• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Απλές τεχνικές άμυνας


  Εκτός από τους τρεις βασικούς κανόνες, υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που μπορεί να χρησιμοποιήσει η άμυνα ώστε να μην επιτρέψει στον εκτελεστή να πάρει περισσότερες λεβέ από όσες δικαιούται. Βασικός στόχος σε κάθε διανομή πρέπει να είναι η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών και η εφαρμογή ενός κοινού αμυντικού πλάνου.


  Κανόνες (κατά περίπτωση)
  1ος Κανόνας: Μεγάλο στην 3η θέση
  2ος Κανόνας: Μικρό στην 2η θέση
  3ος Κανόνας: Σκεπάζουμε ονέρ με ονέρ
  Για περισσότερα σχετικά με τους βασικούς κανόνες και τις εξαιρέσεις τους δείτε εδώ

  Ανάλυση της αγοράς
  Όσο  περισσότερες αγορές γίνουν στο τραπέζι πριν την επιλογή του τελικού συμβολαίου, τόσο πιο εύκολο θα είναι να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα για την κατανομή και την δύναμη των αντιπάλων στα οποία θα στηριχτεί η επιλογή της σωστής αμυντικής γραμμής.
  Με βάση την αγορά, κάντε κάποιες πρώιμες υποθέσεις για την κατανομή του εκτελεστή και στην συνέχεια αναπροσαρμόστε τις βάσει κάθε νέου στοιχείου που εμφανίζεται στην εξέλιξη της διανομής.
  Ακούγοντας την αγορά θα ξέρετε πριν την αντάμ την πιθανή κατανομή των δύο χεριών, αν έχουν την απαραίτητη δύναμη για το τελικό συμβόλαιο ή αν αντίθετα φαίνεται μάλλον οριακό, αν ο εκτελεστής θα βασιστεί σε κάποιο μακρύ χρώμα για επιπλέον λεβέ, αν παίζει σε φιτ, αν θα υπάρχουν επικοινωνίες μεταξύ εκτελεστή και μορ, αν ο μορ έχει δώσει απλή προτίμηση, αν ο αντίπαλος άξονας έχει κάποιο αδύνατο σημείο, αν ο συμπαίκτης σας είναι κοντός σε κάποιο χρώμα, πώς είμαι μοιρασμένα τα ατού σε χρωματιστά συμβόλαια και ίσως γνωρίζετε έγκαιρα αν το συμβόλαιο είναι πιθανότερο να μην πραγματοποιηθεί αν κάνετε τις σωστές ενέργειες.


  Αγορές για υπόδειξη αντάμ
  Καθώς το παιχνίδι τείνει να γίνει όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους, οι παίκτες ψάχνουν τρόπους να μπουν στην αγορά αρκεί να πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις. Ένας βασικός λόγος είναι για υπόδειξη αντάμ, αν τελικά υπερισχύσει ο αντίπαλος άξονας.
  Τα ανοίγματα στην τρίτη θέση με αδύνατα χέρια γίνονται συχνά με βάση αυτό το σκεπτικό. Γνωρίζοντας ότι οι αντίπαλοι έχουν την υπεροπλία των πόντων, οι παίκτες στην τρίτη θέση συχνά ανοίγουν με λίγους πόντους αν έχουν να προτείνουν κάποιο καλό χρώμα στον συμπαίκτη τους.
  Άλλοι τρόποι υπόδειξης αντάμ είναι οι παρεμβολές, ειδικά αν γίνουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα αλλά και τα κοντρ σε συμβατικές αγορές των αντιπάλων.
  Αντίστοιχα σημαντική με τις αγορές που γίνονται στο τραπέζι, είναι και η έλλειψη αυτών, πχ η μη αγορά από τον συμπαίκτη σε σημείο που μπορούσε να παρεμβληθεί (με χρώμα ή κοντρ) οδηγεί με την σειρά της σε χρήσιμα συμπεράσματα για την πιθανή κατανομή του και για το πού βρίσκονται οι όποιες αξίες του χεριού του.


  Επιλογή αντάμ
  Κάποιες φορές θα υπάρχει κάποιος πολύ καλός συνδυασμός στο χέρι του παίκτη που βρίσκεται στην αντάμ ή θα έχει αγοράσει ο συμπαίκτης και η επιλογή της θα είναι μονόδρομος. Τις περισσότερες φορές όμως τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά. Θα υπάρχουν διλήμματα ως προς την επιλογή του κατάλληλου χρώματος και σε πολλές περιπτώσεις, μία λανθασμένη απόφαση θα οδηγεί σε άτυχο αποτέλεσμα.
  Η αγορά όμως γενικά θα έχει δώσει αρκετές πληροφορίες και στις περισσότερες περιπτώσεις, σε συνδυασμό και με τα φύλλα του, ο αμυνόμενος θα είναι σε θέση να κάνει μία πρώτη εκτίμηση για το ενδεδειγμένο αμυντικό πλάνο (επιθετική-παθητική άμυνα) πριν αποφασίσει την έξοδο του.
  Για περισσότερα σχετικά με την αντάμ δείτε εδώ


  Έλεγχος του μορ
  Έγινε η αντάμ και ο μορ εμφανίζεται στο τραπέζι. Τι συμπεράσματα μπορούν να βγουν; Ανταποκρίνονται τα φύλλα που βλέπετε στις προηγούμενες αγορές του; Είναι αυτό που περίμενε να βρει ο εκτελεστής; Αν η δύναμη του εκτελεστή είναι γνωστή (πχ άνοιγμα ή επαναδήλωση ΧΑ), πόσους πόντους υποθέτετε ότι θα βρείτε στον συμπαίκτη σας; Κατά πόσο φαίνεται πιθανό να μπει το συμβόλαιο; Τι επικοινωνίες υπάρχουν ανάμεσα σε μορ και εκτελεστή; Σε ποιο χρώμα πρέπει να επιτεθείτε πρώτα; Τι πλάνο περιμένετε να ακολουθήσει ο εκτελεστής; Υπάρχει κάποιο μακρύ χρώμα το οποίο αν αναπτυχθεί θα προσφέρει επιπλέον λεβέ στους αντιπάλους; Ο εκτελεστής παίζει σε μισφίτ; Δίνει ο μορ την δυνατότητα για λεβέ από ατού; Αν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να μπει το συμβόλαιο, τι φύλλα πρέπει να έχει ο συμπαίκτης σας;


  Σινιάλα
  Οι ενδείξεις που χρησιμοποιεί η άμυνα, της δίνουν πολλές φορές βασικό πλεονέκτημα. Γενικά αυτές θα ανήκουν σε μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες (ενθαρρυντικά, μέτρημα, προτίμησης χρώματος) και έχοντας αναπτύξει ειδικές συμφωνίες με τον συμπαίκτη σας, θα μπορείτε με κάθε φύλλο που παίζετε να ανταλλάσσετε μεγάλο πλήθος πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την σωστή αμυντική γραμμή.
  Για περισσότερα σχετικά με τα σινιάλα δείτε εδώ


  Συμπεράσματα από τον τρόπο που παίζει ο εκτελεστής
  Ο τρόπος που παίζει ο εκτελεστής, σας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για το πλάνο που πιθανώς έχει σχεδιάσει αλλά και για το πώς είναι μοιρασμένα τα ονέρ στα δύο κρυφά χέρια (του εκτελεστή και του συμπαίκτη σας). Αν πχ έχοντας επικοινωνίες με τον μορ, δεν αγγίζει κάποιο μακρύ χρώμα στο οποίο λείπει μεγάλο ονέρ αλλά παίζει σε άλλα πλευρικά χρώματα (όχι ατού), συνήθως έχει ο ίδιος το ονέρ που λείπει. Αν δεν παίζει αμέσως ατού, ίσως τα χρειάζεται  για να κόψει κάποια φύλλα, για να διατηρήσει επικοινωνίες με τον μορ ή για να προλάβει να πετάξει γρήγορες χανόμενες. Αν αντίθετα μαζεύει τα ατού ενώ ο μορ είναι κοντός σε κάποιο χρώμα, τότε δεν έχει μάλλον χανόμενες σε αυτό.  Μέτρημα (Counting)
  Το βασικότερο στοιχείο του παιχνιδιού, τόσο για τον εκτελεστή, όσο και για την άμυνα, είναι το μέτρημα. Το μέτρημα αναφέρεται σε πόντους, κατανομή και λεβέ. Είναι σημαντικό να κάνετε από την πρώτη στιγμή της αγοράς κάποιες αρχικές υποθέσεις για το πώς είναι κατανεμημένα τα φύλλα και τα ονέρ στα υπόλοιπα χέρια και στην συνέχεια, να τις αναπροσαρμόζετε με κάθε νέο φύλλο που εμφανίζεται στο τραπέζι. Αν δεν έχετε σχηματίσει κάποια, έστω και αόριστη εικόνα για το τι κρατάει ο εκτελεστής, δεν θα μπορέσετε να επιλέξετε την σωστή άμυνα.
  Μέτρημα πόντων: Από την αγορά υπολογίστε πόση περίπου είναι η δύναμη  των αντιπάλων και άρα πόσους πόντους και σε ποια χρώματα είναι δυνατόν να κρατάει ο συμπαίκτης σας. Στην συνέχεια παρακολουθήστε τα χρώματα που παίζει ο εκτελεστής και τους πόντους που εμφανίζονται στο τραπέζι και προσπαθήστε να τοποθετήσετε τα ονέρ που περισσεύουν.
  Μέτρημα κατανομής: Όσο πιο περιγραφικές αγορές έχουν γίνει, τόσο πιο εύκολο θα είναι να οδηγηθείτε σε ακριβή συμπεράσματα σχετικά με την κατανομή του εκτελεστή. Στην πορεία, με κάθε φύλλο που παίζεται, γίνεται πιο εύκολο να βεβαιωθείτε ή έστω να μαντέψετε το μήκος στα χρώματα του, και επομένως να γνωρίζετε όσο εξελίσσεται η διανομή, με τι φύλλα έχει μείνει στο χέρι του.
  Μέτρημα λεβέ: Εκτός από τους πόντους και την κατανομή, είναι βασικό και το να προβλέπετε έγκαιρα πόσες περίπου λεβέ αντιστοιχούν στους αντιπάλους. Σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι σχετικά εύκολο να το κάνετε, αν πχ γνωρίζετε ότι έχει εδραιωθεί κάποιο πλευρικό χρώμα ή αν βλέπετε ότι ο εκτελεστής θα επιχειρήσει διαδοχικά κοψίματα στα δύο χέρια (cross-ruff). Το μέτρημα λεβέ είναι βασικό γιατί θα γνωρίζετε αν οι λεβέ δεν επαρκούν για να βγει το συμβόλαιο και επομένως δεν είναι ανάγκη να επιτεθείτε εσείς σε κάποιο χρώμα, αν θεωρείτε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να χαρίσετε μπάζα στον εκτελεστή αν το κάνετε, ή αν αντίθετα, ο εκτελεστής διαθέτει τις λεβέ που χρειάζεται και επομένως είναι επιτακτικό να παίξετε επιθετικά, προσπαθώντας να πάρετε τις λεβέ σας πριν είναι αργά.
  DUCK (ή hold-up)
  Σημαίνει την άρνηση της τοποθέτησης φύλλου ικανού να κερδίσει την λεβέ. Στα αγγλικά υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του duck και του hold-up αναλόγως με το αν το χρώμα παίζεται από τον αντίπαλο ή όχι, όμως γενικά έχει επικρατήσει ο όρος duck και για τις δύο περιπτώσεις.
  Το ducking είναι ένα αποτελεσματικό τέχνασμα τόσο για τον εκτελεστή όσο και για την άμυνα αν δεν γίνεται άσκοπα αλλά αντίθετα πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Για την άμυνα αυτές γενικά είναι οι εξής:

  Αφήνουμε έξω όταν
  • Δεν υπάρχει άλλο πιάσιμο στο χέρι μας
  • Πρέπει να πιάσει ο συμπαίκτης για να παίξει ένα χρώμα που εμείς δεν μπορούμε
  • Αν δεν το κάνουμε, ο εκτελεστής θα κερδίσει λεβέ που δεν δικαιούται στην συνέχεια
  • Για να προστατέψουμε τον συμπαίκτη από μια ruffing-finesse
  • Για να κόψουμε τις επικοινωνίες μεταξύ εκτελεστή και μορ
  • Για να διατηρήσουμε την επικοινωνία με τον σύντροφο
  • Για να παραπλανήσουμε τον εκτελεστή ως προς την θέση κάποιων φύλλων ή για να τον κάνουμε να μαντέψει
  Δεν αφήνουμε έξω όταν
  • Έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε ή να αναπτύξουμε γρήγορες λεβέ
  • Θέλουμε να διατηρήσουμε κάποιο πιάσιμο στο χέρι του συμπαίκτη
  • Πρέπει να επιτεθούμε άμεσα σε χρώμα στο οποίο ο συμπαίκτης δεν μπορεί
  • Υπάρχει περίπτωση να χαθεί η λεβέ
  • Για να χαλάσουμε το timing του εκτελεστή  Για προχωρημένους


    ♦ 


                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
                          
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ