• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Συναγωνιστικές αγορές


        Οι συναγωνιστικές αγορές διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες οι οποίες αναλύονται σε ξεχωριστές ενότητες:
  Αγορές και συμβάσεις χρήσιμες για μία πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συναγωνισμού είναι οι εξής:


  Στο θέμα των συναγωνιστικών αγορών γίνεται αναφορά και στα εξής λήμματα:


  Όσον αφορά τα ανοίγματα weak2, η αντιμετώπιση τους περιγράφεται στο λήμμα:                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ