• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • CRASH

  Η σύμβαση CRASH, αναπτύχθηκε από τους  Kit Woolsey και Steve Robinson οι οποίοι βασίστηκαν στην αρχική εκδοχή του 1971, σχεδιασμένη από τον Mark David Feldman, γνωστή ως SCREW. 
  Σχεδιάστηκε ως ένα μέσο για να παρεμβληθούν στην αγορά (αδύνατα συνήθως) δίχρωμα χέρια και εφαρμόζεται ως άμυνα σε δυνατά ανοίγματα, κυρίως μετά από το δυνατό 1♣ (πχ Precision όπως και οποιοδήποτε άλλο συμβατικό δυνατό σπαθί), αλλά και μετά από 1ΧΑ ή δυνατό άνοιγμα 2. Πέρα από τις πληροφορίες που παρέχει στον σύντροφο, αποτελεί ταυτόχρονα και ένα ισχυρό όπλο αποδόμησης του συστήματος των αντιπάλων καθώς καταστρέφει την φυσιολογική συνέχεια των αγορών τους, οι οποίες μετά από ισχυρά ανοίγματα είναι κατά βάση συμβατικές.
  Είναι ακρωνύμιο των λέξεων Colors Rank Shape (χρώματα, τάξη, σχήμα)
  Το C αναφέρεται στα χρώματα (κόκκινα - μαύρα)
  Το Ra στην τάξη (μαζέρ - μινέρ)
  Το Sh στο σχήμα (στρογγυλεμένα (σπαθιά, κούπες) - λογχοειδή (καρά, πίκες))

  Η ίδια η παρεμβολή δείχνει κάποιο 54+ (η κατανομή γενικά είναι ανάλογη της δύναμης από ονέρ και του συσχετισμού των μανς) αλλά δεν διευκρινίζει κανένα από τα 2 χρώματα του παρεμβαλλόμενου. Αυτό θα γίνει μετά την απάντηση του συμπαίκτη του.

  Από τις πολλές παραλλαγές της μεθόδου, ακολουθεί η επικρατέστερη ερμηνεία των αγορών μετά από 1 Precision:

  • Κοντρ: Color (Διχρωμία, τα κόκκινα ή τα μαύρα:  +  + )
  • 1: Rank (Διχρωμία, τα μαζέρ ή τα μινέρ:  +  + )
  • 1NT: Shape (Διχρωμία, τα καμπυλωτά ή τα λογχοειδή: ♣  + )
  • Υπόλοιπες αγορές (με άλματα ή χωρίς): Φυσικές

  Το CRASH μπορεί να εφαρμοστεί και στην τέταρτη θέση αν ο συμπαίκτης του ανοίξαντα απαντήσει 1 (1-πάσο-1- ...) Σε αυτήν την περίπτωση, καθώς η αγορά 1 παύει να είναι διαθέσιμη, οι 3 αγορές της σύμβασης είναι οι εξής: κοντρ (χρώματα), 1ΝΤ (τάξη) και 2 (σχήμα). Μετά όμως από οποιαδήποτε άλλη απάντηση πέραν του 1, η σύμβαση δεν ισχύει.

  Συνέχεια της αγοράς
  Το πώς θα εξελιχθεί η αγορά είναι θέμα συμφωνίας. Γενικά πάντως οι απαντήσεις του συμπαίκτη θα πρέπει να είναι pass/correct και να γίνονται άμεσα στο υψηλότερο επίπεδο στο οποίο νομίζει ότι μπορεί να συναγωνιστεί (βάσει και των πρώτων συμπερασμάτων που μπορεί να βγάλει σχετικά με το ποια χρώματα είναι πιθανότερο να κρατάει ο συμπαίκτης του, λαμβάνοντας υπόψιν την δική του κατανομή). Για παράδειγμα, μετά από (1) - 1 (τα μαζέρ ή τα μινέρ) - οτιδήποτε -3:
  Το 3 δείχνει ότι ο άξονας είναι ασφαλής μέχρι το επίπεδο 3. Αν ο παρεμβαλλόμενος έχει τα μινέρ θα πασάρει ενώ με τα μαζέρ θα αγοράσει το χαμηλότερο (κούπες) και ο συμπαίκτης του θα πασάρει ή θα διορθώσει στις πίκες.

  Στην περίπτωση που ο συμπαίκτης του παρεμβαλλόμενου έχει δικό του αυτόνομο χρώμα και δεν θέλει να δώσει απάντηση pass/correct μπορεί να αγοράσει ΝΤ με υποχρεωτικό ρελέ τα σπαθιά ώστε στην συνέχεια να δηλώσει το χρώμα του.

  Τέλος θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί κάποιες ειδικότερες συνέχειες, όπως το πώς τυχόν διαφοροποιούνται οι απαντήσεις μετά από κοντρ των αντιπάλων, αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα συμφωνίας (συνήθως το σιρκόντρ είναι ρελέ για σπαθιά και στην συνέχεια αγοράζεται το χαμηλότερο χρώμα). 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ