• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 52

  Όλοι στη δεύτερη
   Q72
   Αντάμ:            
   Μοίρασε o N
   10985


   82


   AQ54
  Β
  Δ       Α
  Ν


   83


   AKQJ7


   AKQ


   632


  Η άμυνα παίζει 3 γύρους πίκα και ο εκτελεστής κόβει στο χέρι του.
  Πώς πρέπει να συνεχίσει ο Ν;
       Β
        Α
       Ν
       Δ


         1
  πάσο
  2

  πάσο

  4

  όλοι πάσο

                                                             

                                                                                                         

                                                     ΛΥΣΗ


  Όλοι στη δεύτερη
   Q72
   Αντάμ:J             
   Μοίρασε o N
   10985


   82


   AQ54
   J1096
  Β
   AK54
   43
  Δ       Α
   62
   J74
  Ν
   109653
   J1087

   K9

   83


   AKQJ7


   AKQ


   632


  Ο Ν έχοντας χάσει ήδη δύο λεβέ δεν έχει περιθώρια να χάσει στα σπαθιά πάνω από μία λεβέ. Μαζεύει τα ατού της άμυνας και συνεχίζει με σπαθί στον Α. Κατόπιν παίζει τα καρά του. 
  Τώρα είναι η στιγμή να παίξει σπαθί προς την Q. Με αυτόν τον τρόπο, ο εκτελεστής βγαίνει και όταν ο Κ βρίσκεται στην Δ, αλλά και όποτε τον έχει η Α σόλο ή δίφυλλο, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η Α κερδίζει μεν την λεβέ αλλά υποχρεωτικά θα παίξει καρό ή πίκα (hors tableau) οπότε ο Ν διώχνει το χανόμενο σπαθί του κόβοντας στον μορ.
                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
                                                    
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ