• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Landy


  Άμυνα σε αντίπαλο άνοιγμα 1ΝΤ. Την εισήγαγε ο Alvin Landy, ο οποίος ήταν στην ουσία ο πρώτος μπριτζέρ που επινόησε κάποια μέθοδο ως άμυνα μετά από άνοιγμα 1Ν του αντιπάλου. Στην εποχή της, η σύμβαση ήταν πραγματικά επαναστατική και άλλαξε τον τρόπο που παιζόταν το παιχνίδι. Καθώς όμως το 2♣ μετά από 1Ν περιοριζόταν στο να δείξει διχρωμία στα μαζέρ, στην συνέχεια αναπτύχθηκαν πολλές μέθοδοι για να περιγράψουν και άλλα χέρια κατανομής.Το τυπικό Landy γίνεται με 55 στα μαζέρ και συγκεντρωμένες αξίες στα δύο χρώματα, ρόλο παίζουν όμως και άλλοι παράγοντες, όπως ο συσχετισμός των μανς.  Συνέχειες μετά από (1Ν)-2♣-p

  ·         2♥/♠: Απλή προτίμηση

  ·         2♦: Ισομήκη μαζέρ, το δίχρωμο χέρι επιλέγει το καλύτερο από τα 2

  ·         3♥/♠: Προτασιακές αγορές

  ·         2Ν: Αναλόγως την συμφωνία, μπορεί να παίζεται ως φυσικό
  ·         3m: Αναλόγως την συμφωνία, μπορεί να παίζεται ως προτασιακό και στα 2 μαζέρ, με αξίες στο μινέρ
  ·         4♥/♠ ή 3N: Να παιχθεί

                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ