• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ερώτηση άσων (Για νέους παίκτες)


  Κάποιες φορές θα γνωρίζουμε ότι έχουμε την απαιτούμενη δύναμη στον άξονα για να πάμε σλεμ (σε χρωματιστό συμβόλαιο 33+ π. από ονέρ και κατανομή, στα ΧΑ 34+ π.) και το μόνο μας πρόβλημα θα είναι να μην χάνουμε 2 Άσους.
  Για να μάθουμε πόσοι άσοι λείπουν, χρησιμοποιούμε μία σύμβαση, γνωστή ως Blackwood, ή πιο απλά, Ερώτηση Άσων.
  Στην εξέλιξη της αγοράς, αν κάποιος από τους δύο παίκτες αγοράσει 4ΧΑ, αυτό θα είναι συμβατική αγορά που θα ζητάει να μάθει πόσους άσους κρατάει στο χέρι του ο συμπαίκτης του.


  Οι απαντήσεις δίνονται με βήματα:
  Με κανέναν (ή όλους): 5
  Με έναν: 5
  Με δύο: 5
  Με τρεις: 5

  Παραδείγματα
  1-1-4-4ΧΑ-5-6: Μετά την πολύ δυνατή αγορά 4, ο απαντητής (έστω η Δύση) αποκτάει ενδιαφέρον για σλεμ, οπότε ρωτάει πόσους άσους έχει η Ανατολή. Η απάντηση 5 δείχνει δύο άσους οπότε η Δ κρατώντας έναν στο χέρι της, αγοράζει το σλεμ στις πίκες
  1-2-4-4ΧΑ-5-Πάσο:  Η Δύση έχοντας ένα δυνατό χέρι με 6φυλλη κούπα αλλά χωρίς άσο, απαντάει καταρχήν 2 στο άνοιγμα 1 της Ανατολής. Μετά το 4 σκέφτεται ότι αν δεν λείπουν 2 άσοι, είναι πολύ πιθανόν να έχουν σλεμ. Ρωτάει άσους και παίρνει την απάντηση 5, η οποία δείχνει 2 άσους, οπότε γνωρίζοντας ότι χάνει 2 τουλάχιστον λεβέ, απλώς πασάρει τις 5.

  Ερώτηση Ρηγάδων 
  Όταν έχει εξακριβωθεί ότι υπάρχουν όλοι οι άσοι, και επομένως ο εκτελεστής υπό κανονικές συνθήκες δεν χάνει την πρώτη λεβέ σε κανένα χρώμα, τότε εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη δύναμη στον άξονα, το ζευγάρι μπορεί να συνεχίσει ρωτώντας Ρηγάδες, δείχνοντας ενδιαφέρον για το γκραντ σλεμ πλέον. Η ερώτηση Ρηγάδων γίνεται με την αγορά 5ΧΑ, η οποία πληροφορεί ταυτόχρονα τον συμπαίκτη ότι δεν λείπει Άσος. Οι απαντήσεις δίνονται και πάλι με βήματα:

  Με κανέναν: 6
  Με έναν: 6
  Με δύο: 6
  Με τρεις: 6
  Με όλους τους Ρηγάδες δηλώνουμε το γκραντ: 7 στο χρώμα ή 7ΧΑ


  Παραδείγματα
  1-1-4-4ΧΑ-5-5ΧΑ-6-7: Μετά την αγορά 4, ο απαντητής (έστω η Δύση) αποκτάει ενδιαφέρον για σλεμ, οπότε ρωτάει πόσους άσους έχει η Ανατολή. Η απάντηση 5 δείχνει δύο άσους οπότε η Δ κρατώντας δύο στο χέρι της, συνεχίζει ρωτώντας και Ρηγάδες, αγοράζοντας 5ΧΑ. Η Ανατολή απαντάει 3 Ρηγάδες και η Δύση αγοράζει το μεγάλο σλεμ στις πίκες


  **Για να πάτε σλεμ, εκτός από τους πόντους, ένας άλλος τρόπος είναι να μετρήσετε τις λεβέ του χεριού σας και να δείτε πόσες σας προσφέρει ο συμπαίκτης σας. Αν οι αντίπαλοι δεν μπορούν να σας πάρουν τις δύο πρώτες λεβέ, και μετρώντας τις μπάζες του άξονα τις βγάζετε 12+ (πχ έχετε κάποιο 6φυλλο άκοπο χρώμα και 2 Άσους απ΄έξω και ξέρετε ότι ο συμπαίκτης σας έχει 5 λεβέ σε κάποιο άλλο χρώμα), αγοράζετε το σλεμ.

  **Στην συνέχεια θα δείτε ότι το να μην λείπουν 2 Άσοι δεν είναι ικανή συνθήκη για να βγάζετε σλεμ. Μπορεί να έχετε 3 Άσους στον άξονα αλλά στο άλλο χρώμα οι αντίπαλοι να έχουν να πάρουν ΑΚ στην αντάμ. Για να γνωρίζετε έγκαιρα αν έχετε έλεγχο όλων των χρωμάτων θα χρησιμοποιείτε τις αγορές Cue Bid (κιουμπίντ). 
  Το cuebid είναι αγορά νέου χρώματος μετά την εύρεση φιτ, το οποίο αποκλείεται να προτείνεται για ατού. Είναι επιτακτική αγορά (δεν πασάρεται) και δείχνει έλεγχο (control) 1ου ή 2ου γύρου σε κάποιο χρώμα:
  Control 1ου γύρου είναι οι άσοι και τα σικάν: οι αντίπαλοι δεν μπορούν να πάρουν την πρώτη λεβέ στο χρώμα.
  Control 2ου γύρου είναι οι ρηγάδες και τα singleton (σόλο). Οι αντίπαλοι (γενικά) δεν μπορούν να πάρουν 2 γρήγορες λεβέ στο χρώμα. 
  Τα cuebid αγοράζονται από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο: το cuebid σε κάποιο χρώμα, δείχνει control εκεί και ταυτόχρονα αρνείται control σε χαμηλότερο χρώμα. Άρα:
  α) ο πρώτος από το ζευγάρι που θα δει ότι δεν υπάρχει έλεγχος σε κάποιο χρώμα, σταματάει έγκαιρα την αγορά σε ασφαλές επίπεδο (πχ 1-3-4-4: Μετά την εύρεση φιτ στις πίκες, το 4 από τον ανοίξαντα είναι κιουμπίντ και δείχνει ενδιαφέρον για σλεμ και: α) κοντρόλ καρό, β) έλλειψη κοντρόλ στο σπαθί. Αν ούτε ο απαντητής ελέγχει το σπαθί, πρέπει να σταματήσει έγκαιρα την αγορά στις 4)
  β) ο πρώτος που θα δει ότι υπάρχει έλεγχος σε όλα τα χρώματα και ταυτόχρονα αρκετή δύναμη για σλεμ, συνεχίζει ρωτώντας άσους
  Περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα θα βρείτε εδώ: Cuebids  Για προχωρημένους: Τι θα μάθετε στην συνέχεια
  Roman Key Card Blackwood (Ερώτηση 5 άσων)
  Splinter


                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ