• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα άμυνας 29

  Όλοι στη δεύτερη
   KJT7
   Αντάμ:3             
   Μοίρασε η Α
   KQ53


   KQ


   984
  Β
  ♠ Q94
  Δ       Α
  ♥ J76
  Ν
  ♦ 964

  ♣ AKQJ

   


   


   


   

  Η Δύση κάνει αντάμ το 3. Κερδίζετε τα τρία πρώτα σπαθιά και ο συμπαίκτης ακολουθεί με το 6 και το 2 (MUD: (middle, up, down) Από 3 μικρά φύλλα βγαίνετε πρώτα το μεσαίο και μετά ακολουθείτε με το μεγαλύτερο).
  Και τώρα τι γίνεται;


         Β
        Α
         Ν
         Δ

  1
      κοντρ*
  πάσο
  2*
  4
  πάσο
  όλοι πάσο
  2

  πάσο
                                                             

                                                 
  Κοντρ*Ομιλίας
  2*: Το Cue Bid ως απάντηση στο Take out είτε δείχνει και τα δύο μαζέρ τετράφυλλα είτε είναι αγορά game forcing (Δείτε την ενότητα Take Out Double)
                                                        

                                                     ΛΥΣΗ
  Όλοι   στη δεύτερη
   KJT7
   Αντάμ:3              
   Μοίρασε η Δ
   KQ53


   KQ


   984
   83
  Β
   Q94
   984
  Δ       Α
   J76
   87532
  Ν
   964
   632

   AKQJ

   A652


   AT2


   AJT


   T75

  Ο εκτελεστής πρέπει να έχει τους Άσους που λείπουν, ώστε να δικαιολογείται το κοντρ και εσείς έχετε φωτογραφηθεί με την Q, αφού ανοίξατε. Επομένως, από πού θα βρεθεί η αμφίβολη λεβέ που θα βάλει το συμβόλαιο μέσα;
   Όταν δεν μπορεί να βρεθεί λεβέ από τα διπλανά χρώματα ψάξτε για «προαγωγή στα ατού» (trump promotion). Αν συνεχίσετε με το τελευταίο σας σπαθί και ο συμπαίκτης είναι αρκετά συνεργάσιμος ώστε  να κρατά το 8 και αρκετά ευγενικός να το φορτσάρει, αυτό θα οδηγήσει στο να παιχθεί από το μορ το 10 και το κράτημα σας στις πίκες με Q94 θα σας δώσει την λεβέ που βάζει το συμβόλαιο μέσα!  

                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
                                                                             
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ