• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Συναγωνιστικές αγορές μετά από δικό μας άνοιγμα και παρεμβολή των αντιπάλων

  Συναγωνιστικές αγορές, πρώτο κεφάλαιο

  Α] Συναγωνιστικές αγορές μετά από δικό μας άνοιγμα και παρεμβολή των αντιπάλων

  Ι] Μετά από απλή παρεμβολή  

  • Κοντρ: Negative (γενικά υπόσχεται το μαζέρ που λείπει)
  • ΧΑ: Κράτημα, ποσοτικό (1ΧΑ: 8-10 π., 2ΧΑ: 10-12 π., 3ΧΑ: 12-15 π.)
  • Νέο χρώμα: Forcing (από απασάριστο)
  • Νέο χρώμα με άλμα: Μπαράζ
  • 3 στο χρώμα του ανοίγματος: Προτασιακό, 4φυλλο φιτ
  • Cuebid: Game Forcing, 4φυλλο φιτ
  • 4 στο χρώμα του ανοίγματος: Αδύνατο, 4φυλλο+ φιτ  ΙΙ] Μετά από κοντρ ομιλίας του αντιπάλου  
  • Σιρκόντρ: 9+ π.
  • 1ΧΑ: Κρατήματα,7-8 π.
  • Νέο χρώμα: Forcing1 (από απασάριστο)
  • Νέο χρώμα στο επίπεδο 2: Αδύνατο, 6φυλλο
  • Νέο χρώμα στο επίπεδο 3: Μπαράζ
  • Άλμα στο χρώμα του ανοίγματος: Μπαράζ
  • 2ΧΑ: Jordan, προτασιακό και άνω, 4φυλλο+ φιτ
      ΙΙΙ] Μετά από παρεμβολή 1ΧΑ του αντιπάλου  

  • Κοντρ: 8+ π.
  • 2: Τα άλλα δύο χρώματα (αλλά σε άνοιγμα 1: τα μαζέρ 44+)
  • 2ΧΑ: Ισχυρή διχρωμία (ίσως και με το χρώμα του ανοίγματος)
  • Νέο χρώμα στο επίπεδο 2: Αδύνατο, 6φυλλο
  • Νέο χρώμα στο επίπεδο 3: Προτασιακό
  • 3 στο χρώμα του ανοίγματος: Προτασιακό, 4φυλλο φιτ

       ΙV] Μετά από παρεμβολή με συγκεκριμένη διχρωμία 


  V] Μετά από μπαράζ στο επίπεδο 3 του αντιπάλου  
  • Κοντρ: 9+ π.
  • 3ΧΑ: Φυσικό, 12-15 π.
  • Νέο χρώμα: Forcing (από απασάριστο)
  • Cuebid: Game Forcing, δεν υπόσχεται φιτ

  VΙ] Μετά από μπαράζ σε μινέρ στο επίπεδο 4 του αντιπάλου  
  • Κοντρ: 9+ π.
  • 4ΧΑ: Ερώτηση άσων RKCB

  VΙΙ] Μετά από μπαράζ σε μαζέρ στο επίπεδο 4 του αντιπάλου  
  • Κοντρ: 9+ π.
  • 4ΧΑ: Να διαλέξει μινέρ

  VΙΙΙ] Μετά από 1x-πάσο-1y-παρεμβολή  
  • Κοντρ: Δες στο λήμμα Support (3φυλλο φιτ)  
  • Βοήθεια στο χρώμα του συμπαίκτη: Ποσοτική, 4φυλλο φιτ
  • Άλλη αγορά: Φυσική, δείχνει κανονικό άνοιγμα
  • Πάσο: Αδύνατο άνοιγμα (ή σπανιότερα trap pass, τιμωρεί την παρεμβολή)

  ΙΧ] Μετά από 1x-πάσο-1y-κοντρ
  • ΣιρκόντρSupport (3φυλλο φιτ) 
  • Άλλες αγορές: Όπως προηγουμένως

  Χ] Μετά από 1x-πάσο-2x-παρεμβολή 
  • Κοντρ: Δες στο λήμμα Maximal Overcall Double (Game try)
  • Νέο χρώμα: Game try
  • Ανέβασμα στο χρώμα του φιτ: Συναγωνιστικό, όχι πρόταση

  ΧΙ] Μετά από 1x-πάσο-1y-μπαράζ στο επίπεδο 3 του αντιπάλου
  • Κοντρ: 3φυλλο φιτ, δείχνει πρόσθετες αξίες
  • Βοήθεια στο χρώμα του συμπαίκτη: 4φυλλο φιτ, δείχνει πρόσθετες αξίες
  • Νέο χρώμα: Φυσική αγορά, πρόσθετες αξίες
  • Επανάληψη του ανοίγματος: 6φυλλο, πρόσθετες αξίες
  • Πάσο: Αδύνατο άνοιγμα (ή σπανιότερα trap pass, τιμωρεί την παρεμβολή)

      Περισσότερα για τον Συναγωνισμό:


                                                  
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ