• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα άμυνας 28

  BN στη δεύτερη
   KJ82
   Αντάμ:3            
   Μοίρασε η A
   J72


   Q53


   865
  ♠ Q93
  Β
  ♥ K4
  Δ       Α
  ♦ T872
  Ν
  ♣ A973


    


   


    


      H Ανατολή παίζει το 10 και ο Νότος κερδίζει με  τον  Κ. Στη συνέχεια ο Νότος παίζει καρό προς την Ντάμα του μορ – η Ανατολή ακολουθεί με το 9 – και μετά τον J: 9, 3, K.
  Τι παίζετε στη συνέχεια ;

         Β
        Α
         Ν
         Δ

  πάσο
         1
  πάσο
  1
  3
  πάσο
  πάσο
  2
  3XA
  πάσο
  όλοι πάσο                                                             

                                                 


                                                        

                                                     ΛΥΣΗ


  BN  στη δεύτερη
   KJ82
   Αντάμ:3             
   Μοίρασε η A
   J72


   Q53


   865
   Q93
  Β
   A7654
   K4
  Δ       Α
   9865
   T872
  Ν
   9
   A973

   JT4

   T


   AQT3


   AKJ64


   KQ2


  Ο παίκτης που κρατούσε τα χαρτιά της Δύσης, πήρε τον Κ και έπαιξε δεύτερο σπαθί ελπίζοντας ότι η Ανατολή είχε ξεκινήσει με QJ10. Ο Νότος τότε έκανε δύο από σπαθί, πέντε καρά και τρεις κούπες. 
  Η Δύση δεν έπρεπε να κάνει αυτή τη σκέψη, αφού μία λεβέ στις κούπες και τρεις από σπαθιά δεν βάζουν μέσα το συμβόλαιο. Αντίθετα, έπρεπε να σκεφθεί μήπως η Ανατολή έχει τον Α, χωρίς να έχει απαραίτητα την Q. Έπρεπε να κάνει το γύρισμα κάτω από την Q.  Ο Νότος θα έπαιζε πιθανότατα τον Κ από το μορ στην προσπάθειά του να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μη πάρει χέρι η Ανατολή. Όμως, αυτή κερδίζει και  γυρίζει αμέσως τον J για να μπει το συμβόλαιο δύο μέσα.
  .

                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
                                                   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ