• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 94

  Όλοι στη δεύτερη
   83
   Αντάμ:♠K             
   Μοίρασε η Δ
   JT862


   75


   AQJT
  Β
  Δ       Α
  Ν


   T75


   AKQ97


   KJ9


   74

  Η Δύση έκανε αντάμ τον Κ και η Ανατολή έπαιξε την Q για να ζητήσει από τον συμπαίκτη να παίξει μικρή πίκα στη δεύτερη λεβέ. Την μικρή πίκα της Δύσης κέρδισε η Ανατολή με τον J και γύρισε μικρό καρό.
  Έχετε καμία συμβουλή για τον Νότο;
         Β
        Α
         Ν
         Δ


      
  1
  πάσο
  4
  1Ν*
  όλοι πάσο
  2

  2
                                                             

                                                 
  1Ν*: Forcing
                                                        

                                                     ΛΥΣΗ
  Όλοι   στη δεύτερη
   83
   Αντάμ:K              
   Μοίρασε η Δ
   JT862


   75


   AQJT
   AK9642
  Β
   QJ
   4
  Δ       Α
   53
   QT8
  Ν
   A6432
   K92

   8653

   T75


   AKQ97


   KJ9


   74

  Ο Νότος έπαιξε τον J στο γύρισμα της Ανατολής διότι τοποθέτησε τον Α στη Δύση και μπήκε μέσα.  Γιατί έπρεπε να παίξει τον Κ αντί του J; Η απάντηση είναι κρυμμένη τόσο στις αγορές όσο και στο χρώμα των σπαθιών. Για να πετύχει το συμβόλαιό του, ο Νότος πρέπει να βρει τον Κ στη Δύση. Αλλιώς,  ο Νότος θα χάσει τέσσερις λεβέ ακόμα και αν μαντέψει σωστά τα καρά. Αλλά αν ο Κ είναι στη Δύση, τι μπορεί να έχει σε πόντους η Ανατολή για να δικαιολογήσει το 1ΧΑ; Οπωσδήποτε δεν φτάνει να έχει μόνο τρεις πόντους στις πίκες και δύο πόντους στα καρά. Επομένως, είναι σωστό και αναγκαστικό, για την επιτυχία του συμβολαίου, να τοποθετήσει τον Α. στο χέρι της Ανατολής. 

                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
                                                                                       
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ