συνήθως δεν είναι και πολύ δυνατό αφού έχουν ήδη μεσολαβήσει ένα άνοιγμα, ένα κοντρ ομιλίας (το οποίο επίσης δείχνει συνήθως αξίες ανοίγματος) και επιπλέον έχει μιλήσει και ο δεύτερος αντίπαλος.
  Όσο όμως ανεβαίνει το επίπεδο στο οποίο πρέπει να μιλήσει ο συμπαίκτης, αυξάνονται αντίστοιχα και οι απαιτήσεις για πόντους ή κατανομή.
  Θα πρέπει επίσης να γίνουν ειδικές συμφωνίες στο ζευγάρι για το μέχρι ποιο επίπεδο το δεύτερο κοντρ θα είναι responsive (στα περισσότερα συστήματα είναι μέχρι τα 4) ή για το αν θα ισχύει μετά από ανοίγματα φραγμού.

  Ο γενικός κανόνας πάντως που θα πρέπει να ακολουθείτε είναι ότι με το R. D. δηλώνετε ότι έχετε αξίες για να συναγωνιστείτε αλλά προτιμάτε να επιλέξει ο συμπαίκτης το χρώμα.

  Παραδείγματα αγορών
  (1)-x-(2)-x: Responsive, ή έχει και τα δύο μαζέρ 4φυλλα ή κανένα
  (1)-x-(2)-x: Responsive, αρνείται 4φυλλη πίκα
  (1)-x-(2)-x: Responsive, αρνείται 4φυλλη κούπα (μπορεί να έχει και τα δύο μινέρ ή ένα μινέρ 4φυλλο και υποστήριξη στα άλλα μη αγορασθέντα χρώματα)  Το Responsive Double είναι μόνο μετά από κοντρ ομιλίας του συμπαίκτη και εφόσον έχει αγοραστεί ένα μόνο χρώμα από του αντιπάλους. Δεν θα πρέπει να συγχέεται με τα επόμενα:

  (1)-x-(1)-x: Μετά από κοντρ ομιλίας του συμπαίκτη και αλλαγή χρώματος από τον αντίπαλο, το κοντρ από εμάς δείχνει διάθεση τιμωρίας (8+ π. και κατοχή του δεύτερου χρώματος (4φυλλη+ κούπα))
  (1)-1-(2)-x: Όταν ο συμπαίκτης παρεμβληθεί με χρώμα και οι αντίπαλοι φιταριστούν, το κοντρ από εμάς είναι ένα είδος negative (αν και για πολλούς ανήκει στην ίδια κατηγορία με τα responsive), δείχνοντας τα 2 μη αγορασθέντα χρώματα και συναγωνιστικές αξίες
  (1)-1-(1)-x: Snapdragon Double. Όταν έχουν ήδη αγοραστεί 3 χρώματα πριν φτάσει η αγορά σε εμάς, το κοντρ δείχνει το τέταρτο χρώμα και σεμιφίτ στο χρώμα της παρεμβολής
                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ