• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Άνοιγμα 1 σε χρώμα (ACOL)

       Το σύστημα Acol ήταν το πρώτο που διδάσκονταν οι νέοι παίκτες επειδή πλησίαζε περισσότερο στο τελείως φυσικό σύστημα (άνοιγμα σε χρώμα δήλωνε κατοχή τουλάχιστον τετράφυλλου). Στην πορεία όμως αυτή η "φυσική" αντιμετώπιση της αγοράς οδηγούσε σε αρκετά αδιέξοδα με αποτέλεσμα την σταδιακή αντικατάσταση του Acol από το Sayc (πεντάφυλλα μαζέρ).
       Γενικά προτείνεται η απευθείας εκμάθηση των πεντάφυλλων, για την αποφυγή της αναγκαστικής περιόδου προσαρμογής από το ένα σύστημα στο άλλο και ότι άλλου αυτό συνεπάγεται.
       Παρακάτω παρατίθενται σε συντομία τα βασικά σημεία του Acol:


  Καταρχήν μετράμε τους πόντους του χεριού μας (κάθε άσος μετράει για 4 πόντους, κάθε Ρήγας για 3, κάθε Ντάμα για 2 και κάθε Βαλές για 1). Αν είναι 13 ή περισσότεροι πρέπει να ανοίξουμε την αγορά. Αν είναι λιγότεροι, περνάμε πάσο, εκτός αν το χέρι μας έχει λίγους μεν πόντους αλλά κάποια ιδιαίτερη κατανομή (πχ ένα καλό 7φυλλο χρώμα) όπως θα δούμε στην συνέχεια.

  Εκτός από τους πόντους βλέπουμε και την κατανομή του χεριού. Η κατανομή θα θεωρείται ομαλή αν δεν έχει σόλο και έχει το πολύ ένα δίφυλλο (πχ 3334, 4432, 5332).

  Αν έχουμε ακριβώς 15-17 πόντους και ομαλή κατανομή, ανοίγουμε 1ΧΑ

  Πχ με AKxx, KJx, Kxx, Qxx ανοίγουμε 1ΧΑ.

  Αν έχουμε ακριβώς 20-22 πόντους και ομαλή κατανομή, ανοίγουμε 2ΧΑ

  Πχ με AKxx, KJx, Kxx, ΑQx ανοίγουμε 2ΧΑ.


  Αν έχουμε πάνω από 23 πόντους ή θεωρούμε ότι το χέρι μας έχει 10+ παικτικές λεβέ ανοίγουμε 2♣ (Το οποίο είναι συμβατική αγορά (δεν έχει σχέση με σπαθιά) και πληροφορεί τον συμπαίκτη μας ότι έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό χέρι και ότι με ελάχιστη βοήθεια από εκείνον, μπορούμε να βγάλουμε τουλάχιστον μανς).

  Πχ με AKQxx, Axxx, AK, Ax ανοίγουμε 2

  Αν θεωρούμε ότι έχουμε 8-9  παικτικές λεβέ με ατού κάποιο χρώμα (εκτός από σπαθιά), ανοίγουμε 2 σε αυτό το χρώμα, δηλαδή 2♦ ή 2♥ ή 2.
  Πχ με AKQxxxx, Axx, KQ, x ανοίγουμε 2

  Με τα υπόλοιπα χέρια 13-22 πόντων ανοίγουμε 1 σε χρώμα
  Ποιο χρώμα επιλέγουμε;
  Αν έχουμε ένα μακρύ χρώμα, 5φυλλο+, προτιμάμε αυτό.
  Πχ με Axx, KQxxx, Kxx, xx ανοίγουμε 1.
  Αν έχουμε δύο 5φυλλα χρώματα, ανοίγουμε το ανώτερο ιεραρχικά (σκοπεύοντας στην συνέχεια να αγοράσουμε και το δεύτερο χρώμα μας):
  Πχ με xx, x, AKQxx, KJxxx ανοίγουμε 1.
  Αν δεν έχουμε 5φυλλο χρώμα ανοίγουμε το χαμηλότερο 4φυλλο μας.
  Πχ με AKx, Kxx, QJx, xxxx ανοίγουμε 1.
  Με Ax, Jxxx, AKxx, Qxx ανοίγουμε 1.

  Έστω λοιπόν ότι ανοίγει ο δικός μας και η αγορά πάει:
  α) 1-1-1: Ο συμπαίκτης μας αγόρασε τα χρώματα του με την σειρά. Άρα έχει 4+ σπαθιά και 4 κούπες
  β) 1-1-2: Ο συμπαίκτης αγόρασε πρώτα τις κούπες, παρόλο που είναι ανώτερο χρώμα από τα σπαθιά. Δείχνει ότι έχει 5 κούπες και 4-5 σπαθιά 
  γ) 1-1-1: Τα χρώματα αγοράστηκαν με την σειρά, άρα απέναντι έχει 4+ καρά και 4 πίκες
  δ) 1-1ΧΑ-2: Οι πίκες αγοράστηκαν πριν από τα καρά, αν και ανώτερο χρώμα. Άρα πρέπει να είναι 5φυλλο


  Στην συνέχεια θα ακούσουμε την απάντηση του συμπαίκτη μας και θα αγοράσουμε πάλι περιγράφοντας με περισσότερες λεπτομέρειες το χέρι μας ή θα πάμε πάσο αν ο σύντροφος μας κάνει κάποια αδύνατη αγορά.

  Επόμενο κεφάλαιο: Απαντήσεις μετά από άνοιγμα 1 σε χρώμα


                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ