• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Άνοιγμα 2ΧΑ και συνέχειες (Για νέους παίκτες)


      Το άνοιγμα 2ΧΑ δείχνει ομαλή κατανομή (όχι σόλο, τυπικά όχι περισσότερα από ένα δίφυλλο) και 20-22 πόντους. Μπορεί να περιέχει και 5φυλλο χρώμα (κατανομή 5332), ακόμα και αν αυτό είναι μαζέρ, αν κρίνουμε ότι διαφορετικά δεν έχουμε καλή επαναδήλωση. Με άκοπο μαζέρ όμως (πχ KQJT9), πολλοί προτιμάνε να ανοίγουν 1 στο μαζέρ και να κάνουν μία δυνατή δεύτερη αγορά στην συνέχεια.


  Ισχύουν σε γενικές γραμμές οι συμφωνίες που ισχύουν και στο άνοιγμα 1ΧΑ, όπως Stayman, και Transfer.

  Ανάλογες συμφωνίες ισχύουν και όταν ανοίξουμε 2 και επαναδηλώσουμε 2ΧΑ (δηλαδή 2-2-2ΧΑ) δείχνοντας αυτή την φορά 23-24 πόντους. Η συνέχεια της αγοράς ταυτίζεται με αυτήν μετά από άνοιγμα 2ΧΑ, απλώς τώρα ο απαντητής γνωρίζει ότι απέναντι το χέρι είναι ακόμα πιο ισχυρό και έχει σχεδόν μόνο του την μανς.

        Stayman
  Μετά από άνοιγμα 2ΧΑ η αγορά 3 είναι Stayman, και ρωτάει για 4φυλλο μαζέρ. Ο ανοίξας αγοράζει το μαζέρ που τυχόν έχει (με τα δύο μαζέρ τετράφυλλα αγοράζει το χαμηλότερο) ενώ αν δεν έχει κανένα απαντάει αρνητικά με την αγορά 3. Ο απαντητής συνεχίζει ανάλογα με τους πόντους και την κατανομή του.
  • 2ΧΑ-3-3: Αρνείται 4φυλλο μαζέρ
  • 2ΧΑ-3-3: Έχει 4+ κούπες, ίσως και 4 πίκες
  • 2ΧΑ-3-3: Έχει 4+ πίκες, αρνείται 4 κούπες

  Η αγορά συνεχίζεται αναλόγως δύναμης και κατανομής:
  • 2ΧΑ-3-3-3ΧΑ: Κάποιο 4φυλλο μαζέρ, 4+ πόντοι
  • 2ΧΑ-3-3-3ΧΑ: 4φυλλη πίκα, 4+ πόντοι (Ο ανοίξας με 4 πίκες μπορεί να διορθώσει στις 4)
  • 2ΧΑ-3-3-3ΧΑ: 4φυλλη κούπα, 4+ πόντοι
  • 2ΧΑ-3-3-4: 4φυλλο+ φιτ πίκα, αξίες μανς


  Transfer
  Όπως και μετά από άνοιγμα 1ΧΑ, ο απαντητής αν κρατάει κάποιο 5φυλλο+ μαζέρ, αγοράζει το προηγούμενο χρώμα, ώστε να αγοράσει το μακρύ μαζέρ το δυνατό χέρι (ώστε να εκτελέσει αυτό αν τελικά επιλεγεί το συγκεκριμένο χρώμα για ατού)
  Σε άνοιγμα 2ΧΑ του δικού μας, η αγορά 3 είναι transfer για κούπες και η αγορά 3 transfer για πίκες:
  2ΧΑ-3 (transfer)-3 (αποδοχή του transfer)

  2ΧΑ-3 (transfer)-3 (αποδοχή του transfer)

  O ανοίξας αποδέχεται το transfer, ανεξάρτητα από το τι κρατάει.
  Η συνέχεια εξαρτάται από την δύναμη του απαντητή:
  Με 0-3 π. περνάει πάσο:
  2ΧΑ-3-3-Πάσο: 5φυλλη+ κούπα, 0-3 π.
  2ΧΑ-3-3-Πάσο: 5φυλλη+ πίκα, 0-3 π.

  Με 4+ π. συνεχίζει αναλόγως την κατανομή του:
  2ΧΑ-3-3-3ΧΑ: 5φυλλη κούπα, 4+ π.
  2ΧΑ-3-3-4: 6φυλλη+ κούπα, αξίες μανς
  2ΧΑ-3-3-3ΧΑ: 5φυλλη πίκα, 4+ π.
  2ΧΑ-3-3-4: 6φυλλη+ πίκα, αξίες μανς

  Για προχωρημένους
  Για μία προτεινόμενη πλήρη ανάπτυξη του ανοίγματος 2ΧΑ για προχωρημένους δείτε εδώ

  Συμβάσεις σχετικές με το άνοιγμα 2ΧΑ που θα μάθετε στην συνέχεια:
  Smolen
  Texas (αναλύεται μαζί με τις αγορές Transfer)
  Το ποσοτικό 4ΧΑ
  Ερώτηση άσων Gerber 4

                                                   
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ