• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Εκτέλεση συμβολαίων Χωρίς Ατού


  Στα συμβόλαια Χωρίς Ατού βλέπετε πόσες λεβέ χρειαζόσαστε συνολικά και πόσες γρήγορες λεβέ έχετε (πχ AK). Αν σας λείπουν μπάζες, προσπαθείτε να βρείτε από ποια χρώματα θα προέλθουν. Συνήθως θα είναι από χρώματα, στα οποία όταν πάρουν οι αντίπαλοι τις λεβέ που δικαιούνται  μετράρονται και προσφέρουν λεβέ στον άξονα (πχ αν σε εάν χρώμα λείπει μόνο ο Α, παίζουμε εκεί και αν οι αντίπαλοι τον κερδίσουν, το χρώμα έχει πλέον μετραριστεί (έχει γίνει καλό))


  Πλάνο ΧΑ: 
  Μόλις γίνει η αντάμ και κατέβει ο μορ, και πριν ακόμα παίξετε φύλλο, κοιτάτε τα δύο χέρια συνολικά και σκεφτόσαστε (όση ώρα χρειάζεται) πώς θα παίξετε:

  1. Πόσες λεβέ χρειάζεστε;
  2. Πόσες έχετε;
  3. Από ποια χρώματα θα προέλθουν αυτές που λείπουν;
  4. Ποιο χρώμα θα παιχθεί πρώτα; (Πρώτα θα δώσετε στους αντιπάλους όσες λεβέ δικαιούνται - Ανάπτυξη πλευρικών χρωμάτων πριν τις σίγουρες λεβέ. Διαφορετικά μετράρετε εσείς τα χρώματα για τους αντιπάλους αντί για το αντίθετο)
  5. Τι επικοινωνίες υπάρχουν μεταξύ του χεριού σας και του μορ; 
  6. Χρειάζεται Hold-up (Χρειάζεται να κόψετε τις επικοινωνίες των αμυνομένων); Πόσες φορές;
  7. Ποιο είναι το επικίνδυνο χέρι; (Ο αντίπαλος που αν πιάσει χέρι είτε θα τραβήξει κάποιες λεβέ, είτε θα σας βάλει στην μέση και θα σας εμπασάρει κάποια κρατήματα σε ένα χρώμα, στο οποίο ο άλλος αμυνόμενος δεν μπορεί να παίξει χωρίς να σας χαρίσει λεβέ)


  Για τα παραπάνω θα εφαρμόσετε κάποιες απλές τεχνικές εκτέλεσης:

  • Βασικές τεχνικές (εμπάς, συνδυασμοί φύλλων)
  • Ανάπτυξη μακριού χρώματος
  • Ανάπτυξη πλευρικών χρωμάτων
  • Ξεμπλοκάρισμα
  • Επικοινωνίες (διατήρηση ή δημιουργία επικοινωνιών μεταξύ μορ και εκτελεστή)
  • Hold-Up, Ducking (αφήνετε έξω μία λεβέ που μπορείτε να κερδίσετε αν με αυτόν τον τρόπο είτε κόβετε τις επικοινωνίες της άμυνας, είτε διατηρείτε τις δικές σας ή προτιμάτε να έχουν το χέρι οι αντίπαλοι για κάποιον λόγο)


  Για περισσότερα για την εκτέλεση δείτε εδώ


  Παραδείγματα


  1
  B
   ♠ A765    ♥ AQJ   ♦ KJ43       ♣ Q7
  N
   ♠ K32      ♥ 763     ♦ AQ52     ♣ J54

  1)
  Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ το 3. Πώς συνεχίζετε;

  Α) Πλάνο
  1) Πόσες λεβέ χρειάζεστε; 9 
  2) Πόσες έχετε; 7 (2 πίκες, 1 κούπα και 4 καρά)
  3) Από ποια χρώματα θα προέλθουν αυτές που λείπουν; Από τα σπαθιά και τις κούπες 
  4) Ποιο φύλλο βάζετε από τον μορ
  5) Τι τεχνική θα εφαρμόσετε; Εμπάς (xxx προς AQJ), παίξιμο συνδυασμού (με Qx προς Jxx, παίξτε μικρό από τον μορ αν γίνει αντάμ εκεί)
  Β) Εκτέλεση
  Με Qx στον μορ και Jxx στο χέρι σας, αν παίζατε μόνοι σας το χρώμα, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα κάνατε καμία λεβέ. Τώρα που το παίζουν οι αντίπαλοι, θα κάνετε μία, αρκεί να παίξετε μικρό σπαθί από τον Βορρά στον πρώτο γύρο. Η Ανατολή θα κερδίσει π.χ. με τον Κ και θα παίξει πάλι σπαθί. Παίζετε μικρό από το χέρι και ή σε αυτήν ή σε επόμενη λεβέ θα κάνετε μία σπαθένια, η οποία θα είναι η μία από τις δύο λεβέ που ψάχνετε. Η ένατη πρέπει να αναζητηθεί στις κούπες. Ανεβαίνετε στο χέρι και παίζετε κούπα προς τον J. Ακόμα και αν ο Κ είναι δεξιά, πάλι βγαίνετε αν τα σπαθιά είναι 4-4 ή αν η Ανατολή δεν έχει σπαθί να γυρίσει στον συμπαίκτη της.  2
  B
   ♠ T6       ♥ A54     ♦ KJ54     ♣ A732
  N
   ♠ AJ2     ♥ K63     ♦ QT32    ♣ K54

  2) Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ το 8. Πώς συνεχίζετε;


  Α) Πλάνο
  1) Πόσες λεβέ χρειάζεστε; 9
  2) Πόσες έχετε; 5
  3) Από ποια χρώματα θα προέλθουν αυτές που λείπουν; Καρά (3 λεβέ μόλις οι αντίπαλοι πάρουν τον Α) και άλλη 1 από πίκα (αρκεί να παίξετε μικρό από τον μορ στην πρώτη λεβέ)
  4) Ποιο χρώμα θα παιχθεί πρώτα; Θα κερδίσετε την αντάμ (σκεπάζοντας ότι παιχθεί από την Ανατολή) και θα παίξετε καρό 
  5) Τι τεχνική θα εφαρμόσετε; Ανάπτυξη χρώματος (καρά), παίξιμο συνδυασμού (με Tx προς AJx, παίξτε μικρό από τον μορ αν γίνει αντάμ εκεί)
  Β) Εκτέλεση
  Καταρχήν  πρέπει να βάλετε μικρό από τον μορ στην αντάμ. Αν το κάνετε, εξασφαλίζετε 2 λεβέ από πίκα: Αν η Ανατολή δεν παίξει ονέρ (K ή Q) θα κερδίσετε με τον J και έχετε ακόμα και τον Α. Αν βάλει μεγάλο φύλλο, έστω τον Κ, θα κερδίσετε με τον Α και θα έχετε ακόμα J και Τ ενώ οι αντίπαλοι θα έχουν μόνο την Q. Μόλις κερδίσετε την αντάμ, θα παίξετε αμέσως καρό. Θα συνεχίσετε μέχρι οι αντίπαλοι να πάρουν τον Α. Αν συνεχίσουν με πίκα, θα πάρουν μόνο μία λεβέ εκεί και στην συνέχεια θα τραβήξετε τις  9 δικές σας.  3
  B
   ♠ 76      ♥ AQ5   ♦ K65      ♣ 87432
  N
   ♠ A53    ♥ KJT     ♦ AQ2     ♣ KQJΤ

  3) 
  Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ τον Κ. Πώς συνεχίζετε;

  Α) Πλάνο
  1) Πόσες λεβέ χρειάζεστε; 9
  2) Πόσες έχετε; 7 ( 1 πίκα, 3 κούπες και 3 καρά)
  3) Από ποιο χρώμα θα προέλθουν αυτές που λείπουν; Σπαθιά
  4) Ποιο χρώμα πρέπει να αναπτυχθεί; Τα σπαθιά που θα προσφέρουν τις επιπλέον λεβέ αφού λείπει μόνο ο Α
        5) Τι πρέπει να προσέξετε; Οι αντίπαλοι επιτέθηκαν στο αδύνατο χρώμα σας (έχετε  μόνο ένα κράτημα). Άρα δεν πρέπει να κερδίσετε την πρώτη λεβέ (ούτε την δεύτερη αν η συνέχεια είναι πίκα)
  6) Τι τεχνική θα εφαρμόσετε; Ανάπτυξη χρώματος (σπαθιά), hold-up (με ένα μόνο κράτημα στο χρώμα της αντάμ, όταν πρέπει να δώσετε στην συνέχεια χέρι στους αντιπάλους, αφήστε έξω όσες φορές χρειάζεται)
  Β) Εκτέλεση
  Οι αντίπαλοι βρήκαν την αντάμ. Αν είχαν βγει οτιδήποτε άλλο, θα παίζατε σπαθί μέχρι να πάρουν τον Α και θα κάνατε claim για 9 λεβέ. Τώρα θέλει λίγο προσοχή. Αν οι 8 πίκες που λείπουν είναι 4-4, δεν θα υπάρχει πρόβλημα ότι και να κάνετε. Αν όμως ο ένας αμυνόμενος έχει 5φυλλη πίκα, τότε μπορούν να σας πάρουν 4 εκεί και τον Α για μία μέσα. Τι μπορείτε να κάνετε; Αρνηθείτε να κερδίσετε την πρώτη λεβέ (hold-up). Αν η συνέχεια είναι πίκα, θα παίξετε πάλι μικρό. Με αυτόν τον τρόπο, αν ο αντίπαλος που έχει τον Α, κρατούσε αρχικά 3φυλλη πίκα, δεν θα έχει άλλη πίκα να γυρίσει στον συμπαίκτη του μόλις πιάσει σπαθί. Αν τον έχει αυτός με την 5φυλλη, τότε δεν υπάρχει κάτι που μπορούσατε να κάνετε ούτως ή άλλως. 
  Άρα αφήστε έξω 2 φορές την πίκα και μόλις πιάσετε χέρι, παίξτε αμέσως σπαθί μέχρι να κάνετε 2 λεβέ εκεί. Μετά τραβάτε τις μπάζες στα άλλα χρώματα για 9 συνολικά λεβέ.  4
  B
   ♠ A6       ♥ AQ54    ♦ K43    ♣ AJT2
  N
   ♠ KQ2    ♥ KJ63     ♦ A2       ♣ 9854

  4) 
  Το συμβόλαιο είναι 6ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ τον J. Πώς συνεχίζετε;

  Α) Πλάνο
  1) Πόσες λεβέ χρειάζεστε; 12 
  2) Πόσες έχετε; 10 (3 πίκες, 4 κούπες, 2 καρά και 1 σπαθί)
  3) Από ποιο χρώμα θα προέλθουν αυτές που λείπουν; Θέλετε άλλες 2 λεβέ από σπαθί
  4) Ποιο χρώμα θα παιχθεί πρώτα; Τα σπαθιά
  5) Τι τεχνική θα εφαρμόσετε; Διπλοεμπάς (σπαθιά)
  Β) Εκτέλεση
  Κερδίζετε την αντάμ στο χέρι σας και παίζετε αμέσως σπαθί. Ψάχνετε 3 λεβέ εκεί. Λείπουν K και Q, τα οποία αρκεί να μην είναι και τα δύο στην Ανατολή. Ελπίζοντας να έχει η Δύση τουλάχιστον ένα, θα κάνετε διπλοεμπάσα. Παίζετε το 9 και αν η Δύση παίξει μικρό θα βάλετε το 2 από τον μορ. Αν χάσει από την Ανατολή, κερδίζετε οποιαδήποτε επιστροφή στο χέρι σας και παίζετε σπαθί. Αν δείτε μικρό, βάζετε το Τ από τον μορ. Αν το Τ κερδίσει και η Ανατολή δεν ακολουθήσει, ανεβαίνετε στο χέρι σας και ξανακάνετε εμπάς, γνωρίζοντας ότι αριστερά σας είχε αρχικά 4φυλλο σπαθί. 

  5
  B
   ♠ 876     ♥ 85       ♦ K654    ♣ T987
  N
   AKQ   ♥ AK6    ♦ A32      ♣ J654

  5) 
  Το συμβόλαιο είναι 2ΧΑ και η Δύση που, από όσο γνωρίζετε από την αγορά, έχει 5φυλλη κούπα κάνει αντάμ την Q. Πώς συνεχίζετε;

  Α) Πλάνο
  1) Πόσες λεβέ χρειάζεστε; 8
  2) Πόσες έχετε; 7 (3 πίκες, 2 κούπες και 2 καρά)
  3) Από ποια χρώματα θα προέλθουν αυτές που λείπουν; Δεν προλαβαίνετε να μετράρετε τα σπαθιά. Πρέπει να δώσετε 3 φορές χέρι στους αντιπάλους (λείπουν A, K και Q) και θα προλάβουν να πάρουν εν τω μεταξύ και 3 λεβέ στις κούπες
  4) Ποιο χρώμα θα παιχθεί πρώτα; Ελπίζετε τα καρά να σπάνε 3-3 και να κάνετε το τέταρτο καρό του μορ καλό. 
  4) Τι πρόβλημα υπάρχει; Η μόνη σας επικοινωνία με τον μορ είναι ο Κ
  5) Τι τεχνική θα εφαρμόσετε; Ανάπτυξη χρώματος (καρά), ducking (θα αφήσετε έξω το πρώτο καρό για διατήρηση των επικοινωνιών)
  Β) Εκτέλεση
  Αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι θα μπορούσατε να κάνετε ένα σπαθί καλό αν δώσετε στην άμυνα τα 3 μεγάλα ονέρ εκεί, στην πραγματικότητα δεν έχετε τον χρόνο να το κάνετε.  Πρέπει να τους δώσετε χέρι 3 φορές, και όποτε κερδίζουν θα παίζουν κούπα για το 1 μέσα (3 από σπαθί και 3 από κούπα). Έχετε όμως την άλλη εναλλακτική που σας προσφέρουν τα 7 καρά στον άξονα με Α, Κ στο χρώμα. Αν τα καρά σπάνε 3-3, θα προλάβετε να κάνετε το τέταρτο καρό καλό και εν τω μεταξύ θα έχετε δώσει χέρι μόνο μία φορά στους αντιπάλους. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν παίξετε Α, Κ και καρό, ακόμα και αν το χρώμα σπάει ευνοϊκά, δεν θα έχετε τρόπο να πάτε στον μορ για να το εισπράξετε. 
  Τι μπορείτε να κάνετε; Να αφήσετε έξω ένα καρό (παίζετε μικρό και από τα δύο χέρια). Οι αντίπαλοι θα κερδίσουν και θα παίξουν κούπα, αλλά τώρα θα κερδίσετε και θα παίξετε Α και καρό στον Κ. Τώρα βρίσκεστε στον μορ και αν τα καρά έχουν τελειώσει στους αντιπάλους θα κάνετε το τέταρτο καρό του μορ και θα ανεβείτε στο χέρι σας για τις υπόλοιπες λεβέ.
  Άρα κερδίζετε την αντάμ και κάνετε αμέσως duck (αφήνετε έξω) ένα γύρο καρό. Δεν έχετε πρόβλημα να τους δώσετε χέρι, αφού ελέγχετε ακόμα όλα τα χρώματα. H άμυνα θα κερδίσει και ή θα εισπράξει 3 από σπαθί (το οποίο σας βοηθάει γιατί σας δίνει άμεσα την όγδοη λεβέ) ή θα παίξει κούπα. Κερδίζετε και παίζετε Α και Κ και τραβάτε και το τέταρτο καλό καρό του μορ. Τώρα απλώς εισπράττετε 3 από πίκα και βγάζετε το συμβόλαιο.  6
  B
   ♠ 8765      ♥ K2    ♦ QJT98   ♣ 87
  N
   ♠ A432     ♥ AJ      ♦ A32      ♣ AK42

  6) 
  Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ το 3. Πώς συνεχίζετε;

  Α) Πλάνο

  1) Πόσες λεβέ χρειάζεστε; 9
  2) Πόσες έχετε; 6 (1 πίκα, 2 κούπες, 1 καρό και 2 σπαθιά)
  3) Από ποια χρώματα θα προέλθουν αυτές που λείπουν; Θέλετε 3 επιπλέον λεβέ από καρό
  4) Τι πρόβλημα υπάρχει; Το μόνο σας κατέβασμα στον μορ (όσο ακόμα είναι έξω ο Κ) είναι ο K, και αυτός όμως μόνο εφόσον δεν κερδίσετε με τον J την πρώτη λεβέ
  5) Τι τεχνική θα εφαρμόσετε; Ξεμπλοκάρισμα (στα καρά), Διατήρηση επικοινωνιών (κούπες)
  Β) Εκτέλεση
  Αν δεν δείτε τα δύο χέρια συνολικά, ίσως κερδίσετε την αντάμ στον μορ και δοκιμάσετε την εμπάς στα καρά. Αν όμως ο Κ είναι αριστερά σας, η Δύση θα κάνει duck στον πρώτο γύρο (θα αφήσει έξω την Q). Νομίζοντας ότι η εμπάς πέτυχε, την ξαναεπιχειρείτε  και τώρα η Δύση κερδίζει αφήνοντας σας χωρίς καμία επικοινωνία με τον μορ. Τα καρά έχουν πλέον μετραριστεί αλλά δεν έχετε τρόπο να τα εισπράξετε. Δύο μέσα αντί για book. 
  Κάτι παρόμοιο θα συνέβαινε ακόμα και αν και αν ο Κ ήταν εντός εμπάσας (στην Ανατολή) αλλά τρίφυλλος. Η Ανατολή απλώς δεν θα σκέπαζε στους δύο πρώτους γύρους. 
  Τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει;
  Καταρχήν, για να διατηρήσετε επικοινωνία με τον Βορρά, πρέπει να κερδίσετε με τον Α την πρώτη λεβέ, ανεξάρτητα από το τι φύλλο θα παίξει η Ανατολή. Στην συνέχεια, πρέπει να δείτε τα καρά σαν να είχατε K32 στο χέρι, αντί για Α32. Τι θα κάνατε τότε; Θα τραβούσατε τον Κ και θα παίζατε καρό προς την Q (για την αποφυγή του μπλοκαρίσματος ενός (ημι)άκοπου χρώματος, παίζετε πρώτα τα ονέρ από το κοντό χέρι). Θα συνεχίζατε να παίζετε καρό μέχρι να φύγει ο Α. Κάντε το ίδιο και τώρα, αφού δεν έχετε πρόβλημα αν χάσετε μία λεβέ. Θέλετε μόνο 3 επιπλέον στα καρά, όχι 4. Παίξτε τον Α και συνεχίστε με καρό μέχρι να πάρουν τον Κ. Μετά θα κερδίσετε οποιαδήποτε επιστροφή και θα πάτε με κούπα στον μορ για να εισπράξετε τα μετρ καρά σας.  7
  B
   ♠ AK64       ♥ Q     ♦ 6543     ♣ AK76
  N
   ♠ 532      ♥ AJT98     ♦ A2         ♣ 954

  7) 
  Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ το 3. H Ανατολή παίζει το 2. Πώς συνεχίζετε;

  Α) Πλάνο

  1) Πόσες λεβέ χρειάζεστε; 9
  2) Πόσες έχετε; 7 (2 πίκες, 2 κούπες αφού η Q κρατάει, 1 καρό και 2 σπαθιά)
  3) Από ποια χρώματα θα προέλθουν αυτές που λείπουν; Θέλετε 2 επιπλέον από κούπες
  4) Τι πρόβλημα υπάρχει; Φαινομενικά το μόνο σας ανέβασμα στο χέρι είναι ο Α
  5) Τι τεχνική θα εφαρμόσετε; Ξεμπλοκάρισμα (κούπες) (παρόλο που η Q κερδίζει, θα καβαλήσετε με τον Α ώστε να τρέξετε το χρώμα μέχρι να φύγει ο Κ, όσο ακόμα έχετε ανέβασμα τον A)
  Β) Εκτέλεση
  Αν κερδίσετε στον μορ την αντάμ, δεν θα έχετε τρόπο να μετράρετε τις υπόλοιπες λεβέ στο χρώμα. Έχοντας μόνο τον Α για επικοινωνία, ανεβαίνετε στο χέρι σας αλλά ο Κ παραμένει ακόμα έξω. Η λύση είναι να κερδίσετε την αντάμ με τον Α και να παίξετε κούπα μέχρι να φύγει ο Κ (παίζετε δηλαδή το χρώμα σαν να έλειπε ο Α, όχι ο Κ. Αν κρατούσατε ♥ KJT98 θα ήταν πιο εύκολο να δείτε ότι πρέπει να κερδίσετε την αντάμ στο χέρι σας, καβαλώντας με τον Κ την Q. Απλώς κάντε και τώρα το ίδιο) . Στην συνέχεια, θα χρησιμοποιήσετε τον Α για να έρθετε στο χέρι και να εισπράξετε τα μετρ φύλλα.  
  8
  B
   ♠ AK       ♥ A     ♦ 5432     ♣ QJT987
  N
   ♠ 6532   ♥ KQJ   ♦ AQJT     ♣ 54

  8) 
  Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ το 3. Πώς συνεχίζετε;

  Α) Πλάνο
  1) Πόσες λεβέ χρειάζεστε; 9
  2) Πόσες έχετε; 6 (2 από πίκα, 3 από κούπα και 1 από καρό)
  3) Από ποια χρώματα θα προέλθουν αυτές που λείπουν; Σπαθιά ή καρά; Λείπουν 3 λεβέ. Βάσει ποιου σκεπτικού επιλέγετε το χρώμα;
  4) Ποιο χρώμα θα παιχθεί πρώτα Τα καρά θα λειτουργήσουν μόνο αν δουλεύει η εμπάς καρό. Αν αποτύχει, έχετε βάλει το συμβόλαιο σε κίνδυνο. Τα σπαθιά είναι καλύτερη επιλογή γιατί έχετε αρκετά κρατήματα στα άλλα χρώματα, παρόλο που θα δώσετε χέρι 2 φορές στους αντιπάλους
  5) Τι τεχνική θα εφαρμόσετε; Ανάπτυξη χρώματος (σπαθιά)
  Β) Εκτέλεση
  Κερδίζετε την αντάμ και παίζετε αμέσως σπαθί. Οι αντίπαλοι θα κερδίσουν και θα παίξουν κούπα. Κερδίζετε και παίζετε πάλι σπαθί μέχρι να μετράρετε το χρώμα. Δεν κινδυνεύετε από καμία επιστροφή, αφού ελέγχετε όλα τα χρώματα. 
  Αν δοκιμάζατε την εμπάσα καρό και αποτύγχανε, το συμβόλαιο θα κινδύνευε. Θα έπρεπε να δοκιμάσετε και τα σπαθιά για την μία λεβέ που θα σας έλειπε (θα είχατε πάρει 2 επιπλέον μόνο από καρό, όχι 3) και οι αντίπαλοι θα έπαιζαν με κάθε ευκαιρία κούπα (έχουν 9 κούπες στον άξονα). Θα δίνατε τελικά 1 από καρό, 2 από σπαθί και 2 από κούπα και τα 3ΧΑ θα έπεφταν μία μέσα. 
  9
  B
   ♠ AK       ♥ AJ9     ♦ KJ54     ♣ A765
  N
   ♠ QJ      ♥ 763     ♦ AQ32    ♣ KQJ4

  9) 
  Το συμβόλαιο είναι 6ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ το 2. Πώς συνεχίζετε;

  Α) Πλάνο

  1) Πόσες λεβέ χρειάζεστε; 12
  2) Πόσες έχετε; 11 (2 από πίκα, 1 από κούπα, 4 από καρό και 4 από σπαθί)
  3) Από ποιο χρώμα θα προέλθει αυτή που λείπει; Από τις κούπες
  4) Ποιο χρώμα θα παιχθεί πρώτα; Οι κούπες (πρέπει να παιχθούν από το χέρι σας προς τον μορ, άρα παίζετε πρώτα κάποιο μινέρ για να βρεθείτε στον Νότο)
  5) Τι τεχνική θα εφαρμόσετε; Παίξιμο συνδυασμού (με xxx προς AJ9, παίξτε μικρό προς το 9)
  Β) Εκτέλεση
  Πρέπει να κάνετε 2 λεβέ συνολικά στις κούπες. Σας λείπουν 3 κρίσιμα φύλλα: Κ, η Q και το Τ. Έχετε ανέβει στο χέρι σας με κάποιο μινέρ και παίζετε κούπα ενώ η Δύση ακολουθεί με μικρό. Υποθέτοντας ότι 2 από αυτά τα φύλλα είναι αριστερά σας, πώς πρέπει να παίξετε για να έχετε τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας; Εννοείται ότι δεν βάζετε τον Α (το οποίο θα κέρδιζε μόνο αν η Ανατολή είχε σόλο Κ ή Q). Ποιο παιχνίδι κερδίζει τις περισσότερες φορές, ο J ή το 9;
  Για να κάνετε 2 λεβέ στις κούπες θέλετε 2 από τα K, Q, T να βρίσκονται αριστερά σας. Οι συνδυασμοί που προκύπτουν είναι: (K, Q)-(T), (K, T)- (Q) και (Q, T) - (K). Ο J θα κέρδιζε μόνο στην περίπτωση που η Δύση κρατούσε Κ και Q. To 9 κερδίζει όποτε η Δύση κρατάει Κ, Τ ή Q, T, άρα έχει διπλάσιες πιθανότητες. Άρα παίζετε κούπα και αν η Δύση ακολουθήσει με μικρό, βάλτε το 9. Αν η Ανατολή κερδίσει το 9 με ένα από τα K, Q τότε κερδίζετε στο χέρι οποιαδήποτε επιστροφή και παίζετε κούπα προς τον J.  10
  B
   ♠ 65       ♥ A987     ♦ K765    ♣ AJ7
  N
   ♠ KJ2      ♥ KJT     ♦ A432   ♣ KQ4

  10) 
  Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ το 4. H Ανατολή παίζει το 9. Πώς συνεχίζετε;

  Α) Πλάνο

  1) Πόσες λεβέ χρειάζεστε; 9
  2) Πόσες έχετε; 8 (1 από πίκα λόγω αντάμ, 2 από κούπα, 2 από καρό και 3 από σπαθί)
  3) Από ποιο χρώμα θα προέλθει αυτή που λείπει; Από τις κούπες
  4) Ποιο είναι το επικίνδυνο χέρι; Η Ανατολή, η οποία αν κερδίσει θα παίξει πίκα προς την Δύση και μπορεί να χάσετε 4 λεβέ εκεί 
  5) Τι τεχνική θα εφαρμόσετε; Αποφυγή επικίνδυνου χεριού, εμπάς κούπα (αλλά θα εμπασάρετε την Ανατολή, όχι την Δύση. Αν πιάσει χέρι δεξιά σας, δεν μπορεί να σας προκαλέσει πρόβλημα αφού έχετε Κ2 στο χέρι).
  Β) Εκτέλεση
  Κερδίζετε την αντάμ με τον J και έχετε μείνει με Κ2 στο χέρι σας. Αυτό σημαίνει ότι ο αντίπαλος στον οποίο πρέπει να αποφύγετε να δώσετε χέρι, είναι η Ανατολή. Αν πιάσει η Δύση δεν έχετε πρόβλημα γιατί και πίκα να παίξει, σταματάτε το χρώμα με τον Κ. Αν όμως κερδίσει λεβέ δεξιά σας θα σας παίξει πίκα και τώρα παίζετε δεύτερος, όχι τέταρτος. Αν αριστερά έχει π.χ. AQTxx, τότε θα χάσετε 4 λεβέ εκεί και 1 από την κούπα, άρα το συμβόλαιο θα μπει μέσα.
  Για να το αποφύγετε, απλώς κάντε την εμπάς κούπα (η οποία στο συγκεκριμένο παράδειγμα γίνεται και προς τις δύο μεριές) προς το χέρι σας. Άρα στην δεύτερη λεβέ τραβήξτε τον Α και παίξτε κούπα προς το Τ. Αν κερδίσει, κατεβαίνετε στον μορ και παίζετε κούπα προς τον J. Με αυτόν τον τρόπο, θα κάνετε 9 τουλάχιστον λεβέ πραγματοποιώντας το συμβόλαιο σας.

                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ