• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 44

  BN στη δεύτερη
   KJ3
   Αντάμ:10                
   Μοίρασε o N
   QJ7


   AQ75


   K108
  Β
  Δ       Α
  Ν


   A9742


   AK6


   83


   AQ9  Κάντε πλάνο.


       Β
        Α
       Ν
       Δ
       3XA*
         4*
       4XA*
         5

  πάσο
  πάσο
  πάσο
  πάσο
  1
    4*
   4*
  5
  6
  πάσο
  πάσο
  πάσο
  πάσο
  όλοι πάσο                                                             

                                                 
   3XA*: Τρίφυλλο φιτ πίκα, 13-16 π., ομαλή κατανομή
  4//*: Cuebids
  4XA*: RKCB

                                                        

                                                     ΛΥΣΗ

  BN  στη δεύτερη
   KJ3
   Αντάμ:10                 
   Μοίρασε o N
   QJ7


   AQ75


   K108
   5
  Β
   Q1086
   109842
  Δ       Α
   53
   K62
  Ν
   J1094
   J754

   632

   A9742


   AK6


   83


   AQ9


  Αφού στα σπαθιά και τις κούπες ο εκτελεστής δεν χάνει μπάζα, πρέπει στην δεύτερη λεβέ να δοκιμάσει αμέσως την εμπάς καρό. Από το αποτέλεσμα της θα κριθεί πώς πρέπει να παιχθούν στην συνέχεια τα ατού. Αν χάσει θα πρέπει να παίξει τις πίκες έτσι ώστε να τις κερδίσει όλες, άρα αναγκαστικά θα κάνει εμπάσα και θα ελπίζει η Q να είναι στην θέση της και μάλιστα όχι 4φυλλη.
  Αν όμως κερδίσει, μπορεί πλέον να παίξει τα τού με ασφάλεια: Θα τραβήξει δηλαδή πρώτα τον Κ και μετά θα επιστρέψει στο χέρι του και  θα παίξει πίκα προς τον J. Με αυτόν τον τρόπο δεν χάνει ποτέ πάνω από 2 πίκες, ακόμα και αν αυτές είναι μοιρασμένες 4-1.                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
                                                                           
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ