• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα άμυνας 27

  Όλοι στην πρώτη
   AT763
   Αντάμ:K            
   Μοίρασε η Δ
   875


   K5


   QJ9
  Β
  ♠ K2
  Δ       Α
  ♥ 62
  Ν
  ♦ QJ7642

  ♣ K82

   


   


   


   
  Η Δύση εισπράττει τις δύο μεγάλες κούπες και παίζει στη συνέχεια τον J, ενώ ο Νότος  έπαιξε το 10 και την Q.
  Πως πρέπει να παίξει η Ανατολή; 
           B
           A
           N
           Δ


      
  2*
  πάσο
  4
  πάσο
  όλοι πάσο
  2

  πάσο
                                                             

                                                 
  2*: WeakTwo
                                                        

                                                     ΛΥΣΗ


  Όλοι στην πρώτη
   AT763
   Αντάμ:K             
   Μοίρασε η Δ
   875


   K5


   QJ9
   5
  Β
   K2
   AKJ943
  Δ       Α
   62
   T98
  Ν
   QJ7642
   T73

   K82

   QJ984


   QT


   A3


   A654


  Από τις αγορές όλοι οι παίκτες ξέρουν ότι η Δύση έχει έξι κούπες. Το να κόψει η Ανατολή με το 2 δεν έχει νόημα αφού ξέρει ότι ο Νότος θα πανωκόψει. Να κόψει με το Κ μια σίγουρη λεβέ στα ατού; Αυτό δεν συνηθίζεται, όμως σ’ αυτή τη διανομή είναι η εξαίρεση.
  Πάντως η Ανατολή αποφασίζει να μην κόψει και παίζει ένα καρό. Ο Νότος κόβει παίζει τα δύο μεγάλα καρά και τον Α και στη συνέχεια μικρή πίκα. Κερδίζει η Ανατολή, αλλά δεν έχει ασφαλές γύρισμα. Ο Νότος αποφεύγει να χάσει ένα σπαθί και η άμυνα παίρνει μόνο τρεις λεβέ. 
  Η Ανατολή βλέποντας ότι η άμυνα έχει μία μόνο σίγουρη λεβέ ακόμα, θα έπρεπε να αποφύγει ένα πιθανό endplay στα ατού, άρα θα έπρεπε να κόψει και να γυρίσει πίκα. Ο Νότος θα πρέπει να παίξει τα σπαθιά μόνος του και η άμυνα παίρνει άλλη μία λεβέ, όταν η Ανατολή αρνείται να σκεπάσει το πρώτο ονέρ που παίζει ο Νότος από το μορ, σκεπάζει το δεύτερο και η Δύση κερδίζει με το 10 την τέταρτη λεβέ, για το μία μέσα..

                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
                                                                                     
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ