• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Leaping Michaels

  Σχεδιασμένη (στην αρχική της εκδοχή του 1975) από τον Αμερικανό θεωρητικό του παιχνιδιού Mark David Feldman, η σύμβαση Leaping Michaels χρησιμοποιεί τις αγορές 4 και 4 μετά από ανοίγματα φραγμού στα επίπεδα 3 ή 4 των αντιπάλων, για να δείξει δυνατά δίχρωμα χέρια (5-5 τουλάχιστον), τα οποία δεν μπορούν να περιγραφούν ικανοποιητικά με απλό κοντρ ομιλίας. Η αγορά είναι επιτακτική για μανς. Αν και σε κάποια αγοραστικά συστήματα, εφαρμόζονται μόνο μετά από ανοίγματα WeakTwo σε μαζέρ, τελευταία χρησιμοποιούνται μετά από οποιοδήποτε άνοιγμα φραγμού στο επίπεδο 2 ή 3, ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνοιγμα σε μαζέρ ή μινέρ.  Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εφαρμογή της μεθόδου μετά από οποιοδήποτε αδύνατο άνοιγμα των αντιπάλων μεταξύ 2 και 3:
  Άνοιγμα ΦραγμούΕφαρμογή Leaping Michaels
  ΑγοράΈννοια: Δείχνει διχρωμία σε...
  2 ή 34Σπαθιά και κάποιο μαζέρ
  2 ή 34Τα μαζέρ
  2 ή 34Σπαθιά και πίκες
  2 ή 34Καρά και πίκες
  2 ή 34Σπαθιά και κούπες
  2 ή 34Καρά και κούπες
  34Τα μαζέρ
  34Καρά και κάποιο μαζέρ
  Μετά από (3) - 4, η αγορά 4 ζητάει το μαζέρ. Οι αγορές 4 και 4 είναι για να παιχθούν
  Μετά από (3) - 4, η αγορά 4 είναι pass/correct (πάσο ή διόρθωση στις 4)
  Κάποια ζευγάρια προτιμάνε να εναλλάσσουν τις έννοιες των αγορών 4 και 4 μετά από άνοιγμα 3 έτσι ώστε το 4 να δείχνει καρά και κάποιο μαζέρ. Το πλεονέκτημα που κερδίζουν είναι ότι έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το 4 ως ρελέ για να μάθουν το μαζέρ. Σε αυτή την περίπτωση, οι αγορές 4/ είναι φυσικές (να παιχθούν)
  Η σύμβαση γενικά εφαρμόζεται μετά από weak2 αλλά και ως άμυνα απέναντι σε συμβατικά ανοίγματα, όπως το Muiderberg. Αποδίδει το ίδιο αποτελεσματικά ακόμα και μετά από το άνοιγμα Multi 2:
  (2) - 4: Σπαθιά και κάποιο μαζέρ (το 4 ζητάει το μαζέρ)
  (2) - 4: Καρά και κάποιο μαζέρ (η απάντηση 4 είναι για πάσο ή διόρθωση) 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ