• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 64

  BN στη δεύτερη
   1082
   Αντάμ:Q            
   Μοίρασε η Δ
   AK4


   73


   K6532
  Β
  Δ       Α
  Ν


   KQJ974


   63


   K9


   A84


  Κάντε πλάνο.

         Β
        Α
         Ν
         Δ


      
  1
  πάσο
  4
  πάσο
  όλοι πάσο
  2**

  πάσο
                                                             

                                                 
  2**: Σε θέση reopening: καλό 6φυλλο, 14-16 π.
                                                        

                                                     ΛΥΣΗ


  BN  στη δεύτερη
   1082
   Αντάμ:Q             
   Μοίρασε η Δ
   AK4


   73


   K6532
   A53
  Β
   6
   QJ10
  Δ       Α
   98752
   AQJ84
  Ν
   10652
   97

   QJ10

   KQJ974


   63


   K9


   A84


  Με δύο σίγουρες χανόμενες σε πίκες και σπαθιά, ο Ν πρέπει να μην χάσει πάνω από ένα καρό. Για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να πιάσει ποτέ χέρι η Α, η οποία είναι το επικίνδυνο χέρι στην διανομή. O εκτελεστής θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις πιθανότητες που τείνουν υπέρ του να έχει η Δ τον Α. 
  Λόγω των 2 παραπάνω, το καλύτερο παιχνίδι είναι να αφήσει το χέρι στην Δ στην πρώτη λεβέ, παίζοντας μικρή κούπα από τον μορ!
  Αν η Δ συνεχίσει με κούπα, πιάνει και παίζει αρχικά ατού προς τον Κ. Αν η Δ αρνηθεί να πάρει τον Α της, συνεχίζει με Α, Κ και στο δεύτερο ονέρ κούπα διώχνει σπαθί από το χέρι του. Τώρα κόβει σπαθί με μεγάλη πίκα και παίζει ατού προς το 10 του μορ. Σε αυτήν ή στην επόμενη λεβέ θα κατέβει και στο καλό σπαθί του μορ θα διώξει το ένα καρό, δίνοντας τελικά τρεις συνολικά λεβέ στην άμυνα και πραγματοποιώντας το συμβόλαιο του.

                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
                                                                      
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ