• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 63

  BN στη δεύτερη
   62
   Αντάμ:            
   Μοίρασε o B
   A73


   A752


   AJ64
  Β
  Δ       Α
  Ν


   AQ


   104


   K93


   Q109532


  Η αντάμ πίκα είναι ιδανική αλλά ο Ν εξακολουθεί να βλέπει 3 πιθανές χανόμενες. Πώς μπορεί να τις περιορίσει σε 2 και να βγάλει το συμβόλαιο του;


         Β
        Α
         Ν
         Δ
  1
  πάσο
         2
  πάσο
  3

  πάσο

  5

  όλοι πάσο
                                                             

                                                 


                                                        

                                                     ΛΥΣΗ


  BN  στη δεύτερη
   62
   Αντάμ:J             
   Μοίρασε o B
   A73


   A752


   AJ64
   J10975
  Β
   K843
   K865
  Δ       Α
   QJ92
   Q106
  Ν
   J84
   8

   K7

   AQ


   104


   K93


   Q109532


  Ο Ν δεν πρέπει να ξεκινήσει με ατού αλλά με τα καρά, τα οποία αν είναι 3-3 στα χέρια της άμυνας, προσφέρουν μία λεβέ, στην οποία μπορεί να εξοφληθεί η χανόμενη κούπα του χεριού του, αφού αυτός τραβήξει τον Α. Αν πάλι τα καρά είναι 4-2, και ο αμυνόμενος που θα κερδίσει το τρίτο καρό γυρίσει κούπα, υπάρχει ακόμα η ελπίδα να είναι ο Κ εντός.
                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
                                                                                  
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ