• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 82

  BN στη δεύτερη
   K7
   Αντάμ:J            
   Μοίρασε o N
   AKJ9


   K63


   QJ98
  Β
  Δ       Α
  Ν


   AJ10965


   742


   A


   A107  Η Δύση κάνει αντάμ τον J και ο Νότος αφού πήρε με τον Α, έπαιξε ατού προς τον Ρήγα και μικρό βάζοντας τον Βαλέ. Η Δύση πήρε με την Q και συνέχισε με καρό.
  Πώς πρέπει ο Νότος να χειρισθεί αυτή την εκτέλεση;
         Β
        Α
           Ν
         Δ


           1
  πάσο
  2
  3
  4XA
  5
  πάσο
  πάσο
  πάσο
  πάσο
  2
  3
  5
  6

  πάσο
  πάσο
  πάσο
  όλοι πάσο                                                             

                                                                                                         

                                                     ΛΥΣΗ


  BN  στη δεύτερη
   K7
   Αντάμ:J             
   Μοίρασε o N
   AKJ9


   K63


   QJ98
   Q82
  Β
   43
   10853
  Δ       Α
   Q6
   J1097
  Ν
   Q8542
   K4

   6532

   AJ10


   742


   A


   A107


  Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο Νότος έδιωξε μια κούπα στον Κ του μορ, έκοψε ένα καρό, πήρε το τελευταίο ατού της Δύσης και κατέβηκε στο μορ με κούπα για να δοκιμάσει την εμπάς στο σπαθί. Μια μέσα.
  Όταν μετά την Q η Δύση γύρισε καρό, ο Νότος έπρεπε να παίξει μικρό καρό και να κόψει στο χέρι του. Μετά τα ατού, πρέπει να παίξει ΑΚ. Όταν πέφτει η Q, ανεβαίνει στο χέρι του με τον Α και παίζει μικρή κούπα προς το  9 του μορ. Στη συνέχεια, ξεσκαρτάρει τα δύο του σπαθιά στον Κ και στον  J. Αν δεν είχε πέσει η Q, ο Νότος θα ξεσκαρτάριζε στον Κ μια κούπα και θα επιχειρούσε την εμπάς του σπαθιού. Έτσι θα εξαντλούσε όλες τις ευνοϊκές, γι’ αυτόν, πιθανότητες.

                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   

                                                                                                                                                     
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ