• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Συναγωνιστικές αγορές μετά από άνοιγμα των αντιπάλων

  Συναγωνιστικές αγορές, δεύτερο κεφάλαιο

  Β] Συναγωνιστικές αγορές μετά από άνοιγμα των αντιπάλων

  Ι] Μετά από αντίπαλο άνοιγμα 1 σε χρώμα  
  Δες και το λήμμα Παρεμβολές
  • Παρεμβολή στο επίπεδο 1: 7-16, καλό 5φυλλο (σπανίως 4φυλλο)
  • 1ΧΑ: Φυσικό, με κράτημα, 16-18 π.
  • Παρεμβολή στο επίπεδο 29-16, καλό 6φυλλο (ή 5φυλλο με 3 από τα 4 ονέρ)
  • 2XA: Unusual NT (τα χαμηλά χρώματα)
  • Νέο χρώμα με άλμα: Μπαράζ (ή Ghestem)
  • 3 στο χρώμα του ανοίγματος: Με μακρύ μινέρ, ζητάει κράτημα στο χρώμα
  • Cuebid: Ghestem ή Michaels
  • Κοντρ: Ομιλίας (Take out)
  • Κοντρ και μετά ΧΑ: Φυσικό, με κράτημα, 19-20 π.
  • Κοντρ και μετά νέο χρώμα: Καλό χρώμα, 16+ π.
  • Κοντρ και άλμα σε νέο χρώμα: Demi fort
  • Κοντρ και μετά cuebid: Forcing1 αν δώσει φιτ, Game Forcing αν αγοράσει νέο χρώμα από αυτό του συμπαίκτη

  ΙΙ] Μετά από 1x-πάσο-πάσο  (θέση reopening)
  • Κοντρ: Ξεκινάει από 7 π., δύναμη αντιστρόφως ανάλογη της κατανομής
  • 1ΧΑ: 11-14 π. (10-12 π. αν πασαρισμένος)
  • Κοντρ και 1ΧΑ: Άνοιγμα 1ΧΑ
  • 2ΧΑ: Φυσικό, 19-21 π.
  • Cuebid: Ισχυρή διχρωμία
  • Άλμα σε νέο χρώμα: Καλό 6φυλλο, ενδιάμεσο χέρι (14-16 π.)

  ΙΙΙ] Μετά από άνοιγμα 1 δυνατό 
  • Κοντρ: Τα μαζέρ, αδύνατο
  • 1ΧΑ: Τα μινέρ, αδύνατο
  • 2ΧΑ: Ισχυρή διχρωμία
  • Νέο χρώμα: Φυσικό
  • Νέο χρώμα με άλμα: Αδύνατο

       ΙV] Μετά από απλή παρεμβολή του συμπαίκτη
  Δες και το λήμμα Απαντήσεις στις Παρεμβολές
  • Νέο χρώμα στο επίπεδο 1: Forcing1, 4φυλλο+
  • Νέο χρώμα στο επίπεδο 2: Καλό χρώμα, προτασιακό
  • Νέο χρώμα με άλμα (μετά από παρεμβολή σε μαζέρ): 3φυλλο φιτ, καλό χρώμα, προτασιακό
  • Νέο χρώμα με άλμα (μετά από παρεμβολή σε μινέρ): καλό 6φυλλο χρώμα, προτασιακό
  • Φιτ με άλμα: 4φυλο φιτ, αδύνατο
  • Cuebid με άλμα: 4φυλλο φιτ, προτασιακό και άνω
  • 1ΧΑ: 9-11 π., κράτημα
  • 2ΧΑ: 12-13 π., κράτημα
  • Cuebid: 11+π., αν είναι minimum έχει φιτ
  • Κοντρ αν δεξιά αγοράσει χρώμα: Το άλλο χρώμα και σεμιφιτ στο χρώμα της παρεμβολής
  • Κοντρ αν δεξιά δώσει φιτ: Τα δύο άλλα χρώματα
  • Κοντρ αν δεξιά αγοράσει 1ΧΑ: 9+ π., πρόταση τιμωρίας
  • Σιρκόντρ αν δεξιά κοντράρει: Μεγάλο ονέρ στο χρώμα της παρεμβολής (Α, Κ ή Q) ή πολύ δυνατό χέρι

  V] Μετά από παρεμβολή με άλμα του συμπαίκτη (weak jump shift) 
  • 2XA: Forcing1, αντίστοιχο του 2ΧΑ ως απάντηση σε weak2
  • 3 στο χρώμα: Αδύνατο
  • 3 σε νέο χρώμα: Καλό χρώμα (υπόδειξη αντάμ), προτασιακό

  VΙ] Μετά από παρεμβολή (ή reopening) του συμπαίκτη με 1ΧΑ  
  • System on: Ισχύουν Stayman, Transfers και γενικά όλη η ανάπτυξη του ανοίγματος ΧΑ
  • Transfer στο χρώμα του αντιπάλου: Cuebid, σόλο ή σικάν

  VΙΙ] Μετά από 1M-x-2Μ (όπου Μ: κάποιο μαζέρ) 
  Δες και το λήμμα Responsive Double
  • Κοντρ: Responsive, 3φυλλο το άλλο μαζέρ
  • 2ΧΑ: Τα μινέρ
  • Το άλλο μαζέρ: 4φυλλο+, ποσοτικές απαντήσεις

  VΙΙΙ] Μετά από 1m-x-2m (όπου m: κάποιο μινέρ)
  Δες και το λήμμα Responsive Double   
  • ΚοντρResponsive, ή και τα 2 μαζέρ 4φυλλα+ ή κανένα
  • 2ΧΑ: Φυσικό, 12-14 π.

  ΙΧ] Μετά από 1x-πάσο-1y
  • Κοντρ: Τα άλλα δύο χρώματα ή ισχυρό χέρι
  • 1ΧΑ: Φυσικό, 16-18 π., κρατήματα
  • 2y (το χρώμα του δεξιά αντιπάλου): Φυσική παρεμβολή, δυνατό
  • 2x (το χρώμα του ανοίγματος αν είναι μινέρ)Φυσική παρεμβολή
  • 2ΧΑ: Ισχυρή διχρωμία στα άλλα δύο

  Χ] Μετά από 1x-κοντρ-σιρκόντρ 
  • Το επόμενο χρώμα: 4φυλλο+, μπορεί και άγραφο χέρι
  • Άλλο χρώμα χωρίς άλμα: 4φυλλο+, 6+ π.
  • Νέο χρώμα με άλμα: Μπαράζ
  • Cuebid: 11+ π. (σε άνοιγμα μινέρ ή 11+ π. ή τα μαζέρ )

  ΧΙ] Μετά από 1M-x-4Μ (όπου Μ: κάποιο μαζέρ)
  • Κοντρ: Δείχνει αξίες και (ημι)ομαλό χέρι
  • 4ΧΑ: Να παίξει σε ένα μινέρ


  Περισσότερα για τον Συναγωνισμό:      

                                                  
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
                     
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ