• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Άνοιγμα 1ΧΑ και συνέχειες (Για νέους παίκτες)


      Τα ανοίγματα ΧΑ είναι από τις πιο περιγραφικές αγορές καθώς καθρεφτίζουν το χέρι τόσο από άποψη πόντων, όσο και από άποψη κατανομής.
  Το άνοιγμα 1ΧΑ δείχνει 15-17 πόντους και αρνείται singleton και περισσότερα του ενός doubleton (4333, 4432, 5332*).


  *Με 5φυλλο χρώμα (ακόμα και αν το 5φυλλο είναι μαζέρ) και κατανομή 5332 ανοίγουμε 1ΧΑ αν έχουμε 15-16 πόντους, καθώς αν δεν το κάνουμε δεν έχουμε καλή επαναδήλωση (δεύτερη αγορά). Με 17 όμως και 5φυλλο, το χέρι μας είναι αρκετά δυνατό για να ανοίξουμε απλώς 1ΧΑ, οπότε είναι καλύτερα να ανοίξουμε 1 στο χρώμα με σκοπό στην συνέχεια να επαναδηλώσουμε 2ΧΑ (δείχνοντας 18-19).
  H μόνη εξαίρεση ίσως είναι όταν το 5φυλλο είναι μαζέρ και άκοπο (AKQJT) ή ημιάκοπο, οπότε πολλοί επιλέγουν να ανοίξουν 1 στο μαζέρ και να συνεχίσουν ανάλογα και με την απάντηση του συντρόφου τους.

  Ο απαντητής είναι αυτός, που αφού συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για το χέρι του ανοίξαντα (4φυλλο μαζέρ, min, max) θα αναλάβει να καθοδηγήσει την αγορά στην συνέχεια.

  Γνωρίζοντας ότι η μανς στα μαζέρ (4,4) και στα ΧΑ (3ΧΑ) απαιτεί 25+ πόντους (και αντίστοιχα η μανς στα μινέρ 27 π. και 11 λεβέ (5, 5), οπότε εκτός ειδικών περιπτώσεων (έλλειψη κρατημάτων σε κάποιο χρώμα ή προσπάθεια για σλεμ στο μινέρ) προτιμάμε σχεδόν πάντα την μανς στα 3ΧΑ αν δεν υπάρχει φιτ σε κάποιο μαζέρ) ο απαντητής μετράει το χέρι του και αποφασίζει για το μέχρι ποιο επίπεδο θα αγοράσει (σε συνεργασία και με τον ανοίξαντα αν έχει προτασιακό χέρι).

  Επίσης, επειδή γνωρίζει ότι απέναντι θα βρει τουλάχιστον 2φυλλο σε κάθε χρώμα, αν μεν κρατάει ο ίδιος κάποιο 6φυλλο, γνωρίζει αυτόματα ότι υπάρχει φιτ (8 φύλλα ενός χρώματος στον άξονα) αλλά και στην περίπτωση που έχει κάποιο 4φυλλο ή 5φυλλο μαζέρ, υπάρχει πάλι τρόπος να μάθει αν έχει φιτ.

  Stayman
  Η πρώτη συμβατική αγορά (αγορά που δεν έχει σχέση με το χρώμα που αγοράζεται) που μαθαίνουν οι νέοι παίκτες είναι το Stayman. Μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του συμπαίκτη, η αγορά εκ μέρους μας 2 τον ρωτάει αν κρατάει κάποιο 4φυλλο μαζέρ:

  • 1ΧΑ-2-2: Το 2 αρνείται 4φυλλο μαζέρ
  • 1ΧΑ-2-2: Ο ανοίξας δηλώνει ότι έχει 4 κούπες, ίσως και 4 πίκες**
  • 1ΧΑ-2-2: Ο ανοίξας δηλώνει ότι έχει 4 πίκες (και αρνείται ταυτόχρονα ότι έχει 4 κούπες)


  **Κάποια ζευγάρια παίζουν την αγορά 2ΧΑ να υπόσχεται και τα δύο μαζέρ, ενώ το 2 από τον ανοίξαντα δείχνει μόνο κούπες και αρνείται πίκες. Αυτό είναι θέμα συμφωνίας, αλλά σταδιακά προτείνεται να χρησιμοποιείτε την απάντηση 2 και στις δύο περιπτώσεις, για οικονομία χώρου. Θα πρέπει όμως να έχετε προηγουμένως συμφωνήσει με τον συμπαίκτη σας για την συγκεκριμένη ακολουθία.

  Για περισσότερα σχετικά με την σύμβαση  Stayman μπορείτε να δείτε και εδώ

  Το Stayman χρησιμοποιείται γενικά όταν έχουμε 8+ πόντους (εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων). Γενικά, οι πόντοι του χεριού του απαντητή του υποδεικνύουν συνήθως το ύψος του τελικού συμβολαίου.
  Γνωρίζοντας ότι απέναντι θα βρει 15-17, αν μεν έχει 10+ ξέρει ότι έχει τους απαιτούμενους πόντους για την μανς και απλώς πρέπει να ψάξει να βρει το σωστό είδος (χρωματιστό η ΧΑ).
  Με 8-9 π., πρέπει να μάθει αν ο ανοίξας είναι min (15) ή max (16-17) και να συνεχίσει ανάλογα.
  Με 7 ή λιγότερους ξέρει ότι θα μείνει κάτω από την μανς και πάλι πρέπει να αποφασίσει αν θα πασάρει το 1ΧΑ ή αν συμφέρει να παίξει κάποιο χρωματιστό συμβόλαιο (αν κρατάει ο ίδιος κάποιο 5φυλλο+ χρώμα).

  Η αγορά 2ΧΑ από τον απαντητή, είτε άμεσα είτε μετά από Stayman, είναι προτασιακή και ζητάει από τον ανοίξαντα να αγοράσει την μανς αν είναι max ή να πασάρει σε αντίθετη περίπτωση.

  Αγορά χρώματος στο επίπεδο 2 (2,2,2) είναι αδύνατη και επιβάλλει στον ανοίξαντα να περάσει πάσο (στην συνέχεια, όταν εντάξετε τις αγορές transfer , οι αγορές στο επίπεδο 2 θα αποκτήσουν άλλη σημασία)
  Οι αγορές χρώματος στο επίπεδο 3 δείχνουν μακρύ χρώμα (5φυλλο+) και 10+ π., Αν πρόκειται για μαζέρ, ο ανοίξας δίνει φιτ στο χρώμα αν έχει 3φυλλο+ ή αγοράζει 3ΧΑ με 2φυλλο. Διαφορετικά, γενικά αγοράζει 3ΧΑ, εκτός αν διαθέτει πολύ καλό φιτ στο μινέρ και είναι πιθανόν να καταλήξει ο άξονας σε κάποιο σλεμ.

  Παραδείγματα αγορών
  • 1ΧΑ-2-2-2ΧΑ: Προτασιακή αγορά (8-9 π.) με κάποιο 4φυλλο μαζέρ
  • 1ΧΑ-2-2-3ΧΑ: 10+ π. με κάποιο 4φυλλο μαζέρ
  • 1ΧΑ-2-2-2ΧΑ: Προτασιακό (8-9 π.) με 4φυλλη πίκα
  • 1ΧΑ-2-2-3ΧΑ: 10+ π., με 4φυλλη πίκα
  • 1ΧΑ-2-2-3Προτασιακό (8-9 π.) με 4φυλλο φιτ πίκα
  • 1ΧΑ-2-2-4:10+ π. με 4φυλλο φιτ πίκα
  • 1ΧΑ-2-2-3: 10+ π. με κάποιο 4φυλλο μαζέρ και 5φυλλο σπαθί
  • 1ΧΑ-2ΧΑ: Προτασιακό (8-9 π.) χωρίς 4φυλλο μαζέρ (ή με κατανομή 4333**)
  • 1ΧΑ-3ΧΑ: 10+ π. χωρίς 4φυλλο μαζέρ (ή με κατανομή 4333**)
  **Με πολύ ομαλή κατανομή, συνήθως είναι καλύτερο ένα συμβόλαιο ΧΑ ακόμα και αν υπάρχει φιτ σε μαζέρ

  Όποτε ο απαντητής κάνει κάποια προτασιακή αγορά, ζητάει από τον ανοίξαντα να πασάρει αν είναι minimum ή να προχωρήσει αν έχει 16 καλούς ή 17 πόντους.

  1ΧΑ-2-2-2ΧΑ-Πάσο: Ο ανοίξας πασάρει αν έχει 15 πόντους
  1ΧΑ-2-2-2ΧΑ-3ΧΑ: Ο ανοίξας αγοράζει την μανς αν έχει 16-17 πόντους


  Οι απαντήσεις στα επίπεδα 2 και 3 χωρίς Transfer
  Αν δεν παίζετε ακόμα transfer, οι αγορές στο επίπεδο 2 (2,2,2) είναι αυστηρά για να παιχθούν (ο ανοίξας πασάρει ότι και να έχει)


  • 1ΧΑ-2-Πάσο: Ο απαντητής δείχνει 5φυλλο+ καρό και αδύνατο χέρι. Ο ανοίξας είναι υποχρεωμένος να περάσει πάσο
  • 1ΧΑ-2-Πάσο: Ο απαντητής δείχνει 5φυλλη+ κούπα και αδύνατο χέρι. Ο ανοίξας είναι υποχρεωμένος να περάσει πάσο
  • 1ΧΑ-2-Πάσο: Ο απαντητής δείχνει 5φυλλη+ πίκα και αδύνατο χέρι. Ο ανοίξας είναι υποχρεωμένος να περάσει πάσο
  Oι αγορές στο επίπεδο 3 (3, 3,3,3) είναι επιτακτικές (ο άξονας δεν πρέπει να μείνει κάτω από την μανς) και δείχνουν 10+ π. με 5φυλλο+ χρώμα. Ο ανοίξας συνεχίζει αναλόγως της ύπαρξης ή όχι φιτ στο χρώμα. Αν πρόκειται για μαζέρ, δίνει πάντα το φιτ, αν έχει τουλάχιστον 3φυλλο. Στο μινέρ, το δίνει μόνο αν νομίζει πώς είναι πιθανό κάποιο σλεμ. Αλλιώς αγοράζει 3ΧΑ:  • 1ΧΑ-3-4: Ο απαντητής δείχνει 5φυλλο+ σπαθί και 10+ π.  Ο ανοίξας με maximum και καλό φιτ στο σπαθί μπορεί να ξεπεράσει τα 3ΧΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για το σλεμ.
  • 1ΧΑ-3-3ΧΑ: Ο απαντητής δείχνει 5φυλλο+ καρό και 10+ π.  Ο ανοίξας, χωρίς ενδιαφέρον για τα καρά του συμπαίκτη του, αγοράζει 3ΧΑ
  • 1ΧΑ-3-3ΧΑ: Ο απαντητής δείχνει 5φυλλη+ κούπα και 10+ π.  Ο ανοίξας αγοράζει 3ΧΑ δείχνοντας 2φυλλη κούπα 
  • 1ΧΑ-3-4: Ο απαντητής δείχνει 5φυλλη+ πίκα και 10+ π.  Ο ανοίξας με 3φυλλο φιτ πίκα αγοράζει 4


  Στην συνέχεια και αφού πρώτα εξοικειωθείτε με τις πρώτες βασικές αγορές, θα πρέπει να εντάξετε στο σύστημα σας τις αγορές Transfer (όποτε ο απαντητής κρατάει κάποιο 5φυλλο+ μαζέρ, αγοράζει το προηγούμενο χρώμα ώστε να αγοράσει το μαζέρ το δυνατό χέρι). Για μία πρώτη εικόνα των αγορών Transfer διαβάστε τα παρακάτω:  Οι αγορές Transfer
  Όταν έχουμε κάποιο μακρύ μαζέρ (5φυλλο+) τότε επειδή προτιμάμε να γίνει εκτελεστής το δυνατό χέρι, αν τελικά επιλεγεί αυτό το χρώμα για ατού, δεν το αγοράζουμε άμεσα αλλά αγοράζοντας το προηγούμενο χρώμα, υποχρεώνουμε τον συμπαίκτη μας να το δηλώσει πρώτος εκείνος. Η συνέχεια της αγοράς εξαρτάται από εμάς. Με αδύνατα χέρια μπορούμε να περάσουμε πάσο, με προτασιακά χέρια 8-9 π. του κάνουμε μία ενδιάμεση αγορά ενώ με δυνατά χέρια 10+ π. κάνουμε μία Forcing αγορά (που  δηλώνει ότι θα παίξουμε μανς) ή αγοράζουμε κατευθείαν την μανς. Αναλυτικότερα:
  Με 5φυλλη+ κούπα, αγοράζουμε 2, υποχρεώνοντας καταρχήν τον πάρτνερ να δηλώσει 2
  1ΧΑ-2-2♥ (ο ανοίξας αποδέχεται το transfer, αγοράζοντας 2, ανεξάρτητα από το τι κρατάει) 
  Με 5φυλλη+ πίκα, αγοράζουμε 2, υποχρεώνοντας καταρχήν τον πάρτνερ να δηλώσει 2
  1ΧΑ-2-2♠ (ο ανοίξας αποδέχεται το transfer, αγοράζοντας 2, ανεξάρτητα από το τι κρατάει) 

  Η συνέχεια της αγοράς εξαρτάται από τις αξίες και την κατανομή μας:
  • 1ΧΑ-2-2-Πάσο: 5φυλλη+ κούπα, 0-7 πόντοι
  • 1ΧΑ-2-2-2ΧΑ: 5φ κούπα, 8-9 π.
  • 1ΧΑ-2-2-3: 6φυλλη κούπα, 8-9 π.
  • 1ΧΑ-2-2-3ΧΑ: 5φυλλη κούπα, 10+ π.
  • 1ΧΑ-2-2-4: 6φυλλη+ κούπα, αξίες μανς
  • 1ΧΑ-2-2-3: 5φυλλη κούπα, 4φυλλο σπαθί, αξίες μανς

  Όταν έχουμε 6φυλλο μαζέρ, οπότε γνωρίζουμε ότι έχουμε φιτ καθώς απέναντι υπάρχει τουλάχιστον 2φυλλο, για την αξιολόγηση του χεριού μας μετράμε τους συνολικούς πόντους (ονέρ και αξίες από κατανομή, δηλαδή προσθέτουμε επιπλέον πόντους αν έχουμε κοντά χρώματα (σικάν, σόλο, δίφυλλα))

  Τι κάνει ο ανοίξας 1ΧΑ μετά το transfer
  Καταρχήν είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί το transfer (αγοράζοντας 2 ή 2 αντίστοιχα) χωρίς να δίνει άλλες πληροφορίες για την κατανομή και την δύναμη του:
  1XA-2-2 (υποχρεωτική αποδοχή του transfer) και 1XA-2-2 (υποχρεωτική αποδοχή του transfer)
  Στην συνέχεια, ανάλογα με την δεύτερη αγορά του απαντητή, ο ανοίξας απαντάει ποσοτικά (δηλαδή με minimum μένει κάτω από την μανς, ενώ με maximum την αγοράζει) και ταυτόχρονα δηλώνει αν έχει 3φυλλο+ φιτ στο χρώμα που του προτείνει ο συμπαίκτης του:

  • 1ΧΑ-2-2-2ΧΑ-Πάσο: Το 2ΧΑ μετά το transfer είναι προτασιακό και δείχνει ακριβώς 5 πίκες και 8-9 πόντους. Ο ανοίξας με 15 π. και δίφυλλη πίκα πασάρει.
  • 1ΧΑ-2-2-2ΧΑ-3: Το 2ΧΑ μετά το transfer είναι προτασιακό και δείχνει ακριβώς 5 πίκες και 8-9 πόντους. Ο ανοίξας με 15 π. και τρίφυλλη πίκα αγοράζει 3.
  • 1ΧΑ-2-2-2ΧΑ-3ΧΑ: Το 2ΧΑ μετά το transfer είναι προτασιακό και δείχνει ακριβώς 5 πίκες και 8-9 πόντους. Ο ανοίξας με 16-17 π. και δίφυλλη πίκα αγοράζει 3ΧΑ.
  • 1ΧΑ-2-2-2ΧΑ-4: Το 2ΧΑ μετά το transfer είναι προτασιακό και δείχνει ακριβώς 5 πίκες και 8-9 πόντους. Ο ανοίξας με 16-17 π. και τρίφυλλη πίκα αγοράζει 4.
  • 1ΧΑ-2-2-3ΧΑ-Πάσο: Το 3ΧΑ μετά το transfer δείχνει ακριβώς 5 πίκες και 10+ πόντους. Ο ανοίξας με δίφυλλη πίκα πασάρει.
  • 1ΧΑ-2-2-3ΧΑ-4: Το 3ΧΑ μετά το transfer δείχνει ακριβώς 5 πίκες και 10+ πόντους. Ο ανοίξας με τρίφυλλη πίκα αγοράζει 4.
  • 1ΧΑ-2-2-3-Πάσο: Το 3 μετά το transfer είναι προτασιακό και δείχνει 6+ πίκες και 8-9 πόντους. Ο ανοίξας με 15 π. πασάρει.
  • 1ΧΑ-2-2-3-4: Το 3 μετά το transfer είναι προτασιακό και δείχνει 6+ πίκες και 8-9 πόντους. Ο ανοίξας με 16-17 π. αγοράζει 4.

  Με την ένταξη των αγορών Transfer στο αγοραστικό σας σύστημα, οι αγορές χρώματος στο επίπεδο 3 θα δείχνουν κάποια ιδιαίτερη κατανομή, η οποία αποτελεί θέμα συμφωνίας και για αυτό θα αναπτυχθούν σε ξεχωριστή παράγραφο.


  Για προχωρημένους
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Transfer, δείτε εδώ

  Για μία προτεινόμενη πλήρη ανάπτυξη του ανοίγματος 1ΧΑ για προχωρημένους δείτε εδώ

  Συμβάσεις σχετικές με το άνοιγμα 1ΧΑ που θα μάθετε στην συνέχεια:
  Smolen
  Texas (αναλύεται μαζί με τις αγορές Transfer)
  Το ποσοτικό 4ΧΑ
  Ερώτηση άσων Gerber 4


  Όταν οι αντίπαλοι παρεμβληθούν στο 1ΧΑ:
  Η σύμβαση Lebensohl
                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
        
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ